Twaalfjarige kinderen.

In Engeland belde een politieagent de sociale dienst om te weten of het in Irak gebruikelijk was dat mannen seksuele omgang hadden met twaalfjarige kinderen. Een Irakees die hij had willen arresteren had dat tegen hem gezegd en dat hij zich er om die reden niet mee moest bemoeien. De dienst stelde de agent gerust en raadde hem aan de Irakees bij het gevang af te leveren omdat ze niet in Irak waren en in Engeland nu eenmaal twaalfjarigen niet straffeloos mogen worden aangerand.

Voor politieagenten en andere laagopgeleiden is het niet altijd gemakkelijk om uit te maken of in specifieke gevallen nu de gewone Europese maatstaven moeten worden gehanteerd, of dat we aan immigranten de vrijheid moeten laten hun eigen normen en waarden toe te passen.

Het merendeel van de immigranten komt hierheen omdat de welvaart hier groter is, maar toch ook wel omdat ze de hier geldende normen en waarden prefereren boven wat er op dat gebied in het thuisland praktijk is. Onder meer om die reden doet een agent er goed aan om tegen buitenlanders net zo op te treden als hij dat in soortgelijke gevallen tegen autochtonen zou doen. Bij immigranten die pas gearriveerd zijn zou je wat coulanter kunnen zijn en ze in een opvangcentrum zetten tot ze wat geacclimatiseerd zijn, maar niet in de gevallen waarin andere mensen, waaronder twaalfjarige kinderen, daar het slachtoffer van worden.

Het is mogelijk dat de minimumleeftijd waarom meisje trouwen of seksueel verkeer hebben in het Midden Oosten lager ligt dan hier. Als dat met goedkeuring van de ouders van het kind gebeurd, dan moet je in die contreien zo’n ‘gewoonte’ accepteren, maar dat betekent niet dat die moraal naar Europa geëxporteerd kan worden. Hier horen immigranten zich te gedragen zoals dat hier gebruikelijk is en anders moeten ze maar retour worden gestuurd.

Misschien zou het goed zijn om bij de opleiding van politieagenten hier wat extra aandacht aan te besteden.

 

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .