Het stoppen van de immigratie.

Europa zal ooit de instroom van immigranten uit Arabië en Afrika moeten stoppen. Het werelddeel is vol genoeg. Het zal bovendien een paar miljoen immigranten, die hier al zijn gearriveerd, weer naar huis moeten sturen of van een nieuwe verblijfplaats moeten voorzien, ergens in het onbewoonde deel van Afrika.

Niet iedereen is het daar nog over eens, maar als de immigratie voortduurt, dan zal er binnenkort geen twijfel meer over zijn, dat de grote meerderheid van de Europese bevolking de vreemdelingen kwijt wil. De vraag is hoe dat kan zonder de sociale en ethische grondslagen van de bestaande samenleving aan te tasten.

Het antwoord op die vraag is dat we dat niet weten, maar dat het in elk geval beter is om nu zo snel mogelijk  voor nieuw onderdak voor ze te zorgen. Waar dat zou moeten zijn, daar kun je lang over twisten maar ga er nu eens van  uit dat ergens aan de kust van de Sahara, in Marokko in de buurt van Mauritanië, een geschikte plek zou worden gevonden. Een plek aan zee, zodat schepen die vluchtelingen oppikken er kunnen landen en de nieuwe nederzetting daar gemakkelijk kan worden voorzien van alles wat het nodig heeft om behoorlijk te functioneren.

De eerste vraag is natuurlijk of Marokko en eventueel Mauritanië met het plan kunnen instemmen. Helemaal zeker weet je zoiets nooit, maar het lijkt wel waarschijnlijk. Beide landen kunnen er economisch alleen maar mee vooruit gaan en de goodwill van Europa is ze bovendien wel wat waard. Ook voor de potentiële emigranten uit Afrika is opvang in hun eigen werelddeel te verkiezen boven een emigratie naar Europa, die op steeds grotere weerstand zal stuiten.

Vraag is natuurlijk wel of Europa de kosten op wil en  kan brengen van een dergelijk mega project. Antwoord op die vraag is waarschijnlijk dat ze wel zullen moeten. Zoals je de kosten van een wereldoorlog moet dragen als je er in terecht komt. Het alternatief is een grote hoeveelheid geweld bij het bewaken van de grenzen en onmin tussen de Europese landen zelf.

Is het eenmaal afgelopen met de immigratie naar Europa dan zal het verder waarschijnlijk geen moeite kosten om de bevolking van de regio Noord West Europa stabiel te houden. Ook voor het Zuiden van Europa zal dat waarschijnlijk wel lukken, al is dat minder zeker. Hierbij moet je er rekening mee houden dat het Iberisch schiereiland op Zuid Amerika zal zijn georiënteerd en het zuidelijk deel van Italië op het Midden Oosten en de Balkan.

Frankrijk is een vraagteken maar dat land zal als de immigratie wordt gestopt weinig bevolkingsgroei meer tonen. DE vraag blijft wel of het zich in politiek opzicht bij het Noofd Westen van Europa aan wil sluiten. Kans is dat het zijn eigen politieke t.a.v. Afrika zal wilen blijven voeren..

 

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .