Moslims, Afrikanen en de rest.

Wat proberen moslim aanslagplegers te bereiken? Ik denk eigenlijk dat het pure hate crimes zijn, die ze plegen, met geen ander doel dan de moslimlanden en het westen verder tegen elkaar op te zetten. Het lijkt me zeker dat ze de miljoenen moslims die in West Europa wonen daar geen genoegen mee doen. In ieder geval niet voor zover die hier een baan hebben en bezig zijn te integreren. Ook in de moslimlanden zelf zit de grote meerderheid niet te wachten op een verdere verslechtering van de relaties. Van de 1.6 miljard moslims zou minder dan een derde overleven als iedere relatie met het westen werd verbroken. Het is niet alleen dat de moslimlanden onvoldoende voedsel produceren Het merendeel van de technische voorzieningen komt uit het westen, en als dat ophoudt dan werken op termijn de elektrische centrales niet meer, dan komen de meeste fabrieken stil te liggen, kunnen die landen zich niet meer verdedigen en zal het sociale leven van de mensen ernstige schade oplopen.

Of de aanslagplegers zich dat realiseren weet ik niet. Ik denk eigenlijk van wel, maar dat ze dat op de koop toenemen als daarmee bereikt kan worden dat een onafhankelijke moslimcultuur terugkeert, zoals die  voor de negentiende eeuw bestond.

Ik ben al langer van mening dat we er goed aan zouden doen de multiculturele samenleving vaarwel te zeggen. Onder multicultureel  dan te verstaan dat meerdere culturen gescheiden naast elkaar leven op het zelfde territoir. Er is naar mijn mening geen alternatief voor integratie. Wie niet wil integreren kan hier niet blijven. Dat geldt niet alleen voor Nederland maar voor alle Europese landen.

We schijnen van plan te zijn in Amsterdam 70.000  nieuwe woningen te bouwen. Dat lijkt mij een slecht plan. We zouden beter schepen kunnen bouwen met woonaccomodatie en lage huren. Vervolgens zouden we de huren in de moslimwijken moeten verhogen tot ze een afspiegeling zouden vormen van de bouwkosten. Moslim jongeren die betrapt worden op geweldpleging, roof en diefstal zouden op speciale schepen ondergebracht kunnen worden. Andere grote steden in Europa zouden soortgelijke maatregelen moeten nemen. Als we er van uit gaan dat de moslim landen van herkomst hun emigranten niet terug willen nemen en zeker niet de criminele elementen daaronder, dan met we zorgen dat die ergens anders kwijt kunnen raken. Die schepen kunnen dan wegvaren naar de nieuwe bestemming. Daar hoeven dan geen speciale maatregelen meer voor genomen te worden

Als we ons zelfrespect willen bewaren zal dat moeten gebeuren op een zo fatsoenlijk mogelijke manier. Ik heb daar op deze site al een paar keer eerder over geschreven en kom daarbij steeds tot de conclusie dat hoe langer we hiermee wachten hoe groter de clash ooit gaat worden. Er zijn domweg te veel mensen. Dat geldt ook voor de rest van de wereld. Willen we een bewoonbare aarde houden, dan zullen we van de zeven miljard van vandaag terug moeten naar twee miljard. Het ligt voor de hand dat er het meeste gesneden gaat worden  in de delen van de wereldbevolking met de hoogste groeicijfers. Wat Europa betreft zijn dat de hier wonende moslims en de potentiële immigranten uit Arabië en Afrika. Voor Noord Amerika zijn dat de potentiële immigranten uit Latijns Amerika en in Azië zijn dat praktisch alle landen met uitzondering van Japan, China en Russisch Siberië. Hoe ze dat aanpakken moeten de landen waar men de groei tot staan heeft weten te brengen, maar in onderling overleg zien te regelen.

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .