Koolwaterstoffen.

Het ongeremde gebruik van koolwaterstoffen is niet alleen een van de belangrijkste oorzaken van de milieuproblemen. Het dreigt ook een acuut te kort aan energie te veroorzaken want de gemakkelijk winbare voorraden zijn op een afzienbare termijn uitgeput. Een omschakeling naar andere bronnen als de voorraden eenmaal uitgeput zijn zal veel moeilijker zijn dan nu, nu we nog goedkope energie ter beschikking hebben want research is duur en kost zelf ook energie.

Beide problemen, dat van de energie en het milieu, kunnen niet uitsluitend door de markt worden opgelost. Die werkt in dit opzicht onvoldoende, dat wil zeggen, hij reageert in hoofdzaak op korte termijn prikkels. Milieuproblemen op langere termijn worden niet in prijzen verdisconteerd en door de gemakkelijke winbaarheid van koolwaterstoffen is de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen nog steeds geen commerciële propositie. Daarom is overheidsingrijpen nodig en omdat er geen wereldoverheid bestaat, een vorm van effectieve internationale samenwerking.

Om allerlei redenen is de Verenigde Naties geen geschikt orgaan, maar de groep van de Verenigde Staten, EU, Japan, China, India en Rusland zouden het samen kunnen.
Wat zou moeten gebeuren is een gezamenlijk besluit om na afloop van een vast te stellen overgangsperiode geen koolwaterstoffen meer toe te laten als brandstof voor auto’s en andere motoren en er niet langer krachtcentrales mee te stoken. Motoren zouden op waterstof kunnen lopen. Voor het vervaardigen van waterstof is stroom nodig, die zou moeten worden opgewekt met andere vormen van energie. Een dergelijke overgang eist een lange voorbereiding, zodat voor een overgangsperiode gedacht moet worden in termen van meerdere tientallen jaren. Het verdrag zou sancties en controle mechanismen moet bevatten. Dat zou mogelijk zijn omdat de voorbereiding zichtbaar is en verdragsbreuk dus ook.
Amerika als supermogendheid zou op de naleving moeten toezien, maar de anderen zouden goede garanties dienen te hebben dat ook de VS van haar kant zich aan haar verplichtingen zou houden.

Een tijdige omschakeling naar een economie die niet op energie gewonnen uit koolwaterstoffen is gebaseerd, maar op permanente energie, c.q. op energiebronnen met een langere levensduur, zou twee additionele voordelen hebben:

1. de koolwaterstofvoorraden die we nog hebben zouden als grondstof voor de chemie beschikbaar blijven voor een veel langere periode dan nu het geval is.
2. De economieën van een aantal ontwikkelingslanden die nu op de royalty’s voor olie en gas zijn gebaseerd kunnen overschakelen op industriële activiteiten. Die brengen meer werkgelegenheid met zich mee. Afname van werkloosheid en het verdwijnen van de oliedollars zouden beide een heilzame invloed hebben op de corruptie in Afrika en het Midden Oosten en indirect ook op het bestrijden van het terrorisme.

Olieprijzen zouden dalen, zodra het verdrag gesloten is. Dat heeft het voordeel dat er een economische impuls vanuit zal gaan. Het nadeel is dat het handhaven van de afspraken om geen olie meer af te nemen na de overgangsperiode, moeilijker zal zijn te handhaven. De grote energiemaatschappijen en de automotive industrie zullen alleen gaan investeren in alternatieven als ze er zeker van kunnen zijn dat het met olie en gas is afgelopen aan het einde van de periode die in het verdrag wordt overeengekomen.
Dat deze gedachte ooit verwezenlijkt wordt is nu nog onwaarschijnlijk. De economische gevolgen van een dergelijk verdrag zouden zo enorm zijn, dat geen gekozen regering het zich veroorloven kan er vrijwillig aan mee te werken. In plaats daarvan zullen er rampen moeten gebeuren waar de vloedgolf van tweede kerst 2004 kinderspel bij is, voordat de publieke opinie op andere gedachten zal zijn gebracht.

Advertenties

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in energie, toekomst. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s