Grootschalige immigratie uit moslimlanden.

Waarom Noordwest-Europa de grootschalige immigratie uit moslimlanden heeft toegestaan, zal wel altijd een raadsel blijven.

We hadden geen enkele verplichting tegenover die landen en toegevoegde waarde voor Noord Europa hadden de immigranten niet. Er waren, voor zover ik weet, geen verdragen die meebrachten dat we ze toe moesten laten[1] en behalve de afgelopen jaren uit Syrië was er ook geen sprake van oorlogsvluchtelingen.

Ze kwamen hiernaartoe omdat je hier een inkomen kunt krijgen waar je niet voor hoeft te werken en behalve inkomen ook nog reeksen ander faciliteiten, zoals woonruimte en medische verzorging.

Daarnaast maakten onze overheden nog een zware fout door de nieuwkomers eigen wijken te geven, of beter gezegd door toe te laten, dat ze in de wijken waar ze zich vestigden, de oude bewoners verdreven. In Amsterdam Nieuw West zijn Osdorp en Slotervaart voorbeelden van wijken die in een paar jaar tijd van kleur veranderd zijn. Van de oorspronkelijke bewoners wonen er nog wat ouderen, maar over een paar jaar zijn die buurten volledig buitenlands. Dat verhindert integratie en zaait etnische verdeeldheid in het land.

Onze overheden van de laatste decennia hebben heel wat te verantwoorden. Als je de premiers van de kabinetten sinds de zeventiger jaren als eersten verantwoordelijk houdt, dan gaat het daarbij om Den Uijl, Van Agt, Lubbers en Kok.  Het merkwaardige is dat, toen de immigratie plaats vond, er wel protesten kwamen van de gewone Nederlanders, maar dat er in de media nauwelijks aandacht aan werd besteed. Ik geloof dat de achterliggende gedachte in de media was dat alle mensen op de wereld gelijk zijn en dat wij met ons koloniale verleden niet moesten zeuren als de rollen eens een tijdje omgekeerd werden. In plaats van dat wij naar Afrika en Azië gingen, kwamen de bewoners van die continenten nu deze kant op.

Dat juist de mensen het slachtoffer werden, van wie de voorouders nooit in de koloniën waren geweest, sloegen de media over. Dat de mensen die de koloniale rijkdom van hun voorouders hadden geërfd juist niet in de buitenlandse wijken woonden, werd gemakshalve ook maar overgeslagen.

We moeten de immigratie stoppen. De mensen die in Afrika en Arabië hun brood niet kunnen verdienen zullen ergens anders moeten worden ondergebracht. Bij voorkeur in een nu nog onbewoond gebied in Afrika, dat wij dan bewoonbaar voor ze zullen moeten maken. Dat geeft ons als Noord Europa  weer een taak die de moeite waard is. Dat zal allemaal wel evenveel kosten  als een fikse wereldoorlog en evenveel inspanning vragen, maar die is dan in elk geval de moeite waard.

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .