Koran, Bijbel en ethiek.

Joden en protestanten lezen de wet en de profeten nog wel, maar selectief. Wat ze niet langer bevalt slaan ze over. Katholieken hebben het eigenlijk nooit gedaan, dat bijbel lezen.

Wie het oude testament van voor tot achter leest, kan niet ontkomen aan de conclusie dat het boek gewelddadig is en dat veel ethische aspecten ervan in onze tijd niet meer aanvaardbaar zijn. Dat is anders voor het nieuwe testament, dat in ethisch opzicht zelfs beter bij onze tijd past dan bij de middeleeuwen, die toch gelden als de christelijke periode bij uitstek.  Ook  beter dan in de eerste jaren van de christenheid, toen er nog oorlogen werden gevoerd over de uitleg van godsdienstige teksten. Jezus van Nazareth met zijn parabels en zijn Bergrede  zou in Europa en elders in de moderne wereld als een eigentijdse profeet ontvangen zijn. Het UN Charter had door hem geschreven kunnen worden. Zijn relatie met de Godheid, als die van een zoon tot zijn vader, en zijn leer dat alle mensen die hem willen volgen kinderen van God kunnen worden zou door de verlichte filosoof Spinoza[1] geschreven kunnen zijn.

Er is misschien één moeilijkheid in zijn leer: hij wilde in het Oude Testament helemaal niets[2] veranderen, zei hij. Maar dat zei hij wel, hij bracht dat niet in de praktijk. Toen zijn (ex)geloofsgenoten een overspelige vrouw wilden gaan stenigen[3], zoals in Deuteronomium XXII wordt voorgeschreven, schreef hij met zijn vinger namen in het zand en zei: wie zelf niets op zijn geweten heeft, die moet maar als eerste zijn steen gaan gooien. Dat bleek een handige zet. Onder de mensen met stenen in de hand waren geen dapperen te vinden met een schoon geweten.

Dat was wel degelijk een belangrijke verandering in de leer van de wet en van de profeten. Tegenover het oog om oog van Exodus XVI stelt de nieuwe profeet Jezus van Nazareth de leer van de geweldloosheid[4] en tegenover de wrekende rechtvaardigheid van Mozes en Samuel de leer dat ook vijanden onze naasten kunnen zijn als dat nodig is[5]. Deze leer heeft anderhalf duizend jaar in de ijskast gelegen. Het christelijke Romeinse rijk en de daarop volgende christelijke middeleeuwen waren weinig vredelievender dan de oudheid. De islam, die de dominante godsdienst was in de middeleeuwen, was het evenmin. Maar moderne christenen en joden streven naar vrede als het enigszins kan en veroordelen geweld in hun onderlinge verkeer, als middel om geschillen op te lossen. Die godsdiensten zijn christelijk geworden in de betekenis die Jezus van Nazareth daar aan wilde geven.

Er zijn in de Oude Stad van Jeruzalem en in de orthodoxe wijk van West Jeruzalem wel Joden te vinden die privé nog de ethiek van de Pentateuch volgen. Rij niet op de Sabbat met een auto door hun buurt want je kunt er worden gestenigd. En de staat Israël keert  aan haar vijanden niet de christelijke andere wang toe. Zouden ze dat wel doen, dan was er intussen geen Israël meer geweest, want hun vijanden hanteren de koran naar de letter. De islam is anders dan het westerse jodendom niet door het christendom beïnvloed. De ethiek van de koran is nog steeds  O.T. met een schep erboven op, ook al bevat het daarnaast zeker ook menslievende elementen.

De Oriënt, die van Marokko in Noord Afrika loopt tot Iran en daarnaast delen van Zwart Afrika en het Verre Oosten omvat, is de wereld van de koran, de Dar al Islam. Dat is een cultuurgebied met ongeveer even veel inwoners als het deel van de wereld waar de christelijke waarden worden gepraktiseerd.

Men beklaagt hier in het westen de Arabieren omdat zij onder regimes moeten leven als dat van Saddam Hoessein of van Hamas. Saddam was corrupt en misdadig en Hamas  is vooral moorddadig, maar deugen doen of deden ze geen van beide.

Dat is geen toeval. Elk volk krijgt op den duur het regime dat het verdient. Men leert een volk kennen aan zijn helden en de helden van de Arabieren zijn mensen als Arafat en Aladdin van de wonderlamp. Leugenachtige  en handige boeven, die leven op kosten van anderen.

Dat miljoenen, die het zich kunnen veroorloven, uit de Dar al Islam emigreren naar Amerika en West Europa, is geen wonder. Maar wat wel bijzonder mag worden genoemd is dat zij in staat worden gesteld om hun leefwijze hier in Nederland en andere Europese landen te importeren. Dat is dezelfde cultuur die zij ginds om zulke goede redenen zijn ontvlucht. In dat fenomeen zit geen logica of redelijkheid, maar godsdienstig gedrag is ook niet logisch of redelijk.  Daar zal het dan wel aan liggen.

 

[1] Baruch de Spinoza, Ethica ordine geometrico demonstrata, 1677.

[2] Uit het feit dat in Islamitische landen de God van Jezus  niet met Allah mag worden aangeduid blijkt wel dat de poging van Mohammed om de god van Ka’aba te vereenzelvigen met de God van Abraham, Mozes en Jezus als mislukt moet worden beschouwd.

[3] Johannes VIII vs:1-11

[4] Lukas VI: vs 29: Slaat iemand u op de wang, keer hem ook de andere toe

[5] Lucas X: vs 25-37

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .