Dekker schiet te kort.

Staatssecretaris Dekker wilde het Nederlandse onderwijs herstellen, ‘at a stroke’ als het ware. Op de  middelbare school zou een rekentoets komen, die je hoorde te halen op straffe van niet overgaan naar de volgende klas.

Daar was in mijn ogen van alles mis mee. In de eerste plaats kwam die toets te laat. Die zou aan het einde van de basisschool moeten komen. En die hoorde niet alleen voor rekenen, maar ook voor lezen, schrijven en taal te worden ingevoerd.

Je moet met andere woorden  niet op een voortgezette vorm van onderwijs kunnen komen, ook niet op het vmbo, als je niet behoorlijk  kunt lezen, schrijven en rekenen en bovendien de taal niet beheerst.

Die spreektoets hoort aan het einde van de eerste klas van het basisonderwijs te komen. Wie daar niet voor slaagt gaat naar het bijzondere taalonderwijs en blijft daar zolang tot hij het Nederlands beheerst. Het lijkt me duidelijk dat wie de taal niet spreekt, ook het onderwijs in die taal niet volgen kan.

Het onderwijs moet sowieso veel strenger worden en dat kan alleen als onderwijskrachten beter worden opgeleid en bovendien het recht krijgen kinderen van school te verwijderen als die de les verstoren of op een andere manier het onderwijs van anderen in het ongerede brengen.

Een tijd geleden stond er in de krant dat leerkrachten op school niet over antisemitisme durven te spreken, omdat kinderen zich dan omdraaiden en de les niet meer volgden. Een leerkracht had tegen een interviewer, die hij kennelijk voor een jood hield, gezegd: jullie doen toch hetzelfde in Gaza?

Die leerkracht hoort net als leerkrachten die niet behoorlijk schrijven en rekenen kunnen terug te gaan naar de Pabo. Ze kunnen pas weer tot een school worden toegelaten waar kinderen worden opgeleid als ze in technisch en moreel opzicht aan basisvoorwaarden voldoen.

Er is meer fout met het onderwijs dan met een rekentoets op middelbare scholen kan worden opgelost. Die toets is ‘kurieren am Symptom’, die gaat niet helpen.

 

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .