Haselhoef.

Dat de Koran het praktiseren van homoseksualiteit veroordeelt is bekend. Dat doet de bijbel ook. In geen enkel christelijk land is daar nog de doodstraf aan verbonden, maar in islamitische landen wel. Op homoseksualiteit, te weten de mannelijke variëteit daarvan, gepleegd ten overstaan van vier getuigen staat in de Koran de doodstraf en die doodstraf wordt ten uitvoer gebracht in alle landen waar de Koran als wetboek geldt.

Over de vraag waar de grenzen liggen tussen discriminatie en het onderscheid maken op geoorloofde gronden, bestaat veel verschil van mening. Toch, als discrimineren op grond van seksuele geaardheid verboden is, zal niemand in redelijkheid betwijfelen dat het bedreigen van homoseksuele handelingen met de doodstraf een vorm van discriminatie is.

Dit levert een dilemma op. De mensenrechten en een aantal internationale verdragen, waaronder de Verklaring van de rechten van de mens van de VN verbieden zowel seksuele als godsdienstige discriminatie. En wie aanhangers van een godsdienst verbiedt de wettelijke voorschriften van hun geloof te volgen discrimineert, ook als die voorschriften zelf een vorm van discriminatie inhouden.

De christenen lossen dit dilemma op door het verbod van homoseksualiteit te negeren, zoals zij dat met meer morele voorschriften doen als die in strijd komen met moderne humanitaire inzichten. Juridisch gezien betekent dit dat bij afweging van de twee discriminatieverboden aan het verbod tegen discriminatie van homoseksuelen de voorrang wordt gegeven. Dat lijkt ook daarom redelijk, omdat het religieuze verbod aan homoseksuelen iedere vorm van uitoefening van hun seksuele geaardheid zou ontzeggen, terwijl het negeren van dit specifieke verbod de essentie van het geloof intact laat. Die afweging lijkt me juist.

Betekent dit nu ook dat de Mohammedaanse geestelijke Haselhoef zijn uitspraak aan het begin van deze eeuw over de doodstraf voor homo’s achterwege had moeten laten? Ja, dat betekent het. Hij had dit Koran voorschrift onbesproken moeten laten en zich niet moeten laten provoceren, net zoals zijn christelijke ambtgenoten, die het bijbel woord op dit punt sinds jaar en dag negeren.

 

 

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .