Spekman van de PvdA.

Spekman, een bestuursambtenaar in dienst van de PvdA, wilde het Nederlandse strafrecht gaan aanscherpen en dan met name om het racisme te bestrijden. Niet zozeer het racisme van gekleurden tegen blanke Nederlanders, zoals je dat in Amsterdam Noord kunt meemaken of het racisme tussen die 180 verschillende etnische immigranten groeperingen onderling. Het racisme in hem zelf, als het ware, tegenover al die immigranten die de laatste decennia naar Nederland zijn gekomen, mede dankzij de PvdA. Dat soort racisme doet zich voor als immigranten het Sinterklaas feest proberen te verstoren en commerciële omroepen daarom dat feest een eigen draai gaan geven. Dat maakt de mensen boos, want die zijn aan hun feest gehecht. Dat is dus discriminatie van die boze mensen en om dat te bestrijden wil hij een aparte politie in het leven roepen en strengere straffen. Dat is onzin Spekman!

Als waar is wat van PvdA zijde wordt beweerd dat immigranten kinderen onvoldoende doorstromen naar hoger onderwijs, moet daar zeker iets aan gedaan worden. Ik denk daarbij om te beginnen aan taalcursussen voorafgaande aan de basisschool met een toelatingsexamen voor ze tot het basisonderwijs worden toegelaten. Dat zal het rendement van het basisonderwijs voor die kinderen zeker verhogen en ook de sfeer in de klassen ten goede komen.

Wat het vervolgonderwijs betreft, denk ik aan anonieme toelatingsexamens, waarbij discriminatie van wat voor soort ook is uitgesloten. Als Spekman gelijk heeft zal dat de deelname aan het voortgezet onderwijs van allochtonen vergroten. Maar of dat ook werkelijk het geval is, betwijfel ik.

Verder zou ik voorstander zijn van een speciale gevolmachtigde commissie, die het niveau van het onderwijs bewaakt en die er onder meer voor zorgt dat alle incentives verdwijnen die er toe aanzetten om dat niveau te verlagen. Scholen horen niet meer te worden afgerekend op het aantal leerlingen dat ze afleveren maar op de gemiddelde resultaten bij hun eindexamens. Het kwaliteitsniveau van het onderwijs is in Nederland vanouds een onderwerp van bijzondere zorg van de regering en er is geen enkele aanleiding om dat uitgangspunt los te laten.

Dan vind ik het een ridicuul idee om banen te gaan subsidiëren. Subsidies produceren quasi banen, die bovendien met werkelijke banen gaan concurreren. Het is een communistisch idee en het heeft in de Sovjet Unie bewezen averechts te werken. Wie geen baan kan vinden in zijn eigen vak moet zich maar laten omscholen. Dat kan de overheid wel subsidiëren want dat is dan weer onderwijs.\

Het is niet zo vreemd dat het de PvdA slecht gaat. Ze leven daar in de negentiende eeuw in plaats van de een en twintigste en daar worden ze nu door hun doelgroep op afgerekend.

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .