De koers van Europa.

Wie zijn de leiders van dit land? Is dat premier Rutte? Zijn dat de voorzitters van de oude partijen, die intussen allemaal partijtjes geworden zijn en weinig aanhang meer hebben onder de bevolking? Ik denk dat ons voornaamste probleem is, dat de bevolking nu het gevoel heeft dat er geen leiding is. Het Nederlandse deel van ons land meent dat de Haagse elite, door miljoenen immigranten toe te staan in een land dat toch al overbevolkt was, haar plicht heeft verzaakt. Zonder dat de media er veel aandacht aan besteed hebben, is de laatste decennia de emigratie van jonge en competente mensen blijven groeien. We zitten nu met een bevolking die, voor wat de jongeren betreft,  in de grote steden voor meer dan vijftig procent uit vreemdelingen bestaat. Die vreemdelingen willen niet integreren en doen dat ook niet. Ze hebben in de wijken waar ze wonen intussen de oorspronkelijke bewoners eruit gewerkt. Ze houden hun hand op en waar nodig vullen ze hun inkomen aan met roof en andere vormen van criminaliteit.

In de noordelijke buurlanden gebeurt hetzelfde. Het grote probleem daarbij is, dat al die emigranten in de landen waar ze vandaan komen een nog steeds groeiende bevolking hebben achtergelaten en dat ook die Afrikanen en Arabieren hun best zullen doen deze kant op te komen.

De progressieve ideologie, die deze immigratie toestaat en bevordert, heeft sterk aan populariteit verloren, maar er is niet echt wat voor in de plaats gekomen. Een alternatief voor de immigratie en opvang hier in Noord Europa lijkt er niet te zijn en we lijken de kruik net zo lang te water te willen laten gaan  tot hij barst.

Wat er zou moeten gebeuren is een bond van Noord Europese landen die om te beginnen de immigratie stopt, door de zeewegen uit Afrika en Arabië te blokkeren. Verder zullen we twee met elkaar verbonden opvang centra moeten creëren in Noord Afrika. Een voor die migranten die we onderweg opvangen en een voor de niet geïntegreerde  immigranten in onze eigen landen die we om een aantal redenen het land uit moeten zetten.

Mijn idee is dat we daarnaast schepen moeten bouwen waarop we armlastige en delinquente immigranten kunnen onderbrengen. Als zo ’n schip vol is kan het naar zo’n opvangcentrum varen en de opvarenden daar afzetten. De delinquenten voorlopig apart, maar wel met de bedoeling dat ze na afloop van hun detentieperiode daar in een nieuwe samenleving kunnen worden opgenomen. De Europese industrie moet werkgelegenheid voor de opvangcentra creëren en zorgen voor de afzet van de daar vervaardigde producten. Als het daar eenmaal goed loopt, kunnen de centra dienen als kerngebieden voor de industriële ontwikkeling van Afrika ten zuiden van de evenaar.

Voor Europa zal  dit een enorme klus worden, industrieel en financieel, maar het zou wel erg de moeite waard zijn en het zelfrespect in dit deel van de wereld kunnen herstellen. Dat is hard nodig.

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .