Het bevolkingsprobleem.

Zonder immigratie zou de Nederlandse bevolking sinds de zeventiger jaren geslonken zijn. Dat zou goed zijn geweest, want in die tijd was de bevolking dertien miljoen en voor een oppervlakte van nog geen 40.000 km was dat al erg hoog. Nu is dat bevolkingscijfer  ruim 17 miljoen en ontegenzeggelijk te hoog. Daar komt bij dat de samenstelling van de bevolking is veranderd. Dat zien we met name in de grote steden, waar in de scholen nu de meerderheid al van buitenlandse komaf is en we met grote etnische problemen te maken hebben.

Het leidinggevende deel van de bevolking heeft daar zelf veel minder last van dan de gewone mensen en heeft mee om die reden tegen deze immigratie en de bijbehorende toename van geweld en andere criminaliteit geen maatregelen genomen. Het verzet van de gewone mensen wordt weggezet als populisme of als ultra rechts en in plaats van de immigratie te stoppen wordt die feitelijk nog steeds bevorderd. Deskundigen, die op de kwalijke gevolgen wijzen, worden genegeerd of uit hun functies gezet.

Toch bewijst de geschiedenis dat ze gelijk hebben en dat een zo grote en plotseling verandering in de bevolkingssamenstelling onvermijdelijk tot etnische conflicten leidt. Een van de redenen waarom onze overheid er zo laconiek onder blijft is hun vaste geloof dat zoiets als etniciteit in werkelijkheid niet bestaat en dat iedereen die een Nederlands paspoort heeft net zo Hollands is als een ander.

In de werkelijkheid is dat niet zo. Koerden, Arabieren, Turken en andere etniciteiten vertonen samenhang, waar ze ook in Europa wonen en als de groepen maar groot genoeg zijn integreren ze niet in het land dat ze onderdak en levensonderhoud biedt.

De heersende leer is dat minderheden beschermd horen te worden en dat wie dat anders ziet een aanslag pleegt op onze democratische normen en waarden. Intussen heeft in Amsterdam ruim 55% van de schooljeugd een niet-westerse achtergrond en heeft maar 35% een moeder die hier geboren is. Volgens cijfers van het CBS zijn er tussen 2015 en 2017 270.000 niet-westerse immigranten het land binnen gekomen.

In feite zou Nederland een bevolking horen te hebben met een omvang als de Deense, tussen de vijf en de zeven miljoen. Zonder de mega immigratie zou het die kant ook opgaan. De geboortecijfers van de autochtone Nederlandse bevolking wijzen in die richting. Maar dankzij het progressieve beleid van de laatste vijftig jaar zal de bevolking aan het einde van de eeuw waarschijnlijk vier keer zo groot zijn.

Tot nu toe was de immigratie niet uitsluitend Afrikaans of Arabisch. Maar Oost Europa, waar een deel van de immigratie van de laatste decaden vandaan kwam, verkeert zelf in een veranderingsproces. De geboortecijfers dalen daar drastisch en de immigratie uit die landen droogt op.

Het lijkt me duidelijk dat we wat aan de immigratie moeten doen. In samenwerking met de andere Noord Europese landen moeten we de stroom moslim immigranten een andere bestemming geven, ergens buiten Europa. De immigranten van de laatste drie generaties die niet blijken te kunnen of te willen integreren zouden we daar ook heen moeten sturen. We zitten met de consequenties van een wereld bevolkingsexplosie en net doen alsof er niets aan de hand is, gaat ons, maar ook de immigranten niet helpen.

 

 

 

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .