Overheidsfinanciën in Amerika.

Mussolini was van huis uit socialist en journalist. Die combinatie komt nog steeds veel voor in de media. Iemand merkte een dezer dagen op dat Obama hem aan Mussolini liet denken door de manier waarop hij zijn kin omhoog kan steken. Dat is dan ook het enige, zou ik denken en van Obama is het alleen maar flink doen. Obama is van geen socialistische,  fascistische of andere agressieve soort. Hij is helemaal geen bikkel. Eerder een watje en dat is iets wat we op die plek niet echt konden gebruiken. De acht jaar Obama zijn vooral verloren jaren geweest. Zijn presidentieel ingrijpen in de ruzies tussen republikeinen en democraten in het Huis van Afgevaardigden liep op niets uit. Er is pas schot  gekomen in de besprekingen toen vicepresident  Biden ze van Obama overnam en toegaf dat er geen belastingverhoging hoefde te komen in het pakket dat een tijdelijke plafondverhoging van de schulden toestaat.

Die belastingverhoging komt er toch wel, want zonder dat krijgt de VS haar schulden nooit weg, maar dat voorstel komt pas op tafel wanneer daar ook een goed uitgewerkt bezuinigingsplan ligt, waar alle deskundigen het over eens kunnen worden. De belastingverhoging zal dan uitsluitend dienen om de schuldenberg af te bouwen en zo zijn opgesteld dat er minimum schade aan de economie wordt toegebracht. Dat is met het tegenwoordige belastingsysteem niet goed mogelijk, dus daar zal in het plan serieuze wijzigingen moeten  worden voorgesteld. Van de samenstelling van de commissie voor het schulden plan zal nu veel afhangen. Daar moeten wel briljante deskundigen in zitten en een paar politici met grote ervaring in het Congres.

 

 

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in Amerika, geld en economie, overheid. Bookmark de permalink .