Tant de bruit pour une omelette.

In de Volkskrant van 1/6/12 stond het bericht dat degenen die bij Diederik Stapel zijn gepromoveerd hun doctorstitel niet hoeven in te leveren, bij wege van gunst.
Je vraagt je af wat daarbij überhaupt het probleem zou kunnen zijn geweest. Een dissertatie schrijft iemand als proeve van bekwaamheid. Wanneer het daarbij is toegestaan de data te gebruiken die iemand anders voor je heeft verzameld – en dat was hier kennelijk het geval – wat doet het er dan toe of die data reëel zijn of verzonnen? Tenzij je dat natuurlijk had moeten zien, dat ze verzonnen waren, iets wat in een bèta faculteit wat meer voor de hand zou hebben gelegen, misschien, dan bij de sociaal psychologen. Dat doctoren in de sociale psychologie hun titels in zouden moeten leveren, alleen omdat hun data niet kloppen, dat lijkt me echt overdreven. Trouwens wie zou je overhouden?
Die hele affaire rond Stapel is super overdreven. Natuurlijk moet iemand zijn gegevens niet verzinnen en zeker hoor je andere mensen niet met de gevolgen van je eigen fraude op te zadelen, maar de samenleving heeft er geen merkbare schade door geleden. Alle onderzoeken en publicaties van Stapel hebben soortgelijke resultaten opgeleverd als de onderzoeken en publicaties van zijn collega’s en niemand heeft tot nu toe aan kunnen tonen dat er door overheden beleid is uitgevoerd dat anders achterwege zou zijn gebleven of dat kwalitatief beter zou zijn geweest als hij de gegevens op een andere manier had verkregen. Alleen overheden doen iets met het soort onderzoek waar het hier over gaat. Ik zou geen bedrijf kennen dat er in geïnteresseerd is. Geen normaal mens heeft een publicatie van Stapel in zijn boekenkast staan.
Het vermoeden bestond al veel langer dat sociaal psychologen van te voren weten wat de uitkomsten van hun onderzoeken zullen zijn. Mevrouw Vonk uit Nijmegen impliceerde dat in haar eerste reactie op de affaire Stapel, zoals U zich misschien nog herinnert. Meestal richten sociologen hun onderzoeken zo in, dat de uitkomsten van te voren vast staan. Wat doet het er dan eigenlijk toe wanneer iemand niet meer de moeite neemt om dat soort onderzoek daadwerkelijk uit te voeren? De uitkomsten kun je dan ook zonder onderzoek wel invullen.
De commotie, dat is wel duidelijk, komt vooral omdat nu gebleken is dat de keizer geen kleren aan heeft.

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in wetenschap en filosofie. Bookmark de permalink .