Het einde  van de multiculturele samenleving.

Stef Blok, onze minister van buitenlandse zaken, noemde op een besloten bijeenkomst Suriname een failed state en constateerde dat het bestaan van verschillende culturen in één land onvermijdelijk tot ellende leidt. Beide constateringen lijken mij juist, maar ze houden forse kritiek in op de regeringen die wij sinds de jaren zeventig in Nederland hebben gehad en daarmee ook op onze progressieve elite.

Dat er uit een besloten bijeenkomst wordt geklept is niet erg netjes, maar hij had het kunnen verwachten. Erg verstandig waren die uitspraken daarom niet en vandaag gaat hij  er in de Kamer nog eens zijn excuses voor aanbieden. Het is niet alleen de oppositie, het zijn ook zijn coalitiegenoten ChristenUnie, D66 en CDA die afstand hebben genomen van Blok. Fractieleider Dijkhoff van de VVD is allesbehalve gelukkig met de zoveelste uitglijder binnen zijn partij.

Maar de echte leider van de VVD en van het land, onze premier Rutte, houdt Blok de hand boven het hoofd en vindt niet dat hij af hoeft te treden. Begrijpelijk. Als Blok het loodje legt komt het hele kabinet in gevaar.

Dat Nederland problemen heeft met zijn multiculturele samenleving, blijft intussen een feit. En dat we van een aparte moslimcultuur binnen onze grenzen af moeten, is een opvatting die door een meerderheid van autochtonen wordt gedeeld. Daarvoor is het in de eerste plaats nodig dat de aparte moslimwijken verdwijnen.  Die moslimwijken zijn ontstaan doordat de autochtone bewoners er zich niet langer veilig voelden, vooral door het optreden van de moslim jongeren.

Om die wijken weer bij het normale leven in ons land te betrekken is het nodig dat ze eerst gezuiverd worden van criminele jongeren. Hoe dat moet, dat wordt des Pudels Kern. Het verdrijven van de moslimcultuur is een Europese en niet alleen een Nederlandse zaak. We zullen het met de buurlanden over eens moeten worden, eerst dat die cultuur criminogeen is en verder dat het in het belang van iedereen, inclusief de moslims zelf is, dat zij hier verdwijnt. Verder zal het nodig blijken dat we een opvangcentrum creëren buiten Europa, waar delinquente moslims kunnen worden ondergebracht en waar alle verdere immigratie uit Afrika en Arabië naar toe kan worden geleid.

Dat vereist een grootschalige aanpassing van onze normen en waarden. Die verandering komt er toch wel, ook als we het probleem zijn beloop laten. De christelijk-humanistische cultuur zoals die nu bestaat zal niet ongeschonden bewaard kunnen blijven. Maar hoe sneller we aan de multiculturele samenleving een einde maken, hoe beter. Daar had Blok dus gelijk in. Hij had alleen een betere manier moeten verzinnen om dat idee te propageren.

 

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .