Het is tien voor twaalf.

We hebben in Noordwest Europa nu ruim twee generaties immigratie achter de rug en dat is een merkwaardig fenomeen. Verreweg het grootse deel van die immigranten komen hier illegaal en een fors deel ervan is werkeloos en leeft van sociale uitkeringen. Hoe precies is niet duidelijk, want als illegaal heb je eigenlijk geen aanspraak op een uitkering. Dat is geregeld in de koppelingswet. In die wet worden overheidsvoorzieningen aan illegalen geweigerd en de bedoeling is dat er mee wordt voorkomen dat illegalen hier een rechtspositie kunnen opbouwen, die meebrengt dat ze niet langer uitgezet zouden kunnen worden. Onder de voorzieningen die illegalen niet krijgen horen ondermeer de huurtoeslag, de AOW, de WW, de kinderbijslag en bijstandsuitkeringen. Illegalen kunnen wel aanspraak maken op onderwijs, noodzakelijke medische zorg en rechtsbijstand van overheidswege.

Met wat hulp van de omgeving en wat inkomsten uit illegaal werk en criminaliteit, lukt het veel illegalen wel om rond te komen.

Het vreemde aan de zaak is dat de landen die last hebben van deze illegaliteit niet samenwerken om er een einde aan te maken. In ons land zou het vrij eenvoudig zijn om illegalen op te pakken en te interneren in schepen die speciaal voor dat doel zouden moeten worden gebouwd. Is zo ’n schip vol dan zou het met een lading van illegalen naar een plek kunnen varen die door ons en onze buurlanden daarvoor is ingericht om ze daar af te zetten. Op die plek zouden we ze dan in de gelegenheid moeten stellen om hun eigen kost te verdienen. Als alle Noord Europese landen dat samen met ons zouden doen, zouden we in een beperkt aantal jaren van het probleem af zijn. Als we de routes waarlangs illegalen naar Europa beter bewaken kunnen nieuwe immigranten onderweg al worden opgepakt en naar dezelfde plek worden gebracht.

Deze oplossing zou langs twee kanten werken. Niet alleen raken we zo illegalen kwijt maar het zal degenen in de thuislanden die van plan waren te emigreren afschrikken en de stroom economische vluchtelingen doen afnemen.

Het gaat daarbij wat mij betreft vooral om niet geïntegreerde niet westerse allochtonen. Onder niet geïntegreerden versta ik nieuwkomers, degenen die werkeloos zijn zonder ooit langer dan zes maanden gewerkt te hebben, voortijdige schoolverlaters en mensen met een strafblad.

De hier voorgestelde procedure is kostbaar. Het is niet goed denkbaar dat Nederland in haar eentje zoiets omvangrijks voor elkaar kan krijgen. Maar in samenwerking met Duitsland, Engeland en de andere Noordelijke landen, die dezelfde problemen hebben als wij, moet het mogelijk zijn. En hoe duur het ook is, het is altijd nog goedkoper dan Gods water over Gods akker te laten stromen. Als we het illegalenprobleem niet in de komende tien jaar oplossen, zal het daarna zeker niet meer lukken.

 

.

 

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .