Progressieve blindheid.

Ik schrijf, zoals U weet, in het Nederlands maar er zijn dagen dat ik meer lezers heb in de VS dan in Nederland. Dat moeten wel haast Nederlanders van geboorte zijn, denk ik dan, want om zoiets als mijn stukjes in een Googlevertaling te gaan lezen lijkt me een straf. Dat doen de meeste mensen niet.

Ik denk dat de reden, waarom veel Nederlandse intellectuelen weinig zien in mijn stukjes, is dat zij ze te rechts vinden, terwijl ik in de VS meer iemand van het midden ben. Nederland is waarschijnlijk het meest progressieve land in de wereld. Niet het Nederlandse volk als zodanig, dat is eerder aan de conservatieve kant, maar de Nederlandse elite en met name dan de politieke elite, ook als de partijen die ze vertegenwoordigen van huis uit conservatief zijn. Ik denk niet dat er veel landen zijn waar de politiek zover van de gewone mensen afstaat als bij ons.

Neem het CDA, vanouds het conservatieve tegenwicht van de Partij van de Arbeid of de VVD, een partij die ooit, in de tijd van Wiegel, zelf als rechts radicaal heeft gegolden. De manier waarop deze partijen zich nu opstellen tegenover nieuwkomers als Geert Wilders en nu weer Thierry Baudet is krampachtig. De PVV en het F.v.D. worden als racistisch en ultra rechts bestempeld, terwijl ze objectief gezien keurig binnen de grenzen blijven van wat democratisch geoorloofd is. Ze wijzen geweld van de hand en als Wilders het lidmaatschap van zijn partij beperkt tot zich zelf en een door hem gecontroleerde stichting, dan doet hij dat juist om een democratisch beleid te kunnen voeren. Hij wil daarbij niet geblokkeerd worden door werkelijk rechts radicale types, die zijn partij niet vanwege het programma opzoeken, maar omdat de PVV nu eenmaal als de meest rechtse in Nederland geldt.

De minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren heeft in de Ien Dales lezing Thierry Baudet bekritiseerd omdat hij weigerde afstand te nemen van een Surinaamse partijgenoot van Hindoestaanse afkomst. Die had opgemerkt dat het zwarte ras minder intelligent is dan het blanke en dat vond ze racistisch.

Volgens het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie betekent racisme of raciale discriminatie “elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming die ten doel heeft de erkenning, het genot of de uitoefening, op voet van gelijkheid, van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel gebied, of op andere terreinen van het openbare leven, teniet te doen of aan te tasten, dan wel de tenietdoening of aantasting daarvan ten gevolge heeft.”

Het is duidelijk dat hier bedoeld wordt om mensen, ongeacht hun ras of etniciteit, als gelijkwaardig te behandelen. Het wil niet zeggen dat alle rassen gelijk zijn en dat zou ook moeilijk vol te houden zijn. Of je je nu baseert op IQ testen bij de keuring voor de militaire dienst, op het aantal Nobelprijswinnaars, op het succes van beschavingen in materiële zin, of verzin nog maar een aantal andere criteria waarmee je rassen of etnische groeperingen van elkaar kunt onderscheiden, er zal altijd uitkomen dat Europese culturen het beter doen dan de Afrikaanse. Met name als je onder Afrikaanse culturen verstaat  de  culturen van Bantoe volkeren. Dat een lid van Baudet ’s Forum voor Democratie, die zelf een gekleurde Surinamer is, dat zegt, is de constatering van een feit en geen belediging van het zwarte ras. Je kunt natuurlijk volhouden dat we in onze cultuur alleen individuen erkennen en geen rassen. Dat is politiek gezien zeker beter, maar dat neemt niet weg dat die Surinamer gelijk had en Ollongren ongelijk toen ze hem daarop aanviel.

Als Ollongren verstandig is laat ze het onderwerp onbesproken. Alleen als we het rassenverschil collectief negeren is er kans dat iedere vorm van etnische  discriminatie op den duur verdwijnt.

 

 

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in discriminatie en bureaucratie. Bookmark de permalink .

Een reactie op Progressieve blindheid.

  1. Rinus zegt:

    Reactie op de laatste zin: Denken dat het negeren van een probleem uiteindelijk de oplossing zal brengen noemt men ook wel ‘wegkijken’. Ik denk dat een dialoog de oplossing van een meningsverschil juist versneld. Argumenten zijn namelijk de stenen waarmee bruggen gebouwd worden.

Reacties zijn gesloten.