Het bestrijden van haat imams.

De VVD wilde een zwarte lijst maken van haat imams. Haat imams zijn moslim predikers die oproepen tot haat jegens niet-gelovigen en andersgelovigen.
Dat lijkt flink van de VVD, maar in feite moet er meer gebeuren dan dat er een lijst wordt aangelegd. Die imams horen vervolgd te worden op grond van Artikel 137d Strafrecht. Dat artikel luidt als volgt:

  1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
    2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

Dat vervolgen gebeurt dus niet maar wie wel vervolgd wordt op grond van 137 Sr is een lid van onze Tweede Kamer en nu al voor de tweede keer. Die wordt vervolgd voor het aanzetten tot haat, discriminatie en belediging van een groep mensen op grond van ras, hun godsdienst of levensovertuiging. En, als ik het goed begrepen heb, ook nog in vier varianten: medeplegen, plegen, uitlokken en ‘het doen medeplegen’. Dat alles omdat het Kamerlid in kwestie oproept om een einde te maken aan de aanwezigheid van deze excessieve vorm van mohammedanisme in ons land.

Wie meent dat het impliciet is in de vrijheid van godsdienst dat godsdienstige leiders mogen oproepen tot geweld tegen mensen van een andere religie of van een andere nationaliteit of een andere seksuele geaardheid, die vergist zich.
Het ongeprovoceerde gebruik van geweld en het oproepen daartoe, anders dan door de overheid in het kader van een wettelijk voorschrift, is onder geen enkele omstandigheid geoorloofd. Gebruik van geweld of oproepen tot geweld door burgers mag alleen in het kader van wettige zelfverdediging en dan alleen nog zolang het proportioneel blijft.
Misdaden van moslims gepleegd in het kader van hun godsdienst worden als regel niet vervolgd en dat is ten onrechte. Dit soort misdrijven worden wel afgekeurd, maar het sluiten van moskeeën en scholen waar haat imams hun gang kunnen gaan, gebeurt niet. Evenmin als het stoppen van subsidies aan dit soort instellingen en toch is dat wat er zou horen te gebeuren. Dat zou meer bijdragen aan de integratie van de nieuwe Nederlanders dan het theedrinken van joodse burgemeesters met degenen die haat tegen hem en zijn joodse medeburgers preken.

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .