Politiek hier in het westen.

De VVD is een politieke partij. Die partij en haar aanhang zullen zeker niet pretenderen de waarheid in pacht te hebben. Dat zou niet liberaal zijn. De SGP is de laatst overgebleven politieke partij op de ware christelijke grondslag, de laatste ook die haar christelijke uitgangspunten in de praktijk probeert te brengen. Het CDA geeft, als het er op aankomt aan humanistische waarden de voorrang boven de christelijke en is dus eigenlijk ook een liberale partij, meer VVD dan SGP.
Je krijgt een CDA’er wel de straat op voor de afschaffing van de doodstraf maar niet tegen de euthanasiewet en al helemaal niet meer voor de zondagsrust. Voor afschaffing van de doodstraf is geen basis te vinden in de bijbel, voor het houden van de zondagsrust wel. Euthanasie is omstreden vanuit de humanistische beginselen maar het zou anathema moeten zijn voor een waarachtig christen.
Het zijn dus alleen nog de SGP’ers die het christelijk gedachtegoed verdedigen. Een gemiddelde CDA’er zou, als het er op aankomt, niet willen leven in een land dat georganiseerd is op de eigen christelijke beginselen.
De mensenrechten en de democratische rechtsstaat zijn zo zeer onderdeel van onze mentale make up geworden dat niemand in Nederland nog echt aan deze waarden wil twijfelen of toestaan dat zij door anderen worden genegeerd. Ze hebben in de ogen van de meeste landgenoten een sacraal en onaantastbaar karakter gekregen.
Maar deze westerse waarden worden buiten Nederland en buiten de wijdere humanistische wereld waar Nederland deel van uit maakt, wel degelijk genegeerd.
In islam landen zijn mensenrechten en is de democratie ondergeschikt aan de wil van Allah, zoals die is neergelegd in de voorschriften van de koran. Dat is niet alleen maar theorie, dat is praktijk. Die voorschriften zijn niet alleen voor vrijdags in de moskee. Zij maken onderdeel uit van de levende cultuur in de islamitische landen. In Iran en Afghanistan, in de Arabische landen, in Pakistan, Maleisië en Indonesië zijn democratie en respect voor de mensenrechten niet iets vanzelfsprekends en in Saoedie Arabië zijn de ayatollah Nimr Baqr al-Nimr en 46 andere sjiieten geëxecuteerd. Officieel was het vanwege terrorisme, maar zoals bekend worden er al tientallen jaren terroristische aanslagen gepleegde vanuit Saoedie Arabië of met financiering vanuit dat land, zonder dat de terroristen daar vervolgd zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de aanslagen van de elfde september in New York en de daarop volgende aanslagen in Londen en Madrid.
Nederland en andere westelijke landen zijn niet echt verdraagzaam als hun humanistische beginselen worden aangetast. Ik kan b.v. geen andere reden zien voor het ingrijpen in de Balkan door de NATO in de negentiger jaren dan onverdraagzaamheid t.a.v. de daar gepleegde grootschalige schending van de mensenrechten. Wel is er duidelijk een grotere tolerantie voor wat er buiten de landen van onze cultuur gebeurt dan daarbinnen. We zijn erg verontwaardigd als Israël Gaza binnen valt en daar duizend doden vallen, maar we winden ons veel minder op over een bloedige burgeroorlog in Syrië, tussen de verschillende godsdienstige stromingen, waarin honderdduizenden doden vallen.
Ik ben daarom ook niet optimistisch over de vraag of islamitische beginselen in toom zullen worden gehouden wanneer zij in Nederland in de praktijk worden gebracht. Ook ben ik niet erg onder de indruk van de oprechtheid van de excuses van imams wanneer zij op het toestaan van islamitische praktijken worden aangevallen.
Het is humanistisch om voor de moslims in de bres te springen en voor hun recht om de moslim waarden in de praktijk te brengen. Tolerantie, vindt men, heeft pas betekenis als iets wordt toegestaan waar je het eigenlijk niet mee eens bent, maar waar je als het moet wel mee leven kunt als het voor een ander erg belangrijk is. Van mij mag een imam best roepen dat wij Nederlanders minder zijn dan varkens en andere onreine dieren. Hij plaatst zich daar mee in de traditie van de christelijke kerkvaders zoals Maarten Luther en van de orthodoxe communisten die er allemaal ook wat van konden als het op schelden aankwam.
Maar homo’s openlijk het recht betwisten om te leven volgens hun seksuele geaardheid is iets anders. Dat is in strijd met de Nederlandse grondwet en met de mensenrechten verdragen.
Daar moet je dus wel tegen optreden. Of het ons ooit zal lukken een evenwicht te vinden tussen verdraagzaamheid en handhaven van de humanistische waarden in dit land weet ik niet. Wel weet ik zeker dat als de hier wonende moslims zich op dit punt niet aanpassen we ooit nog heel grote problemen met ze gaan krijgen

Advertenties

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in ethiek, europa, geloof, Midden Oosten, Nederland. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.