Geïmporteerde criminaliteit.

Het is ongepast om op iemand neer te kijken omdat hij Israëliër is of Marokkaan, maar ik zie niet in wat er op tegen is om een ontvoerder van Freddy Heineken minderwaardig te noemen. Crimineel mag ook van mij, maar dat is een kwestie van woordkeus, niet van betekenis. Als ik Noors Nobelcomité was en ik gaf president Obama of Moeder Teresa een vredesprijs, dan is dat niet omdat die beiden iets aan de wereldvrede hebben bijgedragen. Obama al helemaal niet, want die begon toen net, maar puur omdat men die twee terecht of ten onrechte hoger inschat dan het gemiddelde en ze een goed voorbeeld vindt voor anderen. Meer waard als het ware.

Toch zijn er mensen die vinden dat je van niemand zeggen mag dat hij meer of minder waard is dan een ander. Mevrouw van Nieuwenhoven beweerde niettemin namens haar partij iets dergelijks[1].
Wie met iemand van de reclassering praat krijgt de indruk dat bij criminologen daar net zo over wordt gedacht als in de PvdA, dat men daar de criminele medemens even hoog heeft als ieder ander. Toch staat men daar in die kringen min of meer alleen in. De meeste mensen vinden dat iemand die strafrechtelijk wordt veroordeeld omdat hij, wetende wat goed en kwaad is, voor het kwade heeft gekozen, zijn verdiende straf krijgt. Dat houdt dan in dat hij bij andere mensen wordt achtergesteld. Hij krijgt een gevangenisstraf en daarna een strafblad, dat hem in de rest van zijn carrière zal hinderen.
We leven in een bureaucratische maatschappij waar regels hun eigen leven leiden. Het zal daarom best voorkomen dat iemand ten onrechte in het gevang zit[2] maar dat soort misgrepen blijven toch uitzonderingen.

Wilders is iemand die zich verzet tegen het toenemende geweld en dreiging met geweld in de samenleving. Hij zegt hardop wat de media enige tientallen jaren onder de pet hebben gehouden, maar nu ook wel eens zeggen, n.l. dat de criminaliteit onder allochtonen hoger is dan onder autochtonen, veel hoger.

Wilders roept bij iedere gelegenheid dat de wijken waar de meerderheid allochtoon is eruit springen. Dat geldt niet alleen voor Arabieren. De Bijlmer en andere wijken, waar de meerderheid uit zwarte allochtonen bestaat i.p.v. uit Marokkanen, hebben soortgelijke cijfers.
Wat Wilders vooral door de linkse partijen wordt kwalijk genomen is dat hij een verband legt tussen de godsdienst en de criminaliteit. Persoonlijk denk ik dat men op dat punt gelijk heeft, maar ook weer niet helemaal. Uit het voorbeeld van de Bijlmer blijkt bijvoorbeeld dat criminaliteit geen exclusieve moslim eigenschap is en in Chinese wijken is de criminaliteit juist lager dan gemiddeld. Ik denk dat we simpelweg moeten constateren dat onze christelijke voorouders gelijk hadden en dat de mens van nature tot het kwade is geneigd. Dat geldt vooral voor de jonge mens van het mannelijk geslacht. Het kwade dan te verstaan als ongeremde agressiviteit. Het zou best eens kunnen dat de ene soort samenleving een betere sociale controle uitoefent op jonge jongens dan de andere. De samenleving die we oorspronkelijk hier in Nederland hadden was daar nogal goed in. Dat had ook wel zijn saaie en kleurloze aspecten, maar de wijken met nieuwe Nederlanders hebben gewoon te weinig van die controle.

Als Wilders dus constateert dat we de cultuur van die wijken moeten veranderen als we van de criminaliteit daar af willen raken dan heeft hij waarschijnlijk het gelijk aan zijn kant. Marcouch, die een tijd deelraadvoorzitter was in Amsterdam West, heeft wat aan die sociale controle proberen te doen en niet helemaal zonder succes. Dat was een van de redenen overigens waarom hij daar niet als lijsttrekker is herkozen. Zijn nadruk op de noodzaak van verandering had toch min of meer hetzelfde effect als de aanklacht van Wilders: zijn kiezers en landgenoten waren niet blij met het stigma dat hun werd opgelegd en ze kozen iemand anders die wat rustiger was in zijn benoeming van de wijkproblemen.
Ik denk niet dat men veel succes heeft gehad met de kruistocht tegen Wilders in Den Haag. Vooral omdat hij gewoon gelijk heeft op het punt van de criminele wijken. En ook wel wat betreft de moslimcultuur in Nederland die tekort schiet in de sociale controle van al die jongeren. De leden van de rechtbank, die uitspraak deed in het eerste proces dat tegen Wilders werd gevoerd, dachten daar net zo over. De rechtbank in het tweede proces jammer genoeg wel. Ik denk dat het onze progressieve volksvertegenwoordigers goed zou doen om zo nu en dan eens over een markt in een van de grote steden te lopen. Daar kunnen ze zien dat nieuwe en oude Nederlanders prima met elkaar over weg kunnen en zonder discriminatie, zolang je maar zorgt dat ze met elkaar omgaan en je ze niet elk in een apart hok zet. Nederland is altijd goed geweest in de omgang met vreemdelingen als het er maar niet opeens te veel zijn in bepaalde wijken, zodat je daar in een ander land lijkt te leven.
Wat met die etnische problemen nogal paradoxaal is, is dat het allemaal erger lijkt als je het op de tv ziet dan wanneer je er zelf mee te maken hebt. Niet voor niets heeft Wilders vaak de meeste aanhang in plaatsen en wijken met de minste allochtonen. Maar daarom heeft hij nog wel gelijk als hij de allochtonenwijken als de bron van de problemen ziet. Daarom had burgemeester Thomassen van Rotterdam nog meer gelijk toen hij in een heel vroeg stadium geprobeerd heeft het ontstaan van dat soort wijken tegen te gaan. De fout die ons establishment toen gemaakt heeft door zijn beleid toen te frustreren is ons duur te staan gekomen.

[1] 1/12/09 in de Volkskrant
[2] Iemand kan in het gevang komen omdat hij vergeten is een verkeersboete te betalen, maar je hoort er zelden van. Waarom zoiets dan toch in de wet blijft staan is een bureaucratisch raadsel. Wie hierop reageert met te zeggen ‘dat is ook geen gevangenis, dat is hechtenis’, die onderstreept juist wat ik bedoel.

 

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .