De discussie met Sophia.

Zo nu en dan ruim ik oude stukjes op omdat ik de inhoud heb gebruikt in een ander stuk om voor andere redenen. Soms verdwijnen daardoor discussies die erg de moeite waard zijn, of meningen die afwijken van de mijne en die ik bewaard wil zien. Dat geldt voor de mening van een lezeres die Sophia heet en die het niet eens was met mijn kritiek op Bolhaar inzake Wilders II en mijn kwalificatie van de moslim bevolkingsgroep als ‘buiten proportie crimineel. Ik herhaal hier haar diverse stukken commentaar, maar laat mijn eigen opvattingen weg want die kent U al.
‘Hmmm, ik zou bijna zeggen: doe een oproep tot aangifte tegen Bolhaar… Dan staat u quitte met de mensen die Wilders willen veroordelen omdat ze een voorbeeld willen stellen. Even politiek gemotiveerd toch?
In mijn ogen is er niets in te brengen tegen de reactie van Daan: zuiver en glashelder’. ( Daan is een vriend die van mening is dat Bolhaar het recht had om uit te vinden of wat Wilders gezegd had strafbaar was).
‘Beste meneer Kasdorp, om het ingewikkeld te maken: ik herken zowel het natuurlijke wantrouwen tegen ‘vreemden’; immers, ik ben net als iedereen ook zo geprogrammeerd. Ook herken ik kwalijke voorbeelden van positieve discriminatie, zoals dat van de Trouw-journalist. Zeer treurig, uiterst gênant voor Trouw en schadelijk in zijn gevolgen. Ik kan mij de gevoelens van de inwoners van Oranje ook best voorstellen, maar dat is voor mij geen legitimatie om dit soort gevoelens te vertalen in categorale oordelen over asielzoekers. De kwalificatie ‘veel gewelddadiger dan de gemiddelde Drent’ deed bij mij de nekharen overeind staan; ook een primaire reactie. Je komt daarmee in een zwart-wit denken terecht dat onrecht doet aan mensen en tegenstellingen aanwakkert, waardoor je uiteindelijk veel verder van huis bent.
Een aantal citaten van mij uit uw tekst hierboven gingen over een andere opmerking, namelijk het ‘minder, minder’ van Wilders. Uw eigen opmerking zou ik niet als opruiing betitelen, maar wel als stigmatiserend. Het gaat er niet om of u het wel of niet krenkend bedoelt. Het gaat erom of u zich kunt verplaatsen in hoe zo’ n betiteling uitwerkt voor de mensen die gemakshalve maar even onder die noemer worden geschaard. Je bent gewelddadig totdat het tegendeel is bewezen, daar komt zo’n betiteling op neer en daar maak ik bezwaar tegen.
Uiteraard ben ik het eens de bewering eens dat een samenleving meer is dan de optelsom van haar leden. U heeft daar een scherp oog voor. Wat ik daar tegenover wil stellen is dat je wel een rechtsstaat nodig hebt om vreedzame co-existentie tussen verschillende groepen te bewaken. Als je daar een loopje mee gaat nemen en bepaalde groepen anders gaat behandelen dan de gemiddelde burger, uit voorzorg tegen een of ander vermeend gevaar voor de eigen cultuur, dan is het einde zoek en vervalt je eigen, superieur geachte cultuur tot een primitiever niveau. Dan bereik je waarschijnlijk ook precies het omgekeerde van wat je wilt bereiken, nl. meer angst, grotere tegenstellingen en meer mensen (aan beide zijden) die vanuit frustratie en woede het heft in eigen hand gaan nemen.
Waarmee ik niet wil zeggen dat je geen eisen mag of moet stellen aan mensen die in dit democratische land willen wonen. Zij moeten zich aanpassen aan de hier geldende spelregels en hun best doen maatschappelijk te integreren. Overigens zonder dat de staat het recht heeft te eisen dat zij hun eigen culturele achtergrond verloochenen. Dat zou een vorm van staatsonderdrukking zijn. Individueel moet ieder dezelfde rechten hebben, verder hebben we maatschappelijk debat en beleid om problemen die zich concentreren bij specifieke bevolkingsgroepen (criminaliteit, maar ook gebrekkige maatschappelijke participatie, achterstelling en discriminatie) te lijf te gaan.
Uit uw reactie blijkt weer het misverstand dat ik zou uitgaan van de stelling dat culturen gelijk zijn. Dat heb ik echter niet beweerd. Er zijn grote verschillen, die inderdaad merkbaar worden en botsingen kunnen geven als nieuwkomers zich in ons land vestigen. Mijn standpunt is dat er binnen een rechtsstaat geen andere manier is om samen te leven dan op basis van gelijkheid voor de wet van ieder individu, en dat het niet aangaat groepen burgers anders te behandelen vanwege een bepaald (voor)oordeel over hun cultuur. U vraagt welke elementen wel en welke niet gedoogd moeten worden van die cultuur van mensen met een ander land van herkomst. Het antwoord daarop is vrij simpel: zij hebben dezelfde plichten als ieder ander, moeten hun kinderen naar school sturen, mogen hun vrouw niet mishandelen, mogen niet stelen, mogen geen homo’s discrimineren, moeten zich inspannen (zowel man als vrouw) om hun eigen brood te verdienen. Als er elementen aan hun cultuur zijn die je niet bevallen maar die binnen de wet vallen – zoals voor de schrijver van dit blog het zich uitdossen in een djellaba – dan zul je je daar bij neer moeten leggen. Ook bij het dragen van hoofddoekjes, zolang dit – wat God verhoede – niet verboden wordt in dit land. Er zijn waarschijnlijk ook allerlei gewoonten en gebruiken onder kringen van autochtone Nederlanders waar u of ik weinig van moeten hebben, maar die toch niet verboden worden. Een groot goed, als je niet wilt leven in een politiestaat.
Problemen met integratie, bijvoorbeeld van jongens van Marokkaanse afkomst, wil ik zeker niet verloochenen. Maar je kunt beter kijken hoe je die integratie kunt bevorderen, bijvoorbeeld door ondersteuning bij de opvoeding en het creëren van toekomstperspectief (uiteindelijk wil iedere jongere het liefst iets van zijn leven maken) dan denken dat je deze problemen kunt oplossen met selectieve repressie.’

Tot zover Sophia, met wie ik het nog steeds niet eens ben maar die wel een opvatting die bij onze intellectuele elite heersend is, heel helder verwoordde. Over Bolhaar zal ik kort zijn. Wat hij Wilders aandeed was onfatsoenlijk, maar dat wil niet zeggen dat hij daar zelf voor vervolgd kan worden. Wat je zou moeten doen is hem voortaan de toegang tot De Witte ontzeggen.
Maar de gedachte dat je de categorie moslimjongeren of Marokkaanse jongeren niet crimineel zou mogen noemen, omdat er onder hen ook jongeren voorkomen die zich keurig gedragen, is echt onzin. Onder de nazi’s zaten er ook heus die het beste met hun medemensen voor hadden en persoonlijk niemand kwaad gedaan hebben. Dat neemt niet weg dat je de nazi’s als groep mag diskwalificeren. Dat geldt ook voor de Nederlandse Marokkanen en voor de Nederlandse overheid die nagelaten heeft om maatregelen te nemen om hun opa’s en oma’s de toegang tot Nederland te ontzeggen.
Hoe je volgens mij met de migratiestromen uit Afrika en Arabië om moet gaan heb ik in andere stukjes uiteengezet. Daar betoog ik ondermeer dat juist als je de opvattingen van Sophia als ethisch bestempelt en er naar handelt een ongelukkige afloop in de volgende generaties onvermijdelijk wordt. Maar dat neemt niet weg dat ik haar geen andere dan goede bedoelingen toeschrijf.

Advertenties

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in allochtonen. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.