Vrijheid van godsdienst.

De vrijheid van godsdienst is een van de grondwettelijk vrijheden.

Artikel 1 van de grondwet zegt dat als volgt:

Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Die vrijheid wordt hier impliciet en niet expliciet geformuleerd: discriminatie wegens godsdienst is niet toegestaan. Wat godsdienst is, wordt verder niet aangeduid. We worden geacht dat te weten. Er zijn mensen die menen dat er een God bestaat. Dat geloof en de manier waarop zij met elkaar over die God denken, plus een aantal rituelen, dat is godsdienst.

De grondwet vraag van ons om dat te respecteren en ook om de ene godsdienst niet anders te behandelen dan de andere. Je zou zeggen dat dit een kwestie is van moraal en fatsoen. Je gunt een ander zijn opvattingen, tenzij daar ongelukken uit voort kunnen komen.

Je had vroeger in Zuid Amerika en wat tegenwoordig het Spaans sprekende deel is van Noord Amerika, godsdiensten die we nu niet meer zouden tolereren, onder meer omdat mensenoffers tot hun rituelen behoorden.

Er zijn ook godsdiensten waarvan de officiële inhoud te respecteren is, zoals b.v. de islam, maar waar de  daarbij behorende cultuur niet te pruimen is. Het is lastig om te bepalen hoe we daar mee om moeten gaan. Als er in Nederlandse moskeeën haat gezaaid wordt tegen autochtone Nederlanders en de voorgangers in het gebed de criminele gedragingen van  moslim jongeren goedkeuren, hebben we dan het recht zo’n moskee te sluiten en zo ’n imam het land uit te zetten? En ook die jongeren? Mogen we in die gevallen de islam net zo behandelen als vroeger de godsdienst van de Azteken?

Ik denk het wel, al zal de regering daar heel voorzichtig mee omgaan. Goed beschouwd behandelen we de imams overigens gelijk als ze wegens schending van ons recht worden aangepakt. Hetzelfde doen we immers met mensen van andere godsdiensten en met mensen zonder godsdienst. Maar het is betrekkelijk zinloos. Het probleem dat we met de islam hebben is niet zozeer de enkele imam die de wet overtreedt. Het echte probleem is de omvang van de moslim bevolking in ons land en de buurlanden en de afwijkende en vijandige cultuur die men erop na houdt. Die zal ons vroeg of laat dwingen om een flink deel van die mensen het land uit te zetten en dat gaat nooit lukken zonder dat onze eigen cultuur daar fikse schade bij oploopt. Dat lijkt het echte probleem en het beroerde daarvan is dat hoe langer je daarmee wacht hoe ernstiger straks de gevolgen zullen zijn.

 

 

 

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .