Strafrecht versus recht voor terroristen.

Strafrecht dient om de samenleving overeind te houden. Wanneer mensen straffeloos de belangrijkste normen aan hun laars zouden kunnen lappen zou die normen op den duur niet in stand blijven. De behoefte om medeburgers die zich niet aan die regels houden gestraft te zien is waarschijnlijk ouder dan de mensheid.

De manier waarop we vijanden behandelen is een heel andere. Die maakt geen deel uit van onze samenleving. Een vijand heeft pas rechten gekregen sinds de westerse samenleving zich als wereldsamenleving heeft opgeworpen en de conventies van Genève heeft opgesteld plus protocollen.

Als een terrorist niet in dienst is van een vijandelijke mogendheid maar van een niet-statelijke organisatie dan heeft hij nog steeds helemaal geen rechten.  Dan kan hij eindeloos op een eiland in de Caraïben gevangen gehouden worden als het belang van de staat die hem gevangen genomen heeft dat vereist.

Nu terrorisme een veel gebruikt strijdmiddel is geworden van moslims wordt het tijd om ook voor terroristen een vorm van recht te creëren. Niet alleen in het belang van de betrokkenen maar ook omdat de rechtsstaat eist dat overheden zich rechtmatig gedragen.

Ook als we wel terroristenrecht zouden hebben, zou je van geval tot geval moeten uitmaken of een terreur daad een vijandelijke daad is of dat een medeburger hem gepleegd heeft, zonder daarvoor opdracht te hebben gekregen van een niet-statelijke organisatie. Dat Obama daarom besloot om de overlevende Boston terrorist strafrechtelijk te behandelen tot we zouden weten voor wie hij handelde en wat de motieven waren voor zijn daad, lijkt me daarom terecht.

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .