Hoe komen we van de moslims af.

Ik denk dat Nederland in meerderheid van de moslims af zou willen en dat, als er een referendum over zou worden gehouden, dat ook een uitslag in die richting op zou leveren. Maar de elite van dit land  zou een dergelijk referendum onbehoorlijk vinden en het gaat er dus niet van komen. Het is bovendien niet duidelijk waar we met al die moslims naar toe zouden moeten. Het is onwaarschijnlijk dat we de medewerking van de buurlanden zouden krijgen voor zo ‘n weinig humanitaire oplossing van het moslim vraagstuk en ook de landen van herkomst nemen ze niet terug.

Dat is de reden waarom we niets doen en we onze nakomelingen opzadelen met een onoplosbaar probleem. Waarschijnlijk onoplosbaar, omdat ik denk dat we niet zullen kiezen voor een massale bekering van de Europese bevolking tot het moslim geloof. We houden de islam voor een onbetamelijke variant van de joodse godsdienst. Het zijn met name de gewelddadige aspecten ervan die we niet kunnen verteren. Dat is duidelijk de opvatting van de meerderheid van Nederlanders en waarschijnlijk ook van de rest van de Europeanen, maar dat gaat ons niet helpen. Diezelfde afkeer van geweld maakt het onmogelijk om de moslims het land uit te zetten, want vreedzaam zal dat niet mogelijk blijken te zijn.

Wat we wel zouden kunnen proberen is het sluiten van moskeeën en moslim scholen waar geweld wordt gepreekt en ook het financieren van moslim inrichtingen vanuit het buitenland. Ook daarvoor zullen we waarschijnlijk wetten en verdragen aan moeten passen, maar zolang de nadruk blijft liggen op geweld en niet op het moslim geloof, zou dat misschien wel kunnen lukken. Het zou aan de andere kant de vijandschap tussen Europeanen en moslims verhogen en we zouden nog steeds niet weten waar we met ze naar toe zouden moeten.

De onoplosbaarheid van het probleem is waarschijnlijk ook de reden waarom er in het publiek nauwelijks over wordt gepraat. Daarnaast willen we ook de minderheid van moslims, die zich wel fatsoenlijk gedraagt, niet tegen het hoofd stoten. Dat zijn beide redelijke argumenten maar ze leiden er wel toe dat er niets gebeurt en dat is eigenlijk toch het domste wat we kunnen doen. Hoe langer we wachten hoe moeilijker het probleem gaat worden en dat is iets wat we onze kleinkinderen niet aan kunnen doen.

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .