Geen kwaad woord over Klaas Knot.

Klaas Knot is zichtbaar gegroeid in zijn baan als directeur van de Nederlandsche Bank en als Europese toezichthouder. Hij legde in Buitenhof uit hoe de stijging van de aandelen koersen samen kan gaan met minder goede financiële verwachtingen voor de toekomst van Nederland, Europa en de VS. Hij overtuigde mij niet helemaal, wat die korte en lange termijn effecten betreft, maar ik vond het wel een goed verhaal.
Heel diplomatiek vond ik de kritiek die hij had op het financiële beleid dat ECB voorzitter Draghi in Frankfurt voert, met steun van de zuidelijke toezichthouders. Hij volstond met te zeggen dat het te lang wordt volgehouden en dat daardoor de functie van de financiële markten wordt ontregeld. Dat die zuidelijke directeuren alleen maar niet in de gevangenis terecht komen omdat de directie van de ECB nu eenmaal strafrechtelijke immuniteit heeft, had hij wat mij betreft ook kunnen zeggen. Het door de ECB gevoerde beleid is lijnrecht in strijd met haar statuten en met de financiële belangen van de EU als geheel. Het zou naar mijn mening aanleiding moeten zijn voor de noordelijke landen om uit de euro te stappen en in het verlengde daarvan waarschijnlijk ook uit de EU. De kosten van een opbreken van de euro zouden enorm zijn en niemand durft die verantwoordelijkheid aan, vooral niet nu ook in landen als Spanje en Portugal de werkloosheid het laatste jaar iets minder dramatisch lijkt te zijn geworden, al is zij nog steeds onaanvaardbaar hoog. Maar de kosten van het in de Euro blijven zijn voor de Noordelijke landen op termijn zeker hoger, al zijn die uit hun aard veel lastiger te berekenen.
De invoering van de euro en de toelating tot de EU van landen die niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, is de oorzaak van de stagnatie van de EU, maar het beleid van de ECB heeft de situatie erger gemaakt dan nodig was.
Griekenland kwam even ter sprake in Buitenhof als voorbeeld van slecht beleid, maar Griekenland kan helemaal niet aan de eisen voldoen die nu aan dat land worden gesteld. Het heeft er de economie en de overheid niet voor. Griekenland had dus nooit in Eurozone horen te zitten en de ECB, die daar geld in is blijven pompen is aan het dweilen met de kraan open. Al dat geld dat in Griekenland gestoken is, is als verloren te beschouwen en de voortzetting van dit beleid zal de ellende alleen maar vergroten.
Ik weet dat Klaas Knot en zijn Duitse collega zonder succes geprobeerd hebben Draghi bij zinnen te brengen. Het is hun Nederlandse en Duitse politieke achterban die weigert om verantwoordelijkheid te nemen voor het opbreken van de EU. Omdat er aan de zwakke euro voor de noordelijke landen ook korte termijn voordelen zitten sukkelen we daarom door. Maar voor de toekomst van Europa en de westerse wereld is dat minstens zo schadelijk als de protectionistische politiek van de zittende Amerikaanse president.

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in europa, geld en economie. Bookmark de permalink .