De millennials misschien

Het Gerechtshof in ‘s-‘s-Hertogenbosch heeft aan het begin van dit jaar 4 jonge mannen uit Amsterdam veroordeeld tot celstraffen uiteenlopend van 3 jaar en 9 maanden tot 7 jaar en 7 maanden. Zij hebben in 2014 een gewelddadige overval gepleegd op een juwelierszaak in Breda en op hun vlucht de achtervolgende politieagenten bedreigd met een vuurwapen. Volgens het Hof is niet bewezen dat zij ook daadwerkelijk op de agenten hebben geschoten. Daarom worden zij vrijgesproken van poging tot doodslag en zijn de straffen in hoger beroep lager uitgevallen dan bij de rechtbank.

Over dit berichtje uit het begin van dit jaar is niet veel ophef gemaakt. Overvallen op juwelierszaken, met toepassing van geweld in de winkel tegen de winkeliers en later op de vlucht  tegen de politie, zijn gewoon geworden. Daar kijkt niemand meer van op. Wel de juwelier en zijn vrouw natuurlijk en ook de mensen op wie geschoten wordt of die misschien alleen maar gedacht hebben dat er op ze geschoten werd. De schrik is beide gevallen even groot en straffen variërend van 3 jaar en negen maanden tot zeven jaar en zeven maanden zijn in de ogen van de slachtoffers laag.

Het bericht dat ik las vermeldde niet of het bij de overvallers om Nederlanders ging of om buitenlanders, dus ga er maar van uit dat het buitenlanders waren. Het bericht vermeldde ook niet of het om recidivisten ging en ga dus ook daar maar van uit. De Nederlandse strafrechtpraktijk schrikt onvoldoende af en trekt om die reden buitenlandse criminelen aan. Veel van de permanent in ons land verblijvende buitenlanders zijn werkeloos en voorzien in hun levensonderhoud en andere behoeften  door sociale uitkeringen en de opbrengst van roofovervallen.

Kunnen we daar wat aan doen en zo ja moeten we daar wat aan doen?

Ik heb er al vaker voor gepleit dat de Noordwest Europese landen tezamen een nieuw soort strafrecht ontwerpen gericht op groepsmisdrijven en geschikt om groepen te straffen, ook als daar individuen deel van uit maken die persoonlijk onschuldig zijn. Die laatsten moeten wel de gelegenheid krijgen hun onschuld te bewijzen en zich in de toekomst van hun criminele groepsgenoten distantiëren. Maar groepen die als crimineel kunnen worden geïdentificeerd moeten we in onderlinge samenwerking West-Europa uitzetten.

Dat vereist een aanpassing van ons strafrecht en ons verdragsrecht en kan daarom alleen met succes gebeuren als over het probleem en de oplossing eerst binnen de kring van West-Europese landen overeenstemming wordt bereikt.

Dat zal niet meevallen omdat de generatie die na de oorlog geboren is en in de zestiger jaren is opgegroeid met een humanistisch-progressieve ideologie behept is. Het is die ideologie, die in de eerste plaats die massale immigratie heeft mogelijk gemaakt en vervolgens verhinderd heeft dat er gepaste maatregelen werden genomen tegen de instroom en het misbruik van onze sociale wetgeving.

Mijn indruk is dat de nieuwe generatie, die van de millennials,  meer met beide benen op de grond staat dan de vorige. Als dat in alle betrokken landen het geval is, kan er misschien een einde worden gemaakt aan de immigratie uit de Afrikaanse en Arabische landen. Wat we daar voor nodig hebben is een betere grensbewaking en een plaats waar we de ongewenste immigranten kwijt kunnen raken. Voor we daar overeenstemming over hebben zal er nog wel wat tijd overheen gaan, ben ik bang.

 

 

 

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .