Allochtone militair

Een allochtone militair, een sergeant op een Nederlandse luchtmachtbasis, is overgelopen naar IS. Daar kon je op wachten. Bij een enquête van een paar jaar eerder bleek dat de meeste moslim jongeren in het leger niet bereid waren mee te doen als er militaire operaties zouden worden uitgevoerd tegen andere moslims. Als gevolg van het overlopen meende men nu bij het leger en meer speciaal bij de luchtmacht allerlei instructies en andere info aan te moeten passen. Men is bang dat die anders in de handen van de vijand een gevaar gaan vormen voor Nederlandse militairen die ingezet worden in en tegen moslimlanden. Persoonlijk denk ik dat die reactie nogal overdreven is, ook in die zin dat er in Nederland en andere Europese landen al sinds jaar en dag moslim militairen rondlopen. Het is veel waarschijnlijker dat minder opvallende moslims teruggestuurd worden voor aanvullende informatie of om dingen uit te proberen voor opdrachtgevers. Een overloper kan dat niet. Kortom, als je moslim overlopers een gevaar vindt voor een westers leger moet je helemaal niet beginnen aan het werven van militairen onder potentiële tegenstanders. Eigenlijk moet je dan potentiële tegenstanders helemaal niet in Europa hebben. Dan kom je op het punt waar de meningen scherp uiteen zijn gaan lopen. Tegenover echte goede moslims is een dergelijke houding ethisch niet in orde, vindt men en dat is ook zo. De goede moslims worden bij zo’n pauschal besluit slachtoffers van de slechte. Maar hoeveel zijn er dat? Als we ons beperken tot de mannelijke moslimjeugd dan is inderdaad een fors percentage daarvan nog nooit met de politie in aanraking geweest, al is dat wel een minderheid. Nu zegt dat op zich niet zoveel, omdat het aantal misdrijven dat nooit opgehelderd wordt of niet tot een veroordeling leidt, in Nederland opmerkelijk hoog is. Waarschijnlijk komt veel minder dan een derde van alle misdrijven ooit in de statistieken terecht en van de geweldsdelicten en roverijen misschien nog minder. Maar misschien wordt er van moslims wel een hoger percentage door de politie opgepakt en vervolgd dan van andere mensen. De werkelijke criminaliteit onder moslims is waarschijnlijk geen factor vijf of zes keer zo hoog als onder autochtonen, maar misschien eerder iets in de orde van vier keer. Weten doen we dat niet. Je mag er misschien van uit gaan dat wel dertig procent van de moslim jongeren daadwerkelijk nooit een misdrijf pleegt en dat is eigenlijk best veel. Maar toch moet je je afvragen of een bevolkingsgroep waarvan de jongeren in meerderheid routinematig misdaden plegen, recht van verblijf moet hebben in ons land. Dat geldt behalve voor moslims ook voor Antillianen, die op een zelfde manier etnisch getypeerd kunnen worden. Etnisch typeren is iets dat haaks staat op humanistische overtuigingen. Het past niet in ons denkpatroon dat de omgeving waaruit iemand stamt van zo grote invloed kan zijn op zijn gedrag. We vinden gedrag een persoonlijke verantwoordelijkheid van de mensen en ik denk dat een echte humanist dat vol zal blijven houden zolang er nog ergens een jonge Antilliaan te vinden is die nooit een geweldsmisdrijf heeft gepleegd[1]. Amerika is wat dat betreft hetzelfde laken een pak. Politieagenten die door ervaring wijs geworden en geen risico’s nemen met zwarten uit de achterstandswijken, krijgen de woede van progressief Amerika over zich heen. Een Afro Amerikaan die slachtoffer wordt omdat hij zich verzet heeft tegen een aanhouding of gevangenneming heeft getto opstanden tot gevolg. Een politieagent die bij de uitoefening van zijn beroep het loodje legt hoeft op veel medeleven van de media of van de vorige president van de VS niet te rekenen. Maar wie de overtuiging is toegedaan dat het wel degelijk de subcultuur is waar iemand uit komt die voor een belangrijk deel bepaalt hoe hij zich tegenover anderen gedraagt, zal er in eerste instantie voor pleiten om criminogene buurten op te ruimen en de bewoners ervan over de rest van de samenleving te verdelen. Als dat vanwege de grote omvang niet kan is het alternatief om ze het land uit te zetten. B & W van Rotterdam hebben in de zeventiger jaren van de vorige eeuw de eerste methode geprobeerd. Ze hadden het plan om per huizenblok maar een beperkt aantal allochtonen huisvesting te verschaffen, maar dat plan is afgeschoten door Den Haag. Nu zijn de aantallen te groot geworden om daar nog aan te beginnen. In de VS is het probleem van de zwarte achterstandswijken alleen nog op te lossen door ze allemaal af te breken en te ontruimen en de bewoners ervan onder te brengen in een apart gebied in de VS waar men ze zelfbestuur moet geven. Dat is een variant op het plan van president Lincoln, die de bevrijde slaven naar Afrika wilde brengen om ze daar in Liberia een eigen land en samenleving te geven. Ik denk dat een gebied ergens tussen de VS en Mexico een beter idee zou zijn, al was het alleen omdat de steun die zo’n land voorlopig nodig zou hebben dan gemakkelijker gegeven zou kunnen worden. Misschien een idee voor Donald Trump? Het zou een effectievere grens vormen met Mexico dan de muur die hij wilde gaan bouwen. In Europa zouden we kunnen denken aan een plan zoals U dat op de betaalsite Jalta aan kunt treffen in een artikel van Adjied Bakas en dat U trouwens in grote lijnen ook op deze site had kunnen lezen in het stukje Niet zoals nu, maar hoe dan wel? van 21 april 2015. [1] Zie Genesis, de hoofdstukken 18-20 waarin Abraham een conflict heeft met zijn Godheid die op het punt staat Sodom en Gomorra te vernietigen. Abraham meende dat vernietiging achterwege hoorde te blijven als er naast slechte ook goede bewoners in de beide steden konden worden aangetroffen, onder wie zijn neef Lot.

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .