Brech is nog niet veroordeeld.

Brech is in Spanje gearresteerd en zal aan Nederland worden uitgeleverd. Een aantal strafrechtkundigen, van een soort waar we in Nederland ruim van zijn voorzien, heeft intussen twijfel uitgesproken of de moord op Nicki wel tegen Brech bewezen kan worden. Een van hen wees erop dat het DNA dat op of bij het lijk van Nicki is aangetroffen inderdaad van Brech lijkt te zijn, maar dat het verzameld is met een ander doel dan om als bewijs tegen hem te dienen. Dat zou kunnen betekenen dat het als bewijsmiddel in een strafproces ondeugdelijk is.

Ik vermoed dat deze opmerking voor mensen die nooit met strafrecht te maken hebben gehad niet te begrijpen valt. Van Koppen doelde hier mee op het leerstuk van het onrechtmatig verkregen bewijs. Ik heb daar  op 26 december 2014 een stukje over geschreven waar ik gemakshalve naar verwijs.

Ik vind dat hele leerstuk onzin maar hier komt het al helemaal niet van pas. In het Angelsaksische recht kan bewijs dat niet op een reguliere manier verkregen is in een proces niet worden gebruikt. Dat doet men daar om politie en openbaar ministerie te dwingen alleen wettig toegestane middelen te gebruiken bij het verzamelen van bewijs. Geen marteling bijvoorbeeld of intimidatie. Het leerstuk wordt daar dus als een soort sanctie tegen de vervolgende instanties gebruikt.

Persoonlijk heb ik altijd het ontslag van de betrokken officier of politieman een veel beter soort sanctie gevonden. De praktijk leert dat van de afschrikwekkende werking van het leerstuk weinig te merken valt.

Van onrechtmatig vergaren van bewijs is hier in elk geval geen sprake. Het DNA is verzameld om Brech te kunnen identificeren als hij ergens dood zou worden aangetroffen. Sinds hij een paar maanden geleden verdween, hield men met die mogelijkheid rekening. Dat bewijs is dus niet onrechtmatig verkregen. Het zou hier alleen voor een ander doel worden gebruikt dan  waarvoor het verzameld is, namelijk om de moord op Nicki Verstappen tegen Brech te bewijzen.

Waarom dat niet zou kunnen of mogen is mij een raadsel. Maar misschien dat we in het komende proces daar nog nader over voorgelicht gaan worden.

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .