Vijf miljard mensen teveel.

Wanneer we de zeven miljard mensen die er nu op aarde zijn in leven willen houden, kost dat energie en het gebruik van die energie vervuilt de atmosfeer en de bodem. We kunnen op het produceren van koolstofdioxide belasting gaan heffen, maar dat betekent dat de productie duurder wordt en er weer minder mensen in leven kunnen worden gehouden. Energie is nu eenmaal een noodzakelijke component van iedere vorm van productie en transport. Duurdere goederen en diensten betekent meer armoede en minder overlevers. We kunnen vervuilende energiebronnen vervangen door schonere, maar ook dat is duurder met hetzelfde gevolg: minder mensen zullen overleven. Behalve CO2 zijn er nog een reeks andere vervuilende en klimaat veranderende  stoffen, waaronder stikstof dioxide waarschijnlijk de belangrijkste is, maar methaan (CH4), waterdamp, ozon, chlorofluorocarbons (CFC’s), hydrochlorofluorocarbons (HCFC’s), hydrofluorocarbons (HFC’s), perfluorocarbons (PFC’s), and sulfur hexafluorides (SF6) spelen ook een rol. De meeste van die elementen komen in de atmosfeer, de bodem of het water als gevolg van menselijke activiteiten.

De grondoorzaak van de klimaatverandering is de wereld overbevolking. We hebben ongeveer vijf miljard mensen te veel op de wereld. Maar wie zijn dat?

Je zou kunnen denken aan de Amerikanen en de Chinezen, want hun productie vervuilt het meest. Daar staat tegenover dat ze ook samen met de Europeanen, de Koreanen en de Japanners het meeste produceren. Zonder deze mega producenten zou er naar schatting nog geen miljard mensen overleven. Daarin snijden werkt dus averechts.

Naast de overbevolking is ook de groei  van de bevolking iets waar we op moeten letten. Niet alleen groei in absolute maar ook in relatieve cijfers. Dan valt op dat India veel harder groeit dan China en minder produceert. Nog meer valt op dat de Afrikaanse en Arabische landen de rest van de wereld ver achter zich laten, zowel in bevolkingsgroei als in een slechte kosten- baten verhouding. En meer in het algemeen geldt dat voor de bevolking van moslim landen. Pakistan en Bangla Desh groeien harder en presteren minder dan buurland India. Ook andere moslimlanden groeien sneller dan christelijke, seculiere  en boeddhistische landen en ze produceren minder. In zwarte moslimlanden en in landen met een geschiedenis van geweld groeit de bevolking het hardst en economisch gezien hebben ze allemaal een negatieve toegevoegde waarde.

Zouden we alle mensen uit Afrika verwijderen en er voor zorgen dat die elders worden ondergebracht en daar dan veel minder kinderen produceren, dan zou dat tot bijkomend voordeel  hebben dat er over honderd jaar nog wilde dieren over zijn op het Afrikaanse  continent. Ook dat is iets waar we rekening mee moeten houden. We zijn als mensen niet alleen op de wereld en onze verantwoordelijkheid strekt verder dan alleen de minder bedeelde medemens.

Als U zich nu angstig afvraagt of dit soort beschouwingen onderdeel uit maken van klimaat conferenties, dan kan ik U gerust stellen. Niet of nauwelijks. Men zal vast stellen dat de mensen de oorzaak zijn van de klimaatverandering maar over de manier waarop we die in de hand kunnen houden zal geen overeenstemming worden bereikt. De regeringsleiders komen en gaan weer, de delegatieleden blijven wat langer en het eindresultaat van de conferentie zal zijn dat er een commissie komt om de bereikte resultaten uit te werken. Veel zul je erna niet meer over horen.

Er is geen alternatief voor het verminderen van de wereldbevolking en vooral voor het stoppen van de extreme bevolkingsgroei op een aantal aan te wijzen plekken in de wereld. Maar zo lang het westen de baas is in de wereld zal daar niets van komen. We hebben hier een humanistische ideologie, die in de praktijk neerkomt op hoe meer mensen hoe beter.

 

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .