Compromissen.

Als wetsvoorstellen worden ingetrokken gebeurt dat meestal omdat ze achterhaald zijn, soms door de introductie van een nieuw wetsvoorstel over hetzelfde onderwerp, maar meestal omdat men niet langer achter het voorstel staat. Het Kabinet Rutte II heeft een aantal wetsontwerpen ingetrokken omdat men het daar met het beleid van Rutte I niet langer eens was. Dat gold bijvoorbeeld voor het verhogen van de griffie¬rechten. Dit wetsvoorstel had binnen de rechterlijke macht, een bolwerk van de PvdA, te veel weerstand opgeroepen. Men meende dat het mensen er van zou weerhouden naar de rechter te gaan. Onzin natuurlijk. De werkelijke redenen waarom mensen het procederen liever mijden zijn niet de griffierechten maar de advocatenkosten. Die intrekking was symboolpolitiek.
Met het invoeren van minimumstraffen voor recidivisten van zware misdrijven ligt dat anders. Ook dat stuitte op bezwaren van de rechterlijke macht maar die waren terecht. Minimumstraffen belemmeren maatwerk en maatwerk is wat we nodig hebben om straffen in overeenstemming te brengen met de ernst van het delict. Als men meent dat rechters te coulant zijn met recidivisten moet men de maximumstraffen voor recidive verhogen of betere rechters benoemen.
Ook het voorstel van Rutte I om de Tweede en de Eerste Kamer te verkleinen is ingetrokken. Hiertegen bestonden begrijpelijk bij de kleine partijen bezwaren maar ook bij een aantal grotere. Men meende daar dat de controlerende taak in gevaar zou komen als de Tweede Kamer voortaan maar uit 100 leden zou bestaan. Ook dat is symboolpolitiek. Nog geen procent van de regelgeving wordt bij de bestaande omvang van het parlement daadwerkelijk gecontroleerd en met honderd Kamerleden zou dat misschien drie kwart van een procent worden. Daar gaat het niet om. Het gaat om de vraag of het beleid van de regering als geheel kan worden overzien en gecontroleerd en dat kan met honderd leden even goed als met 150 of 750. Er zijn goede argument voor de stelling dat honderd leden meer cohesie geeft in de Kamer dan honderd vijftig. Vooral ook mag je verwachten dat het eerder op zal vallen wie er weer eens niet is bij belangrijke debatten. En van die kleine partijtjes kunnen we bovendien beter af.
Het wetsvoorstel Veteranenwet van Balkenende IV is ingetrokken omdat het overbodig was geworden door een nieuw voorstel van wet, dat met Kamerbrede steun is ingediend.
Wel weer politiek gemotiveerd was de intrekking van een wetsvoorstel om van iedereen die Nederlander wil worden, te vragen om de Nederlandse taal te spreken en om afstand te doen van zijn bestaande nationa¬liteit. De PvdA was daartegen omdat het een aantal van haar Kamerleden en veel van haar clientèle zou treffen.
Ook het CDA komt voor de belangen van etnische minderheden op maar ook zij formuleert die net als de PvdA niet zuiver. In de eerste plaats is het belang van het Nederlanderschap in materiële zin ondergeschikt. Vrijwel alle financiële rechten en verplichtingen van nieuwkomers hangen samen met een legaal inwonerschap en niet met het Nederlanderschap. Daarnaast is het niet alleen voor allochtone Kamerleden maar voor alle nieuwkomers van groot belang dat ze wel Nederlands spreken, lezen en schrijven, omdat dit hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot en hun integratie bevordert.
Rutte maakte dus geen beste beurt met die ingetrokken wetsontwerpen, maar onderstreept er weer eens mee dat je met deze premier letterlijk alle kanten op kunt en dat zijn verkiezingsbeloften met een behoorlijke schep zout moeten worden genomen. Dat interesseert hem kennelijk allemaal niet zo.
Hij wees erop toen hij eens over dit onderwerp werd geïnterviewd dat er ook verkiezingsbeloften waren die hij wel gehouden had, maar dat je in de politiek nu eenmaal compromissen moet sluiten. Waarom hij dan tijdens een verkiezingscampagne zo nodig moet zeggen dat men er van op aan kan dat hij geen millimeter af zal wijken, dat werd hem niet gevraagd. Toen wist hij toch ook al dat hij compromissen moest sluiten, alleen nog niet welke.

Advertenties

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in politiek. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s