Drees was een kanjer.

De Rijks HBS in Leeuwarden was vanouds nogal socialistisch angehaucht. Pieter Jelles Troelstra kwam er vandaan en de meeste leerlingen van die school werden lid van linkse partijen of stemden daar in elk geval op. Niet zozeer uit overtuiging, geloof ik, maar meer uit traditie. Mijn moeder, die ik nooit op een socialistische gedachte heb kunnen betrappen, heeft er op school gezeten den ze heeft haar leven lang op de PvdA en haar voorgangers gestemd.  Ik zelf nog nooit. Ik beschouw mezelf als rechts, al zijn de twee premiers van Nederland waar ik de meeste bewondering voor heb allebei socialisten: Willem Drees en Wim Kok. Dat waren beiden mensen die, toen ze eenmaal premier waren, zich identificeerden met het landsbelang en het waren  allebei onbetwist fatsoenlijke mensen.

Willem Drees was trouwens iemand met wie je in zijn jonge jaren geen ruzie moest hebben, een harde, onwrikbare man. Honderd procent betrouwbaar, dat wel en hoogst competent. Dat vonden ook zijn politieke tegenstanders met wie hij, als hij samen met ze in colleges en besturen zat, altijd goed overweg kon. Op voorwaarde wel, dat ze ook zelf competent en betrouwbaar waren. Was je dat niet dan zou Drees je negeren.

Wim Kok had een hele carrière als vakbondsman achter de rug voor hij minister en later premier werd, maar niemand heeft hem er ooit op kunnen betrappen dat hij bevooroordeeld was als hij tussen werkgevers en werknemers moest arbitreren of besluiten moest nemen die voordeliger uit konden pakken voor de ene of de andere kant. Beide premiers waren rechtvaardige mensen en toen ze ouder werden was dat van hun gezichten af te lezen.

Dat is toch een opvallend verschijnsel, dat je de manier waarop iemand geleefd heeft zo vaak van zijn gezicht kunt aflezen naarmate hij ouder wordt. Drees had, toen hij oud was, een hoogst betrouwbaar gezicht. Iets wat je van de meeste politici eigenlijk niet kunt zeggen. Hetzelfde geldt voor Kok. Bill Clinton die zelf niet voor bij uitstek betrouwbaar doorgaat bewonderde Wim Kok erom en heeft uitvoerig stil gestaan bij diens overlijden.

Kok heeft goed geregeerd, daar bestaat eigenlijk geen twijfel over, maar Drees regeerde wel in een aanzienlijk moeilijker tijd. Hij heeft de dekolonisatie van Indië meegemaakt en de wederopbouw van Nederland na de tweede wereldoorlog. Wat Indië betreft heeft hij geaarzeld over de wijsheid van militair ingrijpen. Hij heeft daar toch mee ingestemd omdat hij de criminaliteit waarmee in de Bersiap werd opgetreden niet kon verdragen en hij het nodig vond dat orde en rust in Indië hersteld zouden zijn voor er over onafhankelijkheid kon worden gesproken. Maar dat koloniën in zijn tijd meer een last dan een lust waren, had hij heel goed in de gaten

Wat de wederopbouw aangaat, daar zijn, voor zover ik dat heb kunnen nagaan, geen  fouten gemaakt. In een tijd dat er van een nauwe samenwerking met Duitsland nog geen sprake was en er niets van zelf ging, draaide de Nederlandse economie op volle toeren en werden ex- en import snel uitgebreid.

Drees was zelf economisch geschoold maar zijn grote kracht stak in het uitzoeken van de juiste mensen en het geven van leiding aan de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en politiek. Daarbij kwam het hem goed van pas dat iedereen met wie hij te maken had hem blindelings vertrouwde en dat hij besluiten er veel sneller door kreeg dan de meesten van zijn voorgangers en opvolgers. Dat Nederland er zo vlug weer bovenop kwam na de oorlog, is voor een belangrijk deel aan Willem Drees te danken.

 

 

 

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .