Sport en sekse.

Mannen presteren gemiddeld fysiek beter dan vrouwen. Voor springruiters maakt dat niet veel uit en daarom wordt daarbij in wedstrijden geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen, maar in de atletiek en de meeste ander sporten zou het negeren van het onderscheid er toe leiden dat vrouwen alleen bij hoge uitzondering een medaille zouden halen. In de topsport zouden geen vrouwen voorkomen en ook de Olympische spelen zouden het zonder vrouwen moeten doen. De belangrijkste reden voor het beter presteren van mannen is hun hogere productie van het hormoon testosteron. Dat hormoon heeft een aantal functies waaronder het bevorderen van de aanmaak van spieren.
De vraag die vijf jaar geleden[1] in de Volkskrant aan de orde kwam, is of in die enkele twijfelgevallen waarbij men niet weet of men met een man of met een vrouw te maken heeft, de productie van testosteron in het lichaam de doorslag mag geven.
Een Zuid Afrikaanse hardloper of –loopster werd om die reden een paar jaar eerder niet tot de vrouwencompetitie toegelaten. Hij/zij maakte drie keer zoveel eigen lichaam testosteron aan als de vrouwen met wie ze concurreerde en had bovendien duidelijk androgyne trekken.
Voor de hand zou liggen om in zulke gevallen een DNA test toe te passen en mensen met een Y-chromosoom als mannen te kwalificeren.
Misschien zouden er dan redenen kunnen zijn om de betrokkenen voor andere doeleinden, bijvoorbeeld omdat ze als vrouw zijn opgevoed, bij de inschrijving in de burgerlijke stand als vrouwen te kwalificeren, maar voor het doel van de vermijding van sportvervalsing zou het probleem zijn opgelost. Om een of andere reden vond men dat vernederend voor de betrokken atleten en werd gekozen voor de testosterontest.
Max Dohle, de schrijver van het artikel in de Volkskrant vond ook die laatste test niet fair.
Dohle vond dat, omdat nooit is aangetoond dat de winnaars een hogere testosteronspiegel hebben dan de verliezers in een finale. Dat is een weinig overtuigend argument. Die mensen met lage testosteronwaarden komen immers helemaal niet in finales. Die doen niet mee aan topsport, tenzij het vrouwen zijn natuurlijk en dan doen ze mee in een eigen competitie.
Verder voerde hij aan dat testosteron maar een van de vele factoren is die sportsucces bepalen. Dat is op zich juist en er zijn sporten waarbij het voordeel duidelijker en beslissender is dan in andere, maar dat in de meeste sporten een grotere spiermassa en bijbehorende lichaamsbouw een beslissend voordeel is, is zo gemakkelijk aan te tonen dat de meeste mensen daar niet eens de moeite voor zouden nemen. Het verschil is luce clarius, helderder dan het licht, zeiden de Romeinen, ofwel dat kun je met eigen ogen zien.
Ook zouden volgens Dohle androgyne vrouwen met een mannelijke testosteronspiegel horen te excelleren in alle sporten, terwijl ze net als andere sporters meestal in een enkele tak van sport zijn gespecialiseerd. Ook dat argument lijkt me logisch niet te sluiten. Waarom zouden androgyne mensen zich niet specialiseren, zoals vrijwel alle sporters?
Tenslotte constateert hij dat het Y-chromosoom meer doet dan alleen de productie van testosteron bevorderen en dat mannen, die door een enzymafwijking vrouwelijke lichaamskenmerken hebben en een lage eigen testosteronproductie, toch een verbeterde sportprestatie laten zien. Dat zal wel. Een mannenlichaam is geschikt om meer spiermassa aan te kunnen dan een vrouwenlichaam ook zonder lichaamseigen testosteron en met trainen en een geschikte medische begeleiding kun je ver komen tegenwoordig. Verder doet een Y-chromosoom juist opvallend weinig behalve dan de productie van testosteron stimuleren, maar dat hormoon doet wel heel veel.
Dohle vindt dat de geslachtstesten moeten worden afgeschaft, vooral omdat ze voor de betrokken atleten pijnlijk zijn, maar ook dat lijkt me een weinig overtuigend argument. Een DNA test kan worden afgenomen zonder dat iemand hoeft ervan hoeft te weten. Als men voor alle grote sportwedstrijden verplicht zou worden om een bewijs over te leggen van man of vrouw zijn, zou niemand daar mee over zeuren en zou het probleem geruisloos zijn opgelost.
Wat mij dwars zit is dat de redacteur van de Volkskrant die de ingezonden mededelingen beoordeelt niet heeft kunnen zien dat de titel ‘Topsport is zuiverder zonder geslachtstest’ niet kan kloppen en bovendien dat de argumenten die voor deze stelling werden aangevoerd stuk voor stuk niet houdbaar bleken te zijn.
Op dit stukje dat ik een paar jaar geleden schreef reageerde Dohle als volgt.
Laten we het eens over je mening hebben:
1. De testosterontest is niet ingevoerd omdat het vernederend was, maar omdat de DNA-test geen onderscheid maakt naar gevoeligheid voor testosteron. Vanaf 1990 moest het IOC voortdurend bakzeil halen omdat een AOS-vrouw ten onrechte was geschorst. Het IOC heeft minstens negen vrouwen achteraf weer toe moeten laten, dat kwam voor deze vrouwen vaak te laat.
2. Mensen met lage testosteronwaarden komen wel degelijk in de finales. Als je mijn stuk goed leest zie je dat 1 op de 450 atleten volledig ongevoelig is voor testosteron. Zij stonden in de finales.
3. Een grotere spiermassa is beslissend? Welnee. Michael Phelps heeft het syndroom van Marfan. Usain Bolt maakt meer dan twee keer zoveel actine aan als andere sprinters. Sportdeskundigen onderscheiden inmiddels al meer dan 100 succesfactoren.
4. Ik heb het woord ‘androgyn’ niet in de pen genomen, je bedoelt vast hyperandrogeen. Natuurlijk zou elke sporter die op meerdere onderdelen succesvol is op meerdere onderdelen meedoen: Kromowidjojo, Fanny Blankers, Jesse Owens, Michael Phelps en ga zo maar door. Je zou wel gek zijn als je zowel op de 100 als op de 200 een medaille zou kunnen winnen, een van deze laat schieten. Dat gebeurt echt niet. Bovendien laat de zaak Dillema dat goed zien. Blankers was haar op de meeste onderdelen veruit de baas.
5. Ik zou gezegd hebben dat het Y-chromosoom meer doet dan de productie van testosteron bevorderen? Bizar want het Y-chromosoom produceert helemaal geen testosteron.
6. Je meent dat je in het geheim dna kan afnemen. Dat is schandelijk. Elke arts in Nederland die dat zou doen zou voor de tuchtraad moeten verschijnen. Het is in strijd met de meest fundamentele rechten van de mens.
Maar bovendien is het zoiets als wielrenners verplichten op een stadsfiets te komen: dna-testen zijn een gepasseerd station. Het IOC heeft bij meerderheid besloten de dna-test in de ban te doen. Dat komt nooit meer terug. Ik wens je dus veel succes in je strijd de sport terug te brengen naar de jaren 50.

Ik reageerde op mijn beurt.
a. De stelling was dat geen dna test werd toegepast omdat men dat vernederend zou vinden. Men vond bovendien de lichaamseigen testosteronproductie een beter indicator. Androgeen Ongevoeligheids Syndroom of xy chromosoom, het vervalst de concurrentieverhoudingen allebei. En laten we wel wezen, we hebben hier met sport te maken en niet met strafrecht. Wanneer je aparte mannen- en vrouwen wedstrijden hebt, dan gaat het niet aan om mannen of daar mee gelijk te stellen personen mee te laten doen aan vrouwenwedstrijden. Die grensgevallen zijn in wezen niet interessant. Als er al eens iemand ten onrechte niet wordt toegelaten is dat een kwestie van pech gehad. Je kunt op zo veel manieren pech hebben.
b. Dat ‘wel eens’ mensen met lage niveaus van testosteron in een atletiekfinale staan is statistisch niet interessant. Als het niveau zondag bij de 100 meter finale gemeten zou zijn, was het bij alle finalisten hoog geweest, het zou me tenminste erg verbazen als dat anders was geweest
c. Kijk maar eens goed naar de spieren van Phelps. Dat hij het syndroom van Marfan heeft is misschien mede bepalend geweest voor zijn keuze voor zwemmen als sport, maar met zijn testosteronspiegel heeft het niets van doen en met zijn spiermassa ook niet. Natuurlijk is testosteron niet de enige bepalende factor voor een grotere spiermassa en verhoogt het bijvoorbeeld ook de zuurstofopnamecapaciteit, maar ceteris paribus heeft iemand met meer testosteron een voorsprong in kracht. De productie van meer en geschiktere eiwitten zoals bij Bolt het geval lijkt te zijn is ook belangrijk voor de spieropbouw. Wie zou dat willen ontkennen?
d. Met specialiseren bedoel ik zwemmen in plaats van atletiek en voetballen in plaats van hockeyen. En met androgyn bedoel ik androgyn, meer een term uit de kunstgeschiedenis misschien dan uit de biologie: een man met vrouwelijke kenmerken of een vrouw met mannelijke. Dat Annie Blankers-Koen een betere atlete was dan Dillema zegt toch niets over de vraag of Dillema een man was of een vrouw? Ik sprong toen ik 18 was 1.55 m hoog. U kunt controleren dat alle vrouwelijke deelnemers aan de spelen dit jaar een flink stuk hoger springen.
e. Bevorderen is iets anders dan produceren. Wat ik zei is dat mensen met een y chromosoom in het algemeen een hogere testosteronproductie hebben dan mensen met alleen x chromosomen.
f. Zonder dat iemand ervan hoeft te weten dan de betrokkene zelf en degene die om de test heeft gevraagd. De deskundige die de test afneemt kan dat anoniem doen. Zonder dat iemand het hoeft te weten betekent dus dat er geen ruchtbaarheid aan hoeft te worden gegeven. Dat de DNA test is afgeschaft door het IOC heeft meer te maken met de doping controle dan met de relatief onbelangrijk vraag hoe de twijfelgevallen moeten worden ingedeeld.

Een interessant onderwerp, maar behalve Dohle en ik heeft niemand zich erin gemengd, misschien ook omdat de toon van de discussie niet helemaal beviel. Daarom probeer ik het nog maar eens een keer.

[1] 30/7/12

Geplaatst in sport, wetenschap en filosofie | Een reactie plaatsen

IQ en sekse.

Al een paar generaties bestaat de meerderheid van studenten en scholieren in Europa uit vrouwen. We hebben intussen een tweede en derde feministische golf achter de rug. Daarom zou je verwachten dat we zo langzamerhand een evenredig percentage vrouwelijke sterren zouden hebben in de academische wereld. Meer vrouwelijk Nobelprijswinnaars bijvoorbeeld dan in de tijd van Madame Curie.
Maar neem je de belangrijkste Nobelprijzen, die voor Natuur- en Scheikunde, dan blijken er tot 2014 maar zes vrouwelijke winnaars te zijn geweest. Voor natuurkunde na de Curies geen een en voor scheikunde in 1964 – Dorothy Crowfoot Hodgkin
En in 2009 – Ada Yonath.
Dat is een verwaarloosbaar percentage, waarvan de helft bovendien uit de eerste helft van de vorige eeuw stamt en is toegekend aan leden van één familie.
Verreweg de meeste vrouwelijke laureaten zijn Nobelprijswinnaars voor de vrede en ook de literatuur scoort relatief veel vrouwen. Er zijn natuurlijk ook veel meer vrouwelijke auteurs dan natuur- of scheikundigen. In feite zijn er veel meer vrouwelijke dan mannelijke romanschrijvers, maar toch blijven de mannelijke Nobelprijswinnaars ook daar in de meerderheid. Hoe komt dat?
Feministen, zoals professor Tonkens, zeggen dan meestal dat dit komt omdat de meeste zittende hoogleraren en laureaten nog steeds mannen zijn en dat die elkaar een kontje geven. Het is moeilijk om dat te geloven. De meeste mannen zijn meer op vrouwen dan op andere mannen gesteld en stellen er prijs op vrouwen in hun omgeving te hebben.
Wie de moeite neemt om een gelijk aantal top publicaties van vrouwen en mannen op een willekeurig wetenschappelijk terrein te lezen komt er niet omheen om te constateren dat die 12% vrouwelijke hoogleraren die we in Nederland hebben nog behoorlijk aan de hoge kant is.
In de lagere regionen van de wetenschap, net als in de overeenkomstige regionen van het bedrijfsleven, is het aantal vrouwen de laatste decennia disproportioneel toegenomen. Het komt alleen niet tot uitdrukking aan de top.
Ik heb daar een theorietje over, waar ik, als ik sociobioloog zou zijn, onderzoek naar zou doen. Die theorie luidt dat tussen mannen de intellectuele begaafdheid veel minder egaal is verdeeld dan tussen vrouwen. Dat heeft dan tot gevolg dat er meer slimme vrouwen zijn dan slimme mannen, maar meer superslimme mannen dan superslimme vrouwen.
Iets dergelijks doet zich voor bij de Afrikaanse Bantoenegers. Gemiddeld zijn die minder begaafd dan Europeanen maar de verdeling van de begaafdheid binnen de groep lijkt extremer. Dat zou betekenen dat er meer kans is op een Nelson Mandela in Afrika dan in Europa, maar dat je meer kans hebt op een ordelijke en goed georganiseerde samenleving in een Europa. Omdat Bantoe’s gemiddeld over meer testosteron lijken te beschikken dan Europeanen zou ik mijn onderzoek richten op het verband tussen het niveau van testosteron en de statistische verdeling van intelligentie en andere competenties. Misschien heb je geluk en komt er wat uit zo’n onderzoek.

Geplaatst in wetenschap en filosofie, zo maar wat | Een reactie plaatsen

Geweld bij de Sinterklaas intocht.

Een Nederlandse rechter heeft donderdag Jerry Afriyie ontslagen van rechtsvervolging. Afriyie werd vervolgd wegens mishandeling van een agent bij een anti-Zwarte Pietenprotest in Gouda. Het O.M. eiste een geldboete van 1.500 euro. Even de achtergrond.
Afriyie werd twee jaar geleden aangehouden bij de Sinterklaas intocht in Gouda die hij met wat anderen probeerde te verstoren. Hem werd ‘weerspannigheid en mishandeling van een agent’ ten laste gelegd, onder meer vanwege hard in een been knijpen van een agent, die zijn collega ´s was te hulp geschoten. Waarom Afriyie werd ontslagen van rechtsvervolging is niet duidelijk. Waarschijnlijk betreft het hier het zoveelste geval van positieve discriminatie. In het persbericht dat de rechtbank uitgaf stond onder meer het volgende:
‘Voor de politie was er daarom geen noodzaak om verdachte direct zonder enig verbaal contact vast te pakken en hem uit de ketting van demonstrerende personen te trekken. Dit betekent dat de politieambtenaren die direct bij de aanhouding van de man waren betrokken, niet werkzaam waren in de rechtmatige uitoefening van hun bediening. Naar het oordeel van de rechtbank was bij de man sprake van paniekreactie zodat hij is niet strafbaar voor dit verzet en de mishandeling van de politieambtenaar. De man is daarom ontslagen van alle rechtsvervolging.’
Niet concludent, zou je zeggen, die redengeving bij dit vonnis, maar positieve discriminatie is wel vaker een zaak van je verstand op nul zetten en maar wat roepen.
Vandaag stond er een artikel in het Parool van deze zelfde Afriyie. Het ging over blanke organisaties die geld opstrijken voor symbolische hulp bij de bestrijding van racisme. Dat geld zou naar zwarte organisaties horen te gaan die daadwerkelijk wat doen aan discriminatie!
Racisme zit volgens Afriyie in ons DNA. Als hij daar gelijk in zou hebben, heeft het weinig zin om er actie tegen te voeren. Dan is er eigenlijk maar één verstandige oplossing: Afriye en al die andere zwarte mensen die zich gediscrimineerd voelen moeten terug gaan naar een eigen land waar alleen zwarten wonen en dus per definitie niet wordt gediscrimineerd. Dat is wat ons betreft in de eerste plaats terug naar Suriname en de Nederlandse Antillen maar uiteindelijk is dat natuurlijk terug naar West Afrika. Het probleem daarbij is dat Afriyie niet alleen van Bantoe negers afstamt maar zichtbaar ook van blanke slaven handelaren. Onder zijn voorouders telt hij zowel blanke als zwarte slavenhandelaren met andere woorden. Dus is het ook niet zo vreemd dat hij zich hier niet thuis voelt. Toen hier voor het eerst een schip met slaven aankwam liet de burgemeester van Middelburg die mensen prompt vrij. Die slaven waren in Afrika gevangen genomen in de eeuwige oorlogen van de zwarten onderling en verkocht aan de blanke forten aan de Afrikaanse westkust. Vandaar werden ze verscheept, eerst naar het Iberisch schiereiland en later naar de beide Amerika’s. De poging om ook in Noord West Europa een markt voor slaven te vinden mislukte totaal.
De reden waarom mensen als hij hier gediscrimineerd worden is niet omdat hij van slaven afstamt maar van slavendrijvers en slavenhouders. Die moeten we hier niet zo. En als zo´n man door de politie wordt tegengehouden als hij kleine kinderen in gevaar brengt door een Sinterklaas optocht te verstoren, dan vind je hier tegenwoordig rechters in dit land die zo iemand ontslaan van rechtsvervolging als hij zich met geweld verzet. Het moet niet gekker!

Geplaatst in strafrecht | Een reactie plaatsen

Mega bedrijven.

In een onderneming gebeuren er altijd dingen die niemand had kunnen voorzien. Dan moeten er keuzes worden gemaakt, vaak zo snel mogelijk, met het doel van de onderneming voor ogen en die keuzes moeten gemaakt worden met vaardigheid en durf. Die onvoorspelbaarheid en die inzet waar een beroep op word gedaan maken het leuk om in ondernemingen te werken, leuker dan in een voorspelbare ambtelijke omgeving.
Hele grote bedrijven, zoals die van de Fortune 500 lijst, zijn geen ondernemingen in deze betekenis van het woord. Niemand kan ze overzien, niemand beschikt over de kennis en vaardigheid om er leiding aan te geven. Als ze goed zijn georganiseerd dan zijn het bundels van ondernemingen, waarvan alleen de onderlinge samenwerking door de raad van bestuur wordt georganiseerd. Dat zijn de twee belangrijkste taken van het bestuur, het selecteren van ondernemers voor de leiding van de essentiële onderdelen en het houden van toezicht op hun samenwerking.
Is er geen samenwerking en synergie, dan heeft het megabedrijf geen bestaansrecht. In dat geval zijn de aandeelhouders en werknemers beter af als het wordt opgesplitst. Het enige voordeel is dan dat er door ondernemers wordt toegezien op de kwaliteit van de andere ondernemers in het concern want andere ondernemers kunnen dat door de bank genomen beter dan commissarissen of aandeelhouders.
Ook niet altijd trouwens, want toezien op de kwaliteiten van anderen is een toch een vak apart, dat niet iedere ondernemer beheerst. Naast het nadeel dat het mega bedrijf door iedere werkmaatschappij rekening moet worden gehouden met de belangen van andere onderdelen staat het nog veel grotere nadeel dat de verantwoordelijke managers van de werkmaatschappijen niet alleen naar de markt moeten kijken, maar ook naar de instructies van hogerhand. Dat betekent dat grote bedrijven alleen verantwoord zijn als daar grote voordelen tegenover staan in de vorm van synergie.

Geplaatst in bedrijfsleven | Een reactie plaatsen

De Franse presidentsverkiezingen.

Dit zijn de tien kandidaten waarvan er morgen twee over zullen blijven. De volgorde is die van de beste kansen voor het overleven van de eerste ronde volgens Frankrijk deskundigen, plus de belangrijkste programmapunten van de kanshebbers.
Le Pen: Frankrijk voor de Fransen, grenzen dicht, onderhandelen over een mogelijke Frexit en misschien afstand doen van de euro. Beperking aantal migranten, geen volgmigratie meer en protectionistisch beleid.
Macron : Franse samenleving transformeren, door veranderingen op de arbeidsmarkt. De regelgeving verminderen en de arbeidskosten verlagen. Verlaging van de werkloosheid van 10 naar 7 procent van de beroepsbevolking. Besparingen bij de overheid van 60 miljard per jaar.
Fillon: wil een half miljoen overheidsbanen schrappen en de macht van vakbonden inperken. Afschaffing van de 35-urige werkweek en verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 65 jaar.
Jean-Luc Mélenchon: betere verdeling van de welvaart, terugtrekking uit Europese verdragen en meer aandacht de veranderende energiemarkt. Goede spreker, maar extreem links.
Benoît Hamon, parti socialiste: kansloos.
Jean Lassalle
Nicolas Dupont Aignan
Nathalie Arthaud
Jacques Cheminade
Philippe Poutou
Doorgaan naar de tweede ronde wil niet noodzakelijk zeggen dat de kans om president te worden dan ook groot is. Wilders zou hier in Nederland uit een groep van tien politici als een van de besten scoren, maar nooit regeringsleider worden. Dat ligt voor Marine Le Pen net zo. Te veel mensen zijn mordicus tegen. Dat betekent dat de kansen van de tweede daardoor meteen wel hoog zijn, behalve wanneer dat Mélenchon zou zijn. Die is even extreem als Le Pen, maar dan links in plaats van rechts.
De twee grootste kanshebbers lijken daarom Macron en Fillon te zijn. Tegen Fillon is in de pers campagne gevoerd door breed uit te spinnen dat hij zijn vrouw een salaris betaald heeft uit geld waar hij voor politieke doeleinden over beschikte. Dat is een Franse gewoonte waar een fors percentage van de politici zich schuldig aan maakt, maar het heeft Fillon wel behoorlijk beschadigd.
Macrons ouders waren beiden academici. Zijn middelbare school was achtereenvolgens het katholiek lyceum in Amiens en het beroemde Lycée Henri-IV in Parijs. Het vergelijkend examen voor de École Normale Supérieure haalde hij niet, maar dat is de enige tache op zijn écusson. Hij haalde wel het examen van het Institut des Sciences Politiques, een van de andere grandes écoles. Daarna heeft hij de hogere ambtenaren opleiding gevolgd van de École nationale d’administration (ENA). Hij heeft tenslotte filosofie gestudeerd in Nanterre. Qua academische achtergrond ongeveer het beste wat Frankrijk heeft te bieden.
Na zijn opleiding bij de ENA werd hij inspecteur des finances, wat geldt als de meest aanzienlijke ambtelijke functie in Frankrijk. Betere ambtenaren dan de inspecteurs de finances heb ik inderdaad nooit meegemaakt, niet in Frankijk maar ook niet daarbuiten.
Als Macron president wordt hebben ze in Frankrijk niet te klagen, zou je zeggen, maar persoonlijk is hij niet erg populair Te afstandelijk en ook wat te elitair. Maar krijgt hij na Le Pen de meeste stemmen dan wint hij de tweede ronde. Dat geldt natuurlijk ook voor de meeste anderen.
Wanneer je alleen naar de programma’s kijkt dan zou ik geloof ik voor Le Pen gaan. Wie de werkloosheid in Frankrijk fors wil verminderen zal moeten beginnen met vijf miljoen nutteloze Algerijnen kwijt te raken, plus nog een paar miljoen andere moslim immigranten. Dat scheelt meteen ook fors in de criminaliteit. Om de nieuwe immigratie te verminderen is het verbieden van volgmigratie een uitstekend middel. Een Frexit zal wel niet gebeuren, maar aan een grondige reorganisatie van de EU is grote behoefte en het aankondigen van een mogelijk Frexit zou de zaak in beweging kunnen brengen. De Euro is de belangrijkste oorzaak van de stagnatie in Europa. Frankrijk zou misschien in een door Duitsland gedomineerde Euro kunnen blijven als het hervormingsbeleid van Macron of Fillon zou worden uitgevoerd, maar met de vakbonden zoals die nu in Frankrijk opereren is het land beter af zonder euro.
Eigenlijk denk ik dat het voor Frankrijk het beste zou zijn als Macron de volgende president wordt, maar dan op voorwaarde dat er straks een parlement komt waar hij mee samenwerken kan.

Geplaatst in Frankrijk | 1 reactie

Hetze tegen Marine en Geert.

Morgen zijn er verkiezingen in Frankrijk. De gedachte is dat Marine Le Pen de meeste stemmen gaat halen in de eerste ronde maar dat ze dan later, als er tussen de twee hoogst scorende kandidaten gekozen moet worden, het loodje zal leggen.
Net als met Wilders gaat hier in Nederland, wil een meerderheid van de Franse bevolking Marine le Pen perse niet. Dat heeft denk ik veel met de reputatie van haar vader te maken. Onder zijn leiding was het Front National een ultra rechtse organisatie en dat is anathema voor een progressief kiezerscorps. Ook Marine le Pen staat daardoor in een slecht blaadje, terwijl zij gelijk heeft met wat zijn zegt over allochtonen in Frankrijk. Dat is even waar als wat Wilders er hier in Nederland over zegt.
Bij het ochtendnieuws was een dezer dagen een VVD ‘er die het over de Franse verkiezingen had en die voor zijn neus weg zei dat Marine erg was maar minder erg dan Wilders.
Hoe erg Wilders is, dat behoeft kennelijk geen toelichting, dat lijkt intussen een gegeven te zijn. Ik merk die vanzelfsprekendheid wel vaker en heb me altijd afgevraagd waarom. De man is niet gewelddadig en roept ook niet op tot geweld. Integendeel, hij heeft zelf continu bescherming nodig, als gevolg van het haatzaaien, dat tegen hem plaats vindt. Haatzaaien is, zoals U weet het met woord of daad aanzetten tot haat jegens een individu of ook wel tegen een bevolkingsgroep. Als er een persoon is in Nederland tegen wie opgeroepen wordt tot haat dan is het wel Geert Wilders.
Zelf doet hij eigenlijk niet veel meer dan erop wijzen dat Nederland er niet op vooruit is gegaan door de immigratie van een paar miljoen moslims en zwarte Afrikanen met krankzinnig hoge cijfers voor criminaliteit, voortijdig schoolverlaten en werkloosheid.
Die cijfers hangen onderling samen en het zijn onze moslim- en zwarte medeburgers die daarop met afstand het hoogste scoren. Bijna een op de drie jongeren die geen onderwijs meer volgden in 2009 had als gevolg daarvan geen startkwalificatie. Voortijdig schoolverlaten gaat bijna altijd samen met problemen op andere gebieden, zoals werkloosheid en criminaliteit. Jongeren zonder startkwalificatie komen vijf keer zo vaak in aanraking met de politie als jongeren die wel met een startkwalificatie het onderwijs verlaten. Ook de werkloosheid onder jongeren zonder startkwalificatie is bijna twee keer zo hoog als onder de rest. Binnen de groep werkloze voortijdig schoolverlaters komt 12 procent in aanraking met de politie, terwijl dit aandeel voor jongeren met startkwalificatie en een baan op nog geen 2 procent ligt. Dat soort jongeren komt onder de immigranten disproportioneel veel vaker voor dan onder autochtone jongeren en dus heeft Wilders gelijk als hij zegt dat we beter af zouden zijn zonder allochtonen. Dat is ook geen discriminatie. Discriminatie is onderscheid maken zonder goede grond. De manier waarop de politiek hier over Wilders spreekt is discrimineren en haatzaaien en wat Wilders doet is dat niet.
Die man heeft gewoon gelijk. Dat zou misschien anders liggen als hij zijn afkeer uit zo spreken tegen allochtonen als zodanig zonder verschil te maken tussen geïntegreerde en niet geïntegreerde allochtonen, maar dat onderscheid maakt hij altijd keurig. Nee die hetze tegen Wilders deugt niet, dat is duidelijk.

Geplaatst in ethiek, europa, maatschappelijk | Een reactie plaatsen

De Baltische landen.

We vinden de Baltische landen klein omdat ze in de buurt liggen van grote landen zoals Polen en de Scandinavische landen aan de overkant van de Oostzee. En vooral naast Rusland natuurlijk. Maar Letland en Litouwen zijn van het formaat van Ierland en groter dan Kroatië of Bosnië Herzegovina. Litouwen is anderhalf keer zo groot als Zwitserland en bijna twee keer zo groot als Nederland. Samen zijn de drie Baltische landen bijna half zo groot als Polen. Dus dat valt wel mee, zo klein zijn ze niet. Qua aantal inwoners wel. Litouwen, het grootste van de drie, heeft 3,5 miljoen inwoners en Estland, het kleinste maar 1,2 miljoen Samen hebben ze er nog geen zeven miljoen.
Zo ver in het Noorden als we denken liggen die landen ook niet. Het middelpunt van Europa ligt binnen de grenzen van Litouwen, iets wat U, denk ik, niet gedacht zou hebben. Maar dat komt omdat Rusland zo’n groot deel van Europa uitmaakt. Vilnius ligt zuidelijker dan Kopenhagen en dat denken ook niet zo snel. Persoonlijk vind ik het een goed formaat dat de Baltische landen hebben. Nederland of de Benelux en dan niet meer dan twee of drie miljoen inwoners. Dat is overzichtelijk. Het klimaat is er wat kouder dan in Nederland, maar alles bij elkaar goed te doen.
Ten zuiden van Litouwen ligt een nog kleiner land, dat niet zelfstandig is geworden na de val van het communisme. Dat is het oude Oost Pruisen met als hoofdstad Koningsbergen, dat zo ten onrechte door de Moskou fascisten Kaliningrad[1] is genoemd. De oude Duitse bevolking van dat gebied is aan het einde van de tweede wereldoorlog voor een deel gevlucht en voor een ander deel door de Russen gedeporteerd, verhongerd en uitgemoord. Het veroverde land spreekt nu Russisch en is ook qua bestuur en cultuur Russisch geworden, d.w.z. het is slecht georganiseerd en corrupt. Koningsbergen was ooit een van de mooiste steden in het Baltische gebied en aan het oude deel van de stad is dat hier en daar nog wel te zien. Voor het overige zijn de buurlanden eerder aan te raden als vakantiebestemmingen.
Kaliningrad is een enclave van Rusland in het beschaafde deel van Europa. Je kunt in de Baltische landen overal redelijk goed met Engels terecht maar voor Kaliningrad geldt wat ook de rest van Rusland zo moeilijk bereisbaar maakt: je betaalt er in roebels en moet er bij voorkeur Russisch spreken of in je hotel blijven en van daaruit georganiseerde tripjes maken.

[1] Kalinin was een trouwe aanhanger van Stalin, de Russische evenknie van Hitler, die hem voor zijn trouw beloonde door steden naar hem te vernoemen, waaronder Koningsbergen.

Geplaatst in beschaving, Duitsland, europa | Een reactie plaatsen