De islam, een gebroken belofte.

De Koran is net als alle andere heilige boeken een vat vol tegenstrijdigheden. Men haalt eruit wat van pas komt. Het probleem is dus niet de Koran, zoals Wilders en veel andere islamofoben waarschijnlijk oprecht menen, het probleem zijn de moslims. Niet alle moslims, maar ook niet alleen maar sommige ontspoorde individuen, zoals in de wereld van de islam vaak wordt beweerd. Het gaat om hele richtingen en veel vooraanstaande geestelijken en geleerden. Het zijn de richtingen die de geweldbepalingen in de Koran serieus nemen en ze gebruiken om geweld tegen ongelovigen en andersgelovigen te rechtvaardigen.
In grote lijnen zijn dat de richtingen die de sharia aanhangen als geldend recht. In sommige landen hebben die richtingen de overhand en overal waar veel moslims wonen hebben zij invloed. Om het hanteerbaar te maken noemen we ze bij een gemeenschappelijke naam: de islamisten. Maar ook onderling zijn ze verdeeld.
Zoals een deelraadsvoorzitter van Marokkaanse afkomst in Amsterdam ooit terecht opmerkte, zijn deze fanatieke islamisten een probleem voor iedereen maar in de eerste plaats voor de gewone moslims.
De gematigde islamieten willen in vrede met andere mensen samenleven, maar islamisten niet. Niet als de ongelovigen geen berouw tonen, want zo staat het in de Koran en ook niet als gelovigen met islamisten van mening verschillen over geloofsopvattingen, want dan zijn het verraders en nestbevuilers

Er is dus wel degelijk sprake van een fiks probleem en als onze bestuurders doen alsof dat niet zo is, dan houden zij zich zelf en ons daarmee voor de gek.
Het probleem van islamisten is dat zij niet in staat zijn om het voorschrift van de profeet Spinoza ter harte te nemen. Zij kunnen hun godsdienstige leefregels niet aanpassen aan de wereld waarin zij leven. Ten dele is dat de keuze van hun gebedsvoorgangers en rechtsgeleerden en te dele is dat ook het gevolg van een poging van de profeet Mohammed om een valkuil te vermijden waar onder anderen Mozes en Jezus van Nazareth in zijn gevallen. Hij heeft Scylla gemeden maar is vervolgens bij Charybdis terechtgekomen.

Mohammed had opgemerkt dat de volgelingen van eerdere profeten hun leer naar eigen inzicht aanvulden en interpreteerden en dat er bovendien priesters en andere bemiddelaren ontstonden die zich tussen de gelovigen en de Godheid opstelden. Hierdoor verdween het ware geloof zoals de profeten dat hadden bedoeld uit het zicht en werd de gelovige beroofd van zijn directe communicatie met de Heer. Om in zijn eigen gezuiverde geloof dergelijke ontsporingen te voorkomen verbood hij de stichting van een kerk en het ontstaan van priesters. Hij verbood daarnaast iedere wijziging in de leer, zoals die in zijn prediking was neergelegd.

Dit heeft paradoxale gevolgen gehad. Er waren en zijn officieel geen priesters in de Islam en er is geen kerkelijke organisatie. Maar gebedsvoorgangers en wetsuitleggers nemen de positie in die bij andere godsdiensten door priesters worden bekleed. De godsdienstige scholen en hun leiders fungeren als kerkelijke instellingen. De universiteit van Cairo en andere belangrijke centra van godgeleerdheid zijn in wezen gezaghebbende ‘kerkelijke” instituten.
Officieel is er geen kerk maar in plaats van een kerkelijke organisatie werd in de oorspronkelijke islam de hele staatsinrichting in dienst gesteld van het geloof. Mohammed en zijn leer zijn daarmee van de regen in de drup gekomen

Hij had de leer zuiver willen houden van wereldlijke invloeden en van de hebzucht van priesters en kerkvorsten. Wat hij kreeg was een islam die in een paar eeuwen tijd van een instrument van beschaving en vooruitgang werd tot een conservatieve en snel erna tot een reactionaire kracht. De islam heeft twee van de oudste beschavingen in de wereld, Egypte en Mesopotamië, definitief tot backwaters gemaakt. Zij is ook in de rest van de wereld een rem op de vooruitgang. Zo is een vroege belofte in haar tegendeel verkeerd.

Advertenties

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in geloof, geschiedenis. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s