Van Obama naar werkloosheidsbestrijding.

De Volkskrant bracht in het voorjaar van 2014 op haar voorpagina verslag uit van een Brusselse rede van Obama. Ik vond dat verslag niet erg to the point, want de Volkskrant had het over bezuinigingen terugschroeven en onafhankelijk worden van Amerika op militair gebied en qua energie. Dat was niet wat Obama zei. Hij zei wat ik verwachtte, of liever gezegd hoopte dat hij zou zeggen: de NATO moet herbewapenen en Europa moet energie onafhankelijk worden van Rusland en andere potentiële vijanden. Wat dat kost zien we dan wel weer en in elk geval is dat precies het soort uitgaven die een stimulans betekenen voor de economie.
Maar als U wilt dat ik bezuinigingen voorstel om de verhoogde uitgaven van de laatste jaren te compenseren dan zou ik zeggen sluit de universiteiten van Nijmegen en Tilburg, of als de katholieken die graag open willen houden, schaf dan de subsidie af. Er zitten, vooral in Nijmegen, wel een paar studierichtingen met toegevoegde waarde. Die kunnen dan worden overgeplaatst naar Utrecht of naar de VU in Amsterdam. Vindt U dat we juist meer in plaats van minder onderwijs moeten hebben, schaf dan onnutte universiteiten toch af, maar richt een nieuwe technische universiteit op in Noord Groningen. Laat die grotendeels door het bedrijfsleven financieren, want die hebben er baat bij. Laat die universiteit zich richten op de herbewapening en het door ontwikkelen van energiebronnen zoals zonnecellen en thorium kerncentrales. Dat doet die bezuinigingen dan weer te niet en dan is mijn volgende voorstel: schaf de Wajong af.
Nog een paar flinke bezuinigingen. Geef uitsluitend uitkeringen van welk aard dan ook aan mensen die hier meer dan tien jaar wonen en deel hebben genomen aan het arbeidsproces. Dat kan niet bij de tegenwoordige stand van de regelgeving, pas die dus aan. Compenseer ieder tekort op een overheidsbudget op de loonsom van de betrokken ambtenaren. Dat zou inhouden voor de volgende budgetperiode of minder ambtenaren of lager loon. Voer de loonsverlaging door met een progressieve maat, d.w.z. een hoger percentage naar mate het salaris hoger is. Dat is ook daarom redelijk omdat budgetoverschrijdingen veel meer de verantwoordelijkheid zijn van hoge dan van lage ambtenaren. Hou de mogelijkheid open om met instemming van de Tweede Kamer van deze regel af te wijken, want soms is een budgetoverschrijding nodig en in het belang van het land. Meestal niet trouwens.
Realiseer je dat functionele bezuinigingen tijd kosten. Het voorstel van loonsom compensaties voor budgetoverschrijdingen zou op zich uitstekend werken, ook als het onmiddellijk werd ingevoerd, maar bijna alle andere korte termijn bezuinigingen zijn in de praktijk een uitstel van uitgaven of een lastenverhoging. Die helpen niet.
Maak dus ook een ministerie voor bezuinigingen en voer overheidsbezuinigingen als studierichting in op die nieuwe technische universiteit.
Bestrijding van werkloosheid kan effectief gebeuren door verbetering van het onderwijs. Niet alleen van het theoretische maar ook van het praktische onderwijs. Daarnaast kan geldverspilling worden vermeden door niemand meer tot het reguliere Nederlandse onderwijs toe te laten die geen fatsoenlijk Nederlands spreekt en schrijft. Ook dat vereist wetsaanpassing en ook die moet er komen.
Dat betekent initieel weer een extra uitgave: we zullen alle immigranten en hun nakomelingen Nederlandse les moeten geven tot ze taalvaardig zijn en het onderwijs kunnen volgen. Niet alleen hebben ze er dan veel meer profijt van, maar ze hinderen ook de andere leerlingen en de leerkrachten veel minder dan nu het geval is.
Die extra kosten kunnen we gedeeltelijk weer compenseren door ook niemand meer een uitkering te geven die nog niet taalvaardig is ook al is hij hier geboren en opgegroeid.
Doe ook verder alles om te voorkomen dat nieuwe Nederlanders blijvend gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt en elders in de samenleving. De beste manier om discriminatie te vermijden is integratie te bevorderen. Een Marokkaan die goed Nederlands spreekt en niet jat wordt zelden gediscrimineerd naar mijn ervaring.
Lees eens goed een stukje dat iemand dezelfde dag als de publicatie van de Obamarede in de Volkskrant schreef in de vorm van een ingezonden stuk. Hem overkwam wat ik een paar dagen geleden voor mijn neus zag gebeuren, een Nederlandse jongen werd door een stel Marokkanen aangevallen en beroofd. De jongen die ik zag hielp zich zelf, maar de man in kwestie werd geholpen door twee passerende Marokkanen van het betere soort. Bevorder criminaliteitsbestrijding binnen de Marokkaanse gemeenschap en help de vernederlandste Marokkanen daarbij. Bouw daarnaast waar mogelijk de Marokkaanse etnische wijken af. Publiceer waar mogelijk de resultaten van de integratie. Spreek niet langer over Marokkanen als je criminelen bedoelt maar noem die mocro’s of mocrocriminelen en noem de anderen Marokkaanse Nederlanders. Verzin straffen die zowel werken voor Nederlanders als buitenlanders want het bestaande systeem is voor de mocro’s en andere criminele groeperingen van etnische aard een lachertje.
We hebben het hier over echte problemen waar een serieuze politieke partij aan zou horen te werken. Ik vind de PVV in dit opzicht niet serieus. Daar laten ze het bij kreten en komen niet met uitgewerkte voorstellen die hout snijden.
De PvdA heeft niet voor niets zoveel terrein verloren in de politiek. Die partij wordt nu geïdentificeerd met een falende overheid. Laat ze zich een grondige herziening van het overheidsbeleid tot taak rekenen en ze zullen dankbaarheid oogsten van de veertig procent van de gewone Nederlanders die nu met Wilders sympathiseren.

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .