Terreur.

De terreuractie in het winkelcentrum in Kenia in 20013 was, als alle terreuracties, een vorm van inspelen op de publiciteit. Uit de interviews die naar aanleiding van de aanslag in Nairobi werden afgenomen, blijkt dat er al veel meer acties van deze aard geweest zijn in Kenia en andere Afrikaanse landen die aan de oorlog in Somalië hebben meegedaan. Alleen, tot nu toe waren er geen Europeanen bij betrokken en kregen de voorvallen daarom geen aandacht in de wereldpers.
De conclusie die je hieruit trekken kunt lijkt duidelijk. Geef dit soort zaken überhaupt geen publiciteit meer en de terreur wordt zinloos en blijft op den duur achterwege. Maar die conclusie is misschien wat voorbarig.
In de eerste plaats is publiciteit wel de hefboom waarmee het effect bereikt wordt dat de organisatoren van de actie beogen, maar hebben de zelfmoorddaders zelf een ander doel. Voor hen is het de weg waarlangs zij zich toegang verschaffen tot het paradijs en de daar verblijvende maagden. Bovendien is de kans niet denkbeeldig dat een gebrek aan publiciteit er alleen maar toe zal leiden dat de omvang van de acties steeds groter wordt, net zo lang tot het uit de media houden niet langer mogelijk blijkt te zijn. Iets dergelijks is immers net in Kenia gebeurd.
Uit het feit dat bij de aanval niet alleen mensen uit het buurland maar ook uit Amerika en Europa waren betrokken, mag worden afgeleid dat de organisatie niet alleen over zware wapens, maar ook over communicatiemiddelen en logistiek beschik. Over veel geld met andere woorden.
De Amerikaanse geheime diensten kunnen het geldverkeer in de terroristen wereld volgen. Ze gebruiken dat om aanslagen te voorkomen en de daders op te sporen, voor zover dat geen zelfmoordenaars zijn. Tot nu toe wordt die informatie niet of nauwelijks gebruikt om degenen te vervolgen die de terreur financieren.
Dat zijn in hoofdzaak de oliesjeiks uit Saoedie Arabië en de Golf. De reden waarom de Amerikanen daar niet achter aan gaan is waarschijnlijk dat ze hun olietoevoer of die naar Europa niet in gevaar willen brengen. Een andere en meer cynische reden zou kunnen zijn dat ze het tegenwoordige niveau van terrorisme niet als een werkelijk gevaar zien en het daarom graag zo willen houden. Je weet tenslotte maar nooit wat er gaat gebeuren als het geweldniveau wordt opgeschroefd.

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in afrika, geweld. Bookmark de permalink .