Haat imams.

De VVD wil een zwarte lijst maken van haat imams. Haat imams zijn moslim predikers die oproepen tot haat jegens niet-gelovigen en andersgelovigen.
Dat lijkt reuze flink van de VVD, maar in feite hoeft er helemaal geen lijst te worden aangelegd. Die imams horen vervolgd te worden op grond van
Artikel 137d Strafrecht:
1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.
Het is bizar dat een lid van de Tweede Kamer nu voor de tweede keer vervolgd wordt wegens het aanzetten tot haat, discriminatie en belediging van een groep mensen op grond van ras, hun godsdienst of levensovertuiging. En, als ik het goed begrepen heb, in vier varianten: medeplegen; plegen; uitlokken; en ‘het doen medeplegen’. Dat alles omdat het Kamerlid in kwestie oproept om een einde te maken aan de aanwezigheid van deze excessieve vorm van mohammedanisme in ons land.
Wie meent dat het impliciet is in de vrijheid van godsdienst dat godsdienstige leiders mogen oproepen tot geweld tegen mensen van een andere religie of van een andere nationaliteit of een andere seksuele geaardheid, die vergist zich.
Het ongeprovoceerde gebruik van geweld en het oproepen daartoe, anders dan door de overheid in het kader van een wettelijk voorschrift, is onder geen enkele omstandigheid geoorloofd. Gebruik van geweld door burgers mag alleen in het kader van een wettige zelfverdediging en dan alleen nog zolang het proportioneel blijft.
Wat de VVD doet is een wat zachtere vorm van de omgekeerde discriminatie waar onze overheid zich sinds de zeventiger jaren schuldig maakt. Misdaden van moslims gepleegd in het kader van hun godsdienst worden niet vervolgd en dat is ten onrechte. Dit soort misdrijven worden afgekeurd, dat wel, maar het sluiten van moskeeën en scholen waar haat imams hun gang kunnen gaan, het stoppen van subsidies aan dit soort instellingen, dat is wat zou horen te gebeuren. Dat zou meer bijdragen aan de integratie van de nieuwe Nederlanders dan het theedrinken van joodse Amsterdamse burgemeesters met degenen die haat tegen hem preken..

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in ethiek, strafrecht. Bookmark de permalink .

2 reacties op Haat imams.

 1. Guus Derksen zegt:

  In Wikipedia lees ik
  “Zijn [van Abdullah Haselhoef] uitspraak […] dat volgens de Koran praktiserende homoseksuelen de doodstraf moeten krijgen als zij worden betrapt door minstens vier getuigen wekte grote opschudding. […] Een aanklacht wegens belediging werd ingetrokken omdat de uitspraak onder de vrijheid van godsdienst viel.”

  Ook rechters vergissen zich..

  • akasdorp zegt:

   OP zich lijkt me de opmerking dat dit in de Koran staat wel juist en de constatering valt zowel onder de vrijheid van meningsuiting als onder de vrijheid van godsdienst. De vraag is of Haselhoef met die uitspraak ook bedoeld heeft op te roepen tot moord op de betreffende homo, te plegen door die vier getuigen of andere aanhangers van de leer. Dat bewijs valt misschien niet zo gemakkelijk te leveren.

Reacties zijn gesloten.