Minder, minder.

Voor gewone mensen was er weinig twijfel over dat Wilders, net als Janmaat indertijd, binnen de grenzen van zijn politieke rechten bleef door in het openbaar te pleiten voor een vermindering van de Marokkaanse immigratie naar Nederland en voor het uitzetten van veroordeelde criminelen met een Marokkaans paspoort. Ook wie het met die opvattingen niet of niet  in alle opzichten eens is, zou de barricaden op horen te gaan voor het recht van Wilders om zijn mening in het openbaar te uiten.

Het was een vergissing van de officier in de Janmaat zaak dat vrijheid van meningsuiting alleen maar het recht is om te zeggen wat het O.M. goedkeurt. Mensen mogen dingen zeggen die andere mensen eng vinden, zolang ze maar niet oproepen tot haat en geweld of mensen tot in het diepst van hun ziel beledigen.

Een politicus mag pleiten voor een verandering van het immigratiebeleid en helemaal als dat onderdeel is van het politieke programma waarop hij gekozen is, zolang zijn partij niet is verboden. Janmaat of Wilders hebben geen van beiden ooit opgeroepen tot het gebruik van geweld tegen allochtonen of geprobeerd immigranten op een andere manier het leven hier onmogelijk te maken. Het enige wat ze zeiden was dat het er te veel zijn en dat hun massale en groeiende aanwezigheid geen goede vooruitzichten biedt voor een vreedzame ontwikkeling van de  Nederlandse en de Europese samenleving. Het besluit van het openbaar ministerie om Wilders te vervolgen in de ‘minder, minder’ affaire moet als een schending van het Nederlandse recht worden beschouwd. Kunnen al die  burgemeesters en andere bekleders van hoge ambten op het matje worden geroepen omdat ze moedwillig iemands leven in gevaar hebben gebracht en hem in zijn politieke rechten hebben willen beperken?

Ik ben bang van niet. Als een heel systeem ziek is, zoals de laatste decennia Nederland als geheel met het progressieve virus lijkt te zijn besmet, dan rest er weinig anders dan te wachten tot een meerderheid van de Nederlandse kiezers daar stelling tegen kiest. In dat verband zou een tweede onrechtmatige strafvervolging van Wilders waarschijnlijk positief kunnen werken. Hij is welsprekend genoeg om duidelijk te maken dat dit misbruik van recht door politieke tegenstanders een aanslag is op de democratie en dat de Nederlandse kiezer zoiets niet onbestraft hoort te laten.

 

 

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .