Sociologische opleidingen

Er stonden indertijd[1] nogal wat stukken in de kranten met kritiek op de Universiteit van Tilburg die tienen gaf voor scripties met politieke correcte conclusies, die op geen enkele manier onderbouwd waren.

Die kritiek richtte zich tegen de student die het stukje schreef en op de medewerker die het beoordeelde, maar naar mijn mening waren dat de verkeerde adressanten. Als de medewerker geweten had dat de hoogleraar, die de scriptie volgens de regels ook had horen te lezen haar in de prullenbak zou hebben gegooid, was hij niet zo haastig geweest met zijn tien. Als de jonge man in kwestie had geweten dat er wetenschappelijke eisen aan scripties werden gesteld in Tilburg[2] dan had hij er wel een paar weken langer aan besteed en de boeken gelezen die op zijn onderwerp betrekking hebben.

Maar zo is de universiteit van Tilburg en zo zijn in wezen alle sociologische opleidingen in Nederland. Boekenlijsten worden gemaakt pour épater les bourgeois maar niemand leest wat er officieel gevraagd wordt, als regel ook de docenten niet.

In die zelfde week was er in de kranten kritiek op de gemakkelijke conclusie van het CCP dat meer geld niet meer rendement had opgeleverd in het onderwijs en bij de politie.Die stelling  was op zich wel juist, dat meer geld naar iets gooien niet noodzakelijk meer rendement oplevert, maar zoiets is ook wel duidelijk  zonder het oppervlakkige onderzoek van het CCP.

Het opvallende aan studies als sociologie, sociale pedagogie, communicatiewetenschappen en andere sociologisch angehauchte studies is dat geen van hun scripties, rapporten en proefschriften  aanwijsbaar beter zijn omdat de schrijvers die vakken hebben gestudeerd. Gewoon met HAVO of Atheneum was het net zo goed geworden en het uitrekenen van hun conclusies kan meestal door een kind van de basisschool worden gedaan.

Maar al die sociologische opleidingen zijn er wel en omdat ze er zijn staan ze deugdelijk onderzoek naar problemen die de samenleving dwars zitten in de weg. Geen van de maatschappelijke problemen van de afgelopen anderhalve eeuw zijn ooit opgelost of zelfs maar behoorlijk in kaart gebracht met behulp van de sociologie en aan verwante wetenschappen[3]. Dat kan onze universiteiten en hoge scholen worden aangerekend. Nu er toch tegelijk bezuinigd en verbeterd moet worden in het onderwijs, zou het een idee zijn om dit soort opleidingen te schrappen, in de hoop dat er dan ruimte komt voor maatschappijwetenschappen op een steviger basis. Bijvoorbeeld in de subfaculteit biologie.

 

[1] Januari 2012.

[2] Human resource studies. Many organizations nowadays subscribe to the notion that people are their main assets. Huge amounts of time, money, and effort are spent on people management and employee development in order to improve individual and, ultimately, organizational performance. The Master’s in Human Resource Studies provides you with a critical understanding of the importance of people for the performance of organizations.

[3]Zie https://www.youtube.com/watch?v=IaO69CF5mbY    R. P. Feynman on social sciences

 

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .