Nederland en immigratie.

Nederland is altijd een immigratieland geweest. Om Nederlander te zijn hoef je hier helemaal geen voorouders gehad te hebben in de zestiende eeuw of eerder. Twee generaties geleden is ook nog goed, als die generaties tenminste Nederlands spraken en zich volgens de hier geldende normen gedroegen.

Die afwijkende normen, die vreemde talen en dat ethisch onacceptabel gedrag is meer iets van de laatste twee generaties, sinds de overheid hier op grote schaal moslims uit Arabische en Afrikaanse landen heeft toegelaten. Nederland was niet het enige land dat dit deed. Waarom de overheden in heel Noordwest Europa moslims in zulke belachelijke aantallen hebben toegelaten, zal wel altijd een raadsel blijven. Juridisch was er geen reden voor en ethisch al helemaal niet.

Dat de Arabieren en andere Afrikanen van die gelegenheid gebruik hebben gemaakt kun je ze eigenlijk niet kwalijk nemen. Je zou het zelf waarschijnlijk ook doen als je in hun omstandigheden verkeerde. Maar dat wij niet al dertig jaar geleden een organisatie hebben opgezet om vreemden op te vangen buiten de grenzen en om illegalen uit te zetten, dat vind ik  onbegrijpelijk.

Het is duidelijk dat de toestroom van vreemden te maken heeft met de ethiek, die in dit deel van de wereld domineert. Die vindt haar oorsprong in de ethiek van het christendom, maar is sinds de ontkerkelijking in dit deel van de wereld op hol geslagen. Het gebrek aan godsdienst wordt nu als het ware gecompenseerd door het verrichten van goede daden zonder dat daar een plan achter zit en zonder dat men zich afvraagt wat de gevolgen op termijn zullen zijn.

Wie ziet wat de geboortecijfers en de economische groeicijfers zijn in de landen waar de immigranten vandaan komen en rekening houdt met hun gewelddadigheid, die kan er op rekenen dat daar op den duur moord en doodslag van komen gaat.

Toch ligt het redelijk voor de hand, als je er even bij stil staat,  wat we als westerse landen zouden kunnen en moeten doen. We zouden opvangcentra moeten creëren ergen aan de kust van de Sahara. Daar zouden we voor werk en onderdak moeten zorgen voor degenen die uit de emigratielanden deze kant opkomen. Die opvangcentra zouden ook gebruikt kunnen worden om er detentiecentra in te richten voor immigranten die zich hier in West-Europa misdragen.

Ik begrijp heel goed wat een enorm project dat zou worden en hoeveel geld dat zou gaan kosten. Maar dat geld zou tenminste goed besteed zijn en zonder dat we zulke maatregelen nemen, houden we de beschaving hier niet in stand.

 

 

 

 

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in afrika, allochtonen, ethiek, maatschappelijk, Midden Oosten, Nederland, overbevolking. Bookmark de permalink .