Het moslim probleem.

Ik zag vanochtend op mijn computer een discussie die een paar maanden geleden heeft plaats gevonden in de Balie in Amsterdam. Het ging over de aanwezigheid van moslims in Europa en de haat die zich in ons werelddeel tussen moslims en andere mensen heeft ontwikkeld.
De Amsterdamse wethouder Kajsa Ollongren heeft zich tijdens het vragenuurtje van de Amsterdamse gemeenteraad heel negatief uitgesproken over dit debat. Ze vond het aan de orde stellen van het onderwerp al discriminatoir. Raadsleden van diverse partijen uitten hun afschuw over het gesprek. Rutger Groot Wassink, de fractievoorzitter van GroenLinks, noemde het “een nieuw dieptepunt”. Ollongren zei: ” Discriminatie is strafbaar. Het is overigens aan de rechter om daarover te oordelen. Het is nodig dat daar eerst aangifte van wordt gedaan. Dat is nu nog niet het geval.”
Vrijheid van meningsuiting is kennelijk prima zolang de mening die geuit wordt maar progressief is. Ook in de pers werd dit debat ultra rechts genoemd, maar als dit ultrarechts was weet ik niet meer hoe ik mij eigen opvattingen over het onderwerp zou moeten noemen.
Ik vind het doodnormaal als iemand moslim samenlevingen voor verwerpelijk en crimineel houdt, want dat zijn ze nu eenmaal. De feiten, die daarover in de discussie aan de orde kwamen, liegen niet. Er is een bewijsbaar verband tussen aanwezigheid van moslims en een sterk verhoogde criminaliteit in een samenleving. Ik heb op mijn blog daar intussen dertig of veertig stukjes over geschreven, omdat ik dit het grootste probleem vind van de tegenwoordige tijd. Niet de individuele moslim dus, maar de moslimwijken die we intussen in alle grote steden van Europa hebben gekregen en de moslimlanden op de diverse plaatsen in Oost Azië, het Midden Oosten en Afrika. Van de anderhalf miljard moslims die we op de wereld hebben zouden er 1,45 miljard kunnen missen als kiespijn.
De Vlaming Wim van Rooy was een van de debaters en hij vertelde dat hij over het onderwerp een jaar geleden 169 lezingen had gehouden. De reacties van het -autochtone- publiek waren 169 keer hetzelfde geweest. Moslimwijken zijn een ramp en hoe komen we er vanaf.
Tijdens het debat kwam men tot de gezamenlijke conclusie dat het zowel voor ons als voor de moslims het beste is dat de moslimcultuur hier verdwijnt. De moslims aan de andere kant vinden dat hun cultuur de enige ware is en ze zijn in een soort schizofrenie geraakt door de constatering dat de westerse cultuur zoveel betere prestaties levert dan de Dar al Islam.
Een van de deelnemers aan de discussie was een Arabier, Halim el Madkouri, die al dertig jaar in dit land woont en die ik persoonlijk de indrukwekkendste spreker vond van allemaal. Hij zag de moslim samenlevingen afglijden door de corruptie van de elite en door het gebrek aan interesse in iets anders dan een glorieus verleden.
Tegen de idee dat de islam een tweederangs beschaving is verweren de imams zich met hand en tand. Ze zouden, als dat zou kunnen, hier de doodstraf in willen voeren en alle ‘afvallige’ moslims en de Europeanen die de islam beledigen de kop willen afhakken.
El Madkouri vond niet alle moslims gewelddadig en crimineel, maar merkte wel op dat zijn meer gematigde vroegere geloofsgenoten[1] geen actie ondernamen tegen salafistisch aangelegde moslims. Ten dele uit angst en ten dele uit een gevoel van solidariteit. Zij stellen zich op het standpunt dat wat goed is en slecht later maar moet worden uitgemaakt op de dag des oordeels. Maar dat de islam van nature gewelddadig is blijkt wel uit het feit dat geen van de vier eerste kaliefen een natuurlijke dood gestorven is. Ze zijn alle vier gewelddadig aan hun einde gekomen.
Hij meende verder dat de overheid hier harder tegen geweld optreden moest. Met minder dan een half procent van de aangiften tegen gewelddadige moslims gebeurt er iets. De politie krijgt geen rugdekking van de leiding. Men volstaat met zich te beklagen over de problemen maar treedt niet op.
Bij de mohammedanen aan de andere kant is men blind voor de kwalijke gevolgen van het moslimoptreden in Europa. Van de criminelen onder hen zeggen ze: dat zijn geen moslims. Intussen heeft Saoedie Arabië honderd miljard euro gespendeerd aan de verspreiding van de ergste vorm van Wahabisme. De Sovjet Unie heeft, ter vergelijking, in de zeventig jaar van haar bestaan niet meer dan zeven miljard besteed aan communistische propaganda.
De progressieve overheden in Europa zwijgen zoveel mogelijk over het mohammedaanse geweld en geven aan de meer gematigde moslims geen podium. Over moslim apostaten die worden vermoord en moslimvrouwen die worden mishandeld hoor je heel weinig. Een oplossing van het probleem is er voorlopig niet en er wordt ook niet serieus over nagedacht.
In zoverre was ook deze discussie weer een teleurstelling. Wat men niet zegt maar zich wel moet realiseren, is dat welke oplossing er ook komt, die ten koste van de humanistische samenleving zal gaan. Hoe voorzichtig we ook proberen om de islam uit Europa te verwijderen, of terug te brengen tot minder dan 2%, zoals iemand uit het publiek suggereerde, dat zal altijd ten koste gaan van de vrijheid van godsdienst en van de andere mensenrechten. Het zal progressief en realistisch Europa uit elkaar drijven en de praktische problemen die zich hierbij voordoen zijn niet te overzien.
Terecht vroeg iemand hoe je te werk zou moeten gaan bij de selectie van de weg te sturen moslims. Op die vraag kwam geen antwoord, terwijl dat antwoord toch heel duidelijk is. Je zult een cordon moeten leggen om de moslimwijken, die wijken ontruimen en de bewoners naar een geschikt verbanningsoord brengen in een leeg stuk van Afrika, dat je daar eerst voor moet inrichten.. Voor het overige moet je je wetgeving aanscherpen, straffen invoeren als het verlies van uitkeringsrechten en iedere geweldsovertreding die uit naam van een religie gepleegd wordt met verbanning moeten bestraffen. Ook alle gewoonte misdrijven zullen met verbanning bestraft moeten worden. Voor de autochtone gewoontemisdadigers levert dat de extra straf op dat ze hun leven verder tussen de moslims door zullen moeten brengen.
Het is duidelijk dat Nederland op eigen houtje hier niet aan moet beginnen. Daar is samenwerking voor nodig met de andere Europese landen die met hetzelfde probleem zitten.
Iemand uit het publiek meende dat een democratische staat moslims zou moeten kunnen integreren. Wie dat als criterium ziet zal moeten concluderen dat we intussen al geen democratische staat meer hebben, want integreren gaat niet lukken. De tegenstellingen tussen moslims en gewone mensen groeien alleen maar. Hoe eerder we zo flink zijn om de moslims Europa uit te werken hoe beter. En wat de selectie van blijvers betreft: Iedere moslim die een autochtoon kan vinden die hem werk en inkomen verschaft en bereid is zijn gedrag te garanderen, mag voorlopig blijven. Dat lijkt me een geschikt criterium

[1] hij zelf zag zich als atheïst.

Advertenties

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in allochtonen, europa, Nederland. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.