Falende rechters.

Ik schrijf al jaren op dit blog dat ik het optreden van de Nederlandse overheid niet begrijp. Het optreden dat het mogelijk heeft gemaakt dat het aantal niet westerse allochtonen ( legaal plus illegaal ) nu in het miljoen  loopt.

Volgens de laatste berekening van het CBS[1] is het totaal van het aantal  inwoners van Nederland nu ruim 17. 200.000

13.200.000 daarvan zijn van Nederlandse komaf en 4000.000 hebben een migratie achtergrond. 1.700.000 van de immigranten zijn westers en 2. 300.000 niet westers. De niet westerse zijn in hoofdzaak afkomstig uit Afrika en Arabië. Ongeveer driekwart van de bevolkingsgroei komt voor rekening van niet-westerse allochtonen en ongeveer 9 procent van autochtonen, d.w.z. van gewone Nederlanders.

In de groep van de niet westerse allochtonen hebben de Marokkanen het grootste aandeel. Als iemand op basis van deze cijfers vindt dat het goed zou zijn als er Nederland minder Marokkanen waren dan geef ik hem groot gelijk. Zo iemand is Geert Wilders die intussen voor de tweede keer terecht staat omdat hij in iets andere bewoordingen hetzelfde zei.

Waarom het O.M. hem daarvoor vervolgt is mij een raadsel, vooral ook omdat hij met deze opvatting een meerderheid van de autochtone  bevolking representeert en omdat die vertegenwoordiging zijn vak is als Kamerlid.

Ik vind bovendien dat het vervolgen van Kamerleden voor het uiten van een politieke opvatting die ook in hun partijprogramma‘s  is terug te vinden, staatsrechtelijk gesproken bedenkelijk.

Dat is ongeveer ook wat zijn advocaat Knoops zei in het hoger beroep dat twee jaar geleden diende. Daarnaast wees hij erop dat Alexander Pechtold, een politicus die werkelijk een akelig verleden heeft, voor een soortgelijke uitspraak[2] niet vervolgd werd.

Van de rechterlijke macht verwacht je op zijn minst twee dingen: dat ze hun zaken kennen  en dat ze onpartijdig zijn. In de twee zaken, die tot nu toe tegen Wilders gevoerd zijn, blijkt dat er nogal wat Nederlandse rechters zijn voor wie geen van tweeën geldt. Voor de toekomst van de Nederlandse rechtsstaat is dat geen goed teken.

 

[1] Het CBS verstaat onder allochtonen mensen die in Nederland wonen en in het buitenland zijn geboren plus de eerstvolgende generatie nakomelingen. In feite worden daardoor een onbekend aantal culturele allochtonen in de cijfers als autochtonen gepresenteerd, ook als ze geen woord Nederlands spreken en in woestijnkleding over straat lopen.

[2] N.l. dat hij de eerste Rus nog tegen moest komen die zijn eigen fouten gecorrigeerd had.

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie, recht, strafrecht. Bookmark de permalink .