Criminele immigranten.

Ons strafrecht is ontoereikend voor de bestrijding van allochtone criminaliteit. En met ons wordt hier niet alleen Nederland bedoeld, dat ons is heel Europa. Allochtoon is trouwens ook niet iedere allochtoon, maar meer specifiek de moslim allochtoon afkomstig uit het midden en verre oosten,  uit Arabië dus en Pakistan en – in mindere mate – uit Turkije. Er zijn allochtonen waar de jongeren een criminaliteit percentage vertonen van tegen de zestig procent. Dat betekent dat, als je er effectief iets aan wilt doen, je de bevolkingsgroep waartoe ze behoren uit het land moet verwijderen

In het noorden van Europa, zeg Nederland, Duitsland en de Scandinavische landen, bestaat de slechte gewoonte om coulanter om te gaan met criminelen van buitenlandse afkomst dan met misdadigers van eigen bodem. Criminelen van eigen bodem kunnen, hopen ze, nog heropgevoed worden. Met moslim criminelen is dat onbegonnen werk.

De generatie Noord Europeanen, die in de zestiger jaren volwassen is geworden, is progressief en staat zeer tolerant tegenover immigranten uit arme landen. Tolerant, maar misschien ook wel machteloos, ervan uitgaande dat men om ethische redenen het strafrecht niet zo wil aanpassen dat het effectief kan worden ingezet tegen de moslim overlast.

Om met het strafrecht iets te kunnen doen zou het in de eerste plaats ingezet moeten kunnen worden tegen groepen van mensen en zou bovendien de straf van verbanning weer moeten worden ingevoerd. En om mensen te kunnen verbannen moet je eerst weten waarheen.

We zouden daarvoor collectief een verbanningsoord moeten opzetten buiten Europa en daarvoor weer de instemming nodig hebben van de mogendheid tot wiens grondgebied het beoogde stuk land hoort. Kortom, langs deze weg het allochtonen probleem aanpakken wordt ingewikkeld. Daar staat tegenover dat niets doen op den duur tot nog grotere problemen gaat leiden. Het is te hopen dat de opvolger van Merkel met het initiatief zal komen dat een oplossing mogelijk maakt. Iemand anders dan de Duitse bondskanselier heeft onvoldoende macht en gezag om dit cruciale probleem aan te pakken.

 

 

 

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in wetenschap en filosofie. Bookmark de permalink .