Een  beetje flinker zou goed zijn.

Op 25 April 2001 was er in heel Amsterdam een referendum over de vraag of we in de binnenstad een eigen deelraad wilden hebben. De uitslag stond al bij voorbaat vast. De grote meerderheid wilde die deelraad niet en ik bedoel daarmee zowel de meerderheid van Amsterdam als de meerderheid van de binnenstad zelf. Tot die meerderheid behoorden onder andere twee eerdere burgemeesters van de stad. Toch zou ongeacht de uitslag die nieuwe deelraad er komen. De opkomst zou te laag zijn om hem tegen te kunnen houden en bovendien was het referendum raadgevend, als ik me niet vergis.

De frustratie over het gebruik dat de overheid van de volksraadpleging maakt is groot. Regelmatig worden voorstellen per referendum afgestemd en bijna even vaak handelt men alsof er niets gebeurd is. De enige keer dat ik mij kan herinneren dat iets werkelijk niet doorging was het referendum over de afschaffing van de stad Amsterdam ten behoeve van een stadsgewest met de buurgemeenten. Toen was geloof ik van tevoren gezegd dat die keer de stemmen echt zouden tellen en dat hebben ze ook gedaan. Waarschijnlijk omdat men bij de overheid die het referendum organiseerde ook aan het voortbestaan van Amsterdam gehecht was. Het is begrijpelijk dat de meeste stemgerechtigden zich niet meer beet laten nemen en denken: ze bekijken het maar daar bij de overheid; als ze toch niets doen met  mijn stem als kiezer, dan kies ik ook niet.

De gemeente had van te voren laten weten dat ze in de uitslag van het deelraadreferendum niet geïnteresseerd zou zijn en dat gold ook voor de bevolking. We zijn terug in de regententijd van de achttiende eeuw, de democratische invloed op het stadsbestuur is nihil. Dit blijkt ook uit de uitslagen van de gemeenteraad verkiezingen. Als daar de opkomstcriteria van de referenda zouden worden aangelegd dan zaten we al jaren zonder gemeenteraad en zonder wethouders. Dan werden we politiek vanuit Den Haag en in de praktijk door de ambtenaren bestuurd en ik geloof dat het de meeste Amsterdammers koud zou laten.

Waar ging het nu om bij de nieuwe deelraad, om de verhoging van de service voor het publiek? Kwam er een stadskantoor voor de binnenstad? Kwamen er diensten binnenstad die er voor die tijd nog niet waren? Werden de wachttijden korter, of nog mooier, werd de invloed van de bewoner op zijn eigen omgeving vergroot? Nee. Dat soort dingen waren er allemaal al. Er waren al decennia lang faciliteiten voor de binnenstad naast die voor de centrale stad en die voldeden uitstekend. Het enige nieuwe dat de deelraad gebracht heeft is een aantal politici extra die vergaderen en besluiten nemen over onderwerpen waar eerder over werd beslist door politici in de centrale stad. Het is mogelijk dat er zinnige argumenten zijn die pleiten voor zo’n deelraad maar als ze er zijn heeft niemand  ze ons ooit  verteld.

Burgemeesters waarschuwden dat het tot belangenconflicten ging leiden  omdat te vaak het belang van Amsterdam als geheel en dat van de randgemeenten gemoeid zal zijn met wat er in de binnenstad of in Zuid gebeurt. Zo is het ook gegaan wanneer we op de afgelopen zeventien jaar terugkijken. Zelden is zo vaak, van zulke deskundige zijde en met zulke goede argumenten gewaarschuwd tegen een onwijs besluit. Niets hielp. De deelraad kwam er. Een week voor het referendum heeft de toen nog nieuwe burgemeester Job Cohen, zich voorstander verklaard van een deelraad binnenstad. Hij vond het kennelijk relatief een onbelangrijk onderwerp en wilde geen creditpunten verspelen in het college en bij de raad. Politiek gezien verstandig en overeenkomstig de in Den Haag geleerde lessen. Van Thijn zou hetzelfde hebben gedaan denk ik. Patijn niet. Dat is het verschil  dat de burgerij graag ziet tussen een burgemeester en een politicus. Een burgemeester houdt zijn rug recht. Jammer van Job Cohen, toch een talentvolle man. Het was een slecht begin dat nauwkeurig heeft voorspeld hoe het met hem gaan zou als burgemeester van onze stad: de zaak bij elkaar houden maar niet optreden waar dat nodig zou zijn geweest.

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .