Beledigende vrijheid.

Een discussie die iedereen schijnt bezig te houden gaat over de vraag wat nu zwaarder weegt de vrijheid van meningsuiting of het recht om niet te worden beledigd. Mij lijkt het een verkeerde vraagstelling. In de eerste plaats is zij veel te abstract. Of dingen wel mogen of niet dat zijn ethische kwesties en voor ethische problemen hebben normale mensen een ingebouwde wegwijzer, een instinct. In de eerste plaats wat is beledigen? Schelden mag niet en wat helemaal niet mag is iemand in woord of gebaar vernederen en hem of haar publiekelijk te schande maken. Kopvoddentaks is een vorm van schelden en de Koran met Mein Kampf vergelijken komt in de buurt van vernederen van een bevolkingsgroep.

Geef een voorbeeld of, als je mensen toespreekt over het onderwerp, vertel een parabel. Als je het concreet maakt weten de meeste mensen heel goed of het wel mag of niet.  Maar ook dan is het nog niet de juiste vraag. Persoonlijk denk ik dat het afgekeurd moet worden om een hoofddoek van een moslima een kopvod te noemen maar dat het oké is om de koran te vergelijken met Mein Kampf. Het een heeft geen ander bestaansrecht dan de belediging van de hoofddoekdraagsters en het ander vertegenwoordigt een serieuze opvatting waar erkende deskundigen behoorlijke argumenten voor hebben aangedragen. Wilders mocht het laatste naar mijn mening wel zeggen en het eerste niet. Zeker als we vinden dat Wilders een gekozen volksvertegenwoordiger is die juist gekozen is om over dit soort dingen een publiek standpunt in te nemen. Toch vindt U in de tenlastelegging die de officier de vorige week van de rechter niet volledig hoefde voor te lezen het laatste wel en het eerste (vermoedelijk) niet. Dat komt waarschijnlijk omdat schelden als iets oppervakkigs wordt gezien dat onvoldoende ernstig is om een strafvervolging te rechtvaardigen. Een bevolkingsgroep vernederen en haar het publieke optreden onmogelijk maken rechtvaardigt wel een strafvervolging. Datzelfde geldt voor het afschilderen van een bevolkingsgroep als verachtelijk en hatelijk. Daarvoor is het betreffende artikel ooit in de wet gekomen.

Maar Wilders gebruikt die vergelijking juist omdat hij meent dat op het punt van haat zaaien de twee boeken vergelijkbaar zijn. Kun je vervolgd worden omdat je op goede gronden beweert dat een boek haat zaait en je voor de uitwerking van dat boek waarschuwt? Ook als de waarschuwing op haar beurt weer haat zaait ? Ook als veel lezers van de koran op even goede gronden beweren dat het helemaal geen haat zaait , althans dat het dat niet meer doet dan de bijbel?

Moslims denken daar in het algemeen anders over, die vinden de vergelijking met Mein Kampf beledigender dan de kopvoddentaks. Niet omdat ze ooit Mein Kampf gelezen hebben, maar dat heeft de officier ook niet. We vinden met zijn allen in de westerse samenleving iedere vergelijking met Mein Kampf beledigend vanwege de Holocaust.

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .