Ze moeten wakker worden in Den Haag.

Als Den Haag door blijft gaan met de mensen te negeren die zich tegen het bestaande beleid richten, dan kan het niet anders of vroeg of laat krijgt Wilders een meerderheid in het parlement.

Dan staat de Nederlandse elite voor de keuze  om een staatsgreep te plegen of toe te zien hoe Wilders het bestel gaat aan passen aan de wensen van het volk. Dat laatste zal ongeveer als volgt in zijn werk gaan.

In de eerste plaats gaat Wilders zorgen voor een politie en een leger dat loyaal is aan de bestaande grondwet. Binnen het kader van die grondwet en zo nodig met steun van de gewapende macht, gaat hij dan een reorganisatie van de overheid doorvoeren, die de efficiency gaat verhogen en de kosten terug zal brengen tot een niveau van 25% van het nationaal inkomen. Voor deze wijziging in het beleid zal hij op Europees niveau steun gaan zoeken bij gelijkgezinden in de noordelijke buurlanden.

Als de bezuinigingen een succes blijken te zijn en de bestaande overheid qua aantal mensen is gehalveerd en overal waar dat mogelijk is vervangen is door computers, zal Wilders een commissie van vijftig ervaren adviseurs benoemen. Die commissie zal vijf jaar de tijd krijgen om met een voorstel te komen voor een meer permanente inrichting van de overheid. Die zal in de eerste plaats gemakkelijk moeten kunnen worden aangepast als de omstandigheden daar om vragen. In die overheid zal het volk weer zeggenschap moeten krijgen. Volk niet te definiëren als politiek partijen die met het oog op de problemen van de negentiende en twintigste eeuw zijn opgericht. Het volk, dat zijn in de praktijk de bedrijven, de verenigingen en de maatschappelijke organisaties die door de mensen zelf zijn opgezet, waar de kiezers hun boterham verdienen en hun dagen in doorbrengen.

Bestuurders zijn professionals, maar ze horen wel het vertrouwen te hebben van het volk. Wat we tegenwoordig hebben is een volksvertegenwoordiging die geen contact meer onderhoudt met haar kiezers. Kamerleden worden benoemd door de politieke partijen en uit het reservoir van beroepspolitici, waar ook de bestuurders en de hoge ambtenaren uit gerekruteerd worden. De Kamer is onderdeel van een onafhankelijk  bestuurlijk apparaat en heeft met de mensen in het land nauwelijks nog iets te maken.

Als we democratisch willen blijven, moet daar verandering in komen en wat je ook op Wilders tegen kunt hebben, hij staat meer open voor veranderingen dan alle andere Nederlandse politici.

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Een reactie op Ze moeten wakker worden in Den Haag.

  1. bierman zegt:

    Behalve Thierry Baudet was je die vergeten ?

Reacties zijn gesloten.