Jan Pronk.

Pronk zat namens de VN in de Soedan om er op toe te zien dat het regime zijn mensenrechtenverplichtingen nakwam die het had uit hoofde van zijn lidmaatschap van de VN. Het informeren van de buitenwereld over wat men ter plekke waarneemt kan aan die taak bijdragen. Als functionaris van de VN hoorde hij dat te doen door zijn superieuren in te lichten en op grond van hun instructies met die informatie al dan niet verder naar buiten te treden. Hij hoorde dat in elk geval niet op eigen gezag te doen. Het publiceren van een persoonlijke weblog hoorde niet tot zijn functie. Het is daarbij irrelevant of de Soedanese regering zich aan zijn publicaties ergert en of zij dat terecht doet. Pronk kan niet tegelijkertijd een belangrijk ambt van de VN aanvaarden en een eigen beleid voeren buiten de VN om.
Pronk is een ergerlijke egotripper maar geen domme man. Hij weet dat de populariteit van de VN in de wereld en met name in de VS over haar hoogtepunt heen is. Hij weet ook dat kritiek op de Soedanese regering het hier en in Amerika goed doet en dat hij slechter kan doen dan uit deze affaire als martelaar van de mensenrechten te voorschijn komen. Maar als internationale ambtenaar heeft hij zich slecht gedragen en zou hij van de Nederlandse pers hardere kritiek verdienen dan hij in een hoofdartikel in de Volkskrant kreeg.

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in afrika, Verenigde Naties. Bookmark de permalink .