De migratie krijgt de omvang van een wereldoorlog.

Waaraan ontlenen buitenlanders, uit Afrika en Arabië het recht om naar Nederland te migreren?
Binnen de EU is er vrij verkeer van personen. Betekent dat ook dat iedereen die vanuit België of Duitsland de grens oversteekt het recht heeft om zich hier te vestigen?
Relevant hiervoor is Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden.
EU burgers met een geldige identiteitskaart of paspoort hebben hier een duurzaam verblijfsrecht indien zij eerst gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar legaal in een ander EU-land gewoond hebben. Dat geldt ook voor hun familieleden;
Daarnaast is nog van belang Richtlijn 2014/54/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende maatregelen om de uitoefening van de in de context van het vrije verkeer van werknemers aan werknemers verleende rechten te vergemakkelijken. Tenslotte hebben we de Mededeling van de Commissie COM (2013) 837 van 25 november 2013 en de Mededeling Hulp aan de nationale autoriteiten bij de bestrijding van misbruik van het recht op vrij verkeer, een en ander zoals voor het laats bijgewerkt op 24 september 2015.
U mag het nakijken maar ik waarschuw U, dat U dan even bezig bent. Kort samengevat betekent het dat migranten uit Afrika en Arabië, ook als ze vanuit België of Duitsland de grens overkomen geen recht hebben om zich hier te vestigen.
Nederland mag ze per direct weer terug sturen, maar we hebben daar geen apparaat voor en dus gebeurt het niet. Bij onze grenzen bestaan er wel organisaties van allochtonen die tegen een geringe betaling andere allochtonen de weg wijzen hoe ze zich hier bij de sociale dienst kunnen melden om aan onderdak en aan een uitkering te komen.
U moet zich daar misschien niet zo over opwinden. Als U allochtoon was zou U hetzelfde doen. De situatie in de landen van herkomst is zo beroerd en het gemak waarmee men zich in Noord Europa kan vestigen is zo groot, dat ze dieven zouden zijn van hun eigen portemonnee als ze het niet deden.
Zijn ze eenmaal hier, dan zijn we humaan genoeg om ook gezinshereniging tot te staan en alweer: we hebben geen apparaat om te controleren of die gezinnen ook al bestonden voor het eerste lid van zo ‘n gezin zich hier vestigde.
De fout zit dus bij onze overheden, zowel de nationale als de Europese overheden. Lubbers, Balkenende en Rutte zijn de boosdoeners, naast hele reeksen anderen, natuurlijk.
Wat we dertig of veertig jaar geleden hadden moeten doen, toen zich deze beweging richting Europa aan het vormen was, was een opvangcentrum bouwen in Afrika, waar we de stroom migranten naar toe hadden kunnen leiden.
In dat centrum hadden we zwaar moeten investeren om er werkgelegenheid en fatsoenlijk onderdak te creëren. We hadden er bovendien gevangenkampen voor criminele allochtonen moeten bouwen, die we Europa weer uit wilden hebben. Daar hadden we ons strafrecht voor aan moeten passen. Dat is zeker een van de redenen geweest waarom er niets is gebeurd. Strafrecht is onderdeel van de humanistische religie en wie er aankomt trapt op zielen.
Er is niets gebeurd omdat het zo duur was, maar vooral toch omdat er humanitaire bezwaren tegen bestonden. Soms waren er ook aanwijsbare wetten en verdragen die het verboden. Maar die wetten en verdragen hadden moeten worden aangepast en duur is maar een relatief begrip. Wat we in feite gedaan en nagelaten hebben blijkt nu nog veel duurder te zijn en de schending straks van de humanitaire beginselen wordt almaar ernstiger naarmate je je maatregelen langer uitstelt.
Kan het nu dan alsnog? vraagt U zich misschien af. Het antwoord daarop is ja. Alleen U moet niet denken dat Europa dan ongeschonden uit die strijd te voorschijn zal komen. Het zal allemaal heel zorgvuldig moeten worden aangepakt. In de eerste plaats zal dat opvangcentrum in Afrika er moeten komen voordat er hier een burgeroorlog is uitgebroken en in de tweede plaats moet dat centrum vanaf het begin voldoende aantrekkelijk zijn om niet alleen de migrantenstromen aan te trekken, maar ook het verzet van de hier wonende vreemdelingen beneden het kookpunt te houden.
Wat moeten we verstaan onder vreemdelingen of allochtonen, vraagt U zich misschien nog af? Niet mensen met een bruine of zwarte huidskleur. Voor zover die hier integreren en een bijdrage leveren aan de samenleving vormen ze eerder een aanwinst dan een handicap. Zolang het er maar niet teveel tegelijk zijn, zodat ze kunnen integreren. Waar het bij het allochtonenprobleem om gaat is het weren van Afrikaanse of Arabische samenlevingen in Europa. Het vestigen van vreemde wijken waar andere talen worden gesproken en waar de Nederlandse overheid de controle is kwijt geraakt, dat is een niet te tolereren ontwikkeling.
Die wijken moeten verdwijnen en voor de bewoners moet er een bestemming zijn buiten Europa en het vervoer naar die bestemming zal een menselijke maat moeten hebben.
Moeten we nu erg optimistisch zijn dat deze humane oplossing van het grootste probleem van deze tijd er ook gaat komen? Ik denk het niet. Rutte en Balkenende voelen zich helemaal niet schuldig of zelfs maar verantwoordelijk en die aardige mevrouw Merkel heeft nog niet zo lang geleden gezegd dat zij en de Duitsers het samen wel ‘schaffen’ zouden.
Daarmee bedoelde ze niet het stoppen van de immigratie maar het verwerken van de immigratie in Duitsland. Bij de bestaande officiële cijfers zou dat ook nog wel moeten lukken met die verwerking, maar de legale immigranten van nu vormen niet het grootste probleem. Het zit hem in de illegaliteit en in de stroom die ieder jaar nog groeit. De kern van het probleem zit in wezen in de groei van de bevolking in Arabië en Afrika en dus in de aantallen potentiële migranten naar Europa.
Daar kunnen we maar één ding aan doen en dat is zorgen voor een andere bestemming dan het nu al overbevolkte Europa .De kosten ervan, heb ik ooit uitgerekend zijn die van een wereldoorlog, maar dan zou het een wereldoorlog zijn die niet op eigen bodem hoeft te worden uitgevochten en dat is een groot voordeel.

Advertenties

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in afrika, allochtonen, Midden Oosten, Nederland. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.