Ministeriële verantwoordelijkheid.

De media hebben vaak weinig begrip voor staatsrechtelijke verhoudingen. De regering is aanspreekbaar voor wat ambtenaren doen en zeggen. Dat is nodig, omdat die ambtenaren zelf niet aanspreekbaar horen te zijn. En ze zijn niet aanspreekbaar omdat ze geen eigen positie hebben. Ze horen te doen wat hun politieke meesters hun opdragen. Als de ambtenaren zelf tegenover het publiek verantwoordelijk zouden zijn voor hun handelingen zou de politiek haar grip op de ambtenarij verliezen.

Om dezelfde reden is de regering verantwoordelijk voor de faits et gestes van de majesteit en zijn familie. Lag dat anders, dan zou de koning politieke macht hebben en dat willen we niet in dit land. Auctoritas ja, als ze goed zijn tenminste zoals Beatrix en haar grootmoeder, maar potestas nee. De macht ligt in een democratie bij het volk en haar gekozen vertegenwoordigers en niet bij een koning die door een genetisch toeval op zijn plek is terecht gekomen.

Omdat de regering de draaischijf is tussen volk en overheid en als zodanig wordt gecontroleerd door een volksvertegenwoordiging is het zo verkeerd wanneer ambtenaren lekken naar de pers. Berichten uit de overheid horen alleen naar buiten te komen via de politiek of door de politiek gecontroleerde zegslieden. Een ambtenaar die lekt hoort meteen ontslagen te worden.

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .