Aan de NRC is een tandje los geraakt.

De NRC vindt dat als “Burgers willen demonstreren, ze erop moeten kunnen vertrouwen dat burgemeesters dat ook mogelijk willen maken.

Maar het recht om te demonstreren is geen absoluut grondrecht. Artikel 9 lid 2 van de Grondwet en de Nederlandse demonstratiewet – de Wet openbare manifestaties – geven de burgemeester de bevoegdheid om een demonstratie te beperken en te verbieden als hij of zij dat nodig vindt voor de openbare orde. Dit laatste mag hij overigens alleen doen wanneer dit noodzakelijk is in het kader van drie doelcriteria:
1. ter bescherming van de gezondheid;
2. in het belang van het verkeer;
3. ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Dat zijn drie nogal ruime criteria en het verbod van de burgemeester van Dokkum aan een stel Amsterdamse rouwdouwers, om de stad binnen te komen tijdens het Sinterklaas feest, viel daar ruimschoots onder.  Waarom de NRC meent op dat besluit kritiek te moeten hebben, is niet duidelijk.

De Amsterdammers kwamen met het uitgesproken doel om de orde te verstoren, boos als ze waren dat Sinterklaas vergezeld werd van meerdere Zwarte Pieten. Maar dat laatste is nu eenmaal een traditioneel onderdeel van het Nederlandse Sinterklaas feest. Wie met deze en andere oude Nederlandse gewoonten niets heeft, die moet hier niet komen wonen. Zo simpel is het eigenlijk. Wie daar niet mee leven kan, die moet waar weer vertrekken naar het land waar hij of zijn voorouders vandaan kwamen.

Wie tegen discriminatie is, hoort ook tegen positieve discriminatie te zijn. Wie zwarte Nederlanders als zijn gelijken beschouwt, moet niet aarzelen  om ze in het gevang te stoppen als ze de orde met kwaadaardig opzet verstoren.

Het zou goed zijn als we samen met onze Noorderburen in Europa bedachten hoe we van die miljoenen ongewenste vreemdelingen hier afraken in Europa. Voor het grootste deel gaat het daarbij om mensen die geen positieve bijdrage aan de samenleving geven en die bovendien een springplank vormen voor een verdere immigratie van familie en andere landgenoten in de nabije toekomst.

De idee dat we aan de vreemdelingen die hier al binnengedrongen zijn en voor  de  miljarden in Afrika en Arabië, die klaar staan om hun voorbeeld te volgen, voedsel en onderhoud verschuldigd zijn, is een misvatting. Het met een minimum aan geweld een einde maken aan die ongewenste immigratie, is wat ons te doen staat.

 

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .