Hetze tegen Marine en Geert.

Morgen zijn er verkiezingen in Frankrijk. De gedachte is dat Marine Le Pen de meeste stemmen gaat halen in de eerste ronde maar dat ze dan later, als er tussen de twee hoogst scorende kandidaten gekozen moet worden, het loodje zal leggen.
Net als met Wilders gaat hier in Nederland, wil een meerderheid van de Franse bevolking Marine le Pen perse niet. Dat heeft denk ik veel met de reputatie van haar vader te maken. Onder zijn leiding was het Front National een ultra rechtse organisatie en dat is anathema voor een progressief kiezerscorps. Ook Marine le Pen staat daardoor in een slecht blaadje, terwijl zij gelijk heeft met wat zijn zegt over allochtonen in Frankrijk. Dat is even waar als wat Wilders er hier in Nederland over zegt.
Bij het ochtendnieuws was een dezer dagen een VVD ‘er die het over de Franse verkiezingen had en die voor zijn neus weg zei dat Marine erg was maar minder erg dan Wilders.
Hoe erg Wilders is, dat behoeft kennelijk geen toelichting, dat lijkt intussen een gegeven te zijn. Ik merk die vanzelfsprekendheid wel vaker en heb me altijd afgevraagd waarom. De man is niet gewelddadig en roept ook niet op tot geweld. Integendeel, hij heeft zelf continu bescherming nodig, als gevolg van het haatzaaien, dat tegen hem plaats vindt. Haatzaaien is, zoals U weet het met woord of daad aanzetten tot haat jegens een individu of ook wel tegen een bevolkingsgroep. Als er een persoon is in Nederland tegen wie opgeroepen wordt tot haat dan is het wel Geert Wilders.
Zelf doet hij eigenlijk niet veel meer dan erop wijzen dat Nederland er niet op vooruit is gegaan door de immigratie van een paar miljoen moslims en zwarte Afrikanen met krankzinnig hoge cijfers voor criminaliteit, voortijdig schoolverlaten en werkloosheid.
Die cijfers hangen onderling samen en het zijn onze moslim- en zwarte medeburgers die daarop met afstand het hoogste scoren. Bijna een op de drie jongeren die geen onderwijs meer volgden in 2009 had als gevolg daarvan geen startkwalificatie. Voortijdig schoolverlaten gaat bijna altijd samen met problemen op andere gebieden, zoals werkloosheid en criminaliteit. Jongeren zonder startkwalificatie komen vijf keer zo vaak in aanraking met de politie als jongeren die wel met een startkwalificatie het onderwijs verlaten. Ook de werkloosheid onder jongeren zonder startkwalificatie is bijna twee keer zo hoog als onder de rest. Binnen de groep werkloze voortijdig schoolverlaters komt 12 procent in aanraking met de politie, terwijl dit aandeel voor jongeren met startkwalificatie en een baan op nog geen 2 procent ligt. Dat soort jongeren komt onder de immigranten disproportioneel veel vaker voor dan onder autochtone jongeren en dus heeft Wilders gelijk als hij zegt dat we beter af zouden zijn zonder allochtonen. Dat is ook geen discriminatie. Discriminatie is onderscheid maken zonder goede grond. De manier waarop de politiek hier over Wilders spreekt is discrimineren en haatzaaien en wat Wilders doet is dat niet.
Die man heeft gewoon gelijk. Dat zou misschien anders liggen als hij zijn afkeer uit zo spreken tegen allochtonen als zodanig zonder verschil te maken tussen geïntegreerde en niet geïntegreerde allochtonen, maar dat onderscheid maakt hij altijd keurig. Nee die hetze tegen Wilders deugt niet, dat is duidelijk.

Advertenties

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in ethiek, europa, maatschappelijk. Bookmark de permalink .

3 reacties op Hetze tegen Marine en Geert.

 1. Die hetze deugt niet, dat is mij ook duidelijk. Laatst ben ik onder mijn eigen naam in discussie gegaan met een goede kennis op Facebook. Dan merk je weer hoe gevaarlijk dat is, je wordt meteen in het nazi-kamp ingedeeld. Dus op je werk moet je dat beslist niet doen. Lees maar even mee.

  Hij heeft een foto van Tekorteninzorg gedeeld.
  11 februari ·
  Hij: Ik zeg maar zo: nóg meer geld naar de beveiliging van geblondeerde nep-politici die deze beveiliging “nodig” hebben omdat ze alleen maar bezig zijn met provoceren in plaats van met politiek bedrijven!!!

  Ik: Volgens mij heeft hij die beveiliging niet nodig omdat hij provoceert, maar omdat hij het waagt iets over de islam te zeggen.
  11 februari om 13:54

  Hij: Er zijn wel meer mensen die iets over de islam zeggen, maar niet iedereen heeft beveiliging nodig. De geblondeerde gek in kwestie is alleen maar gericht op provoceren, niet op politiek bedrijven. Als ’t hem er echt om te doen was om iets over de islam te zeggen, zou hij met échte citaten uit de Koran komen, en niet met zelfverzonnen nepcitaten.
  11 februari om 14:01

  Ik: Punt 1. Er zijn ook wel meer islamcritici die beveiligd moeten worden.
  Punt 2. Hij heeft politieke standpunten die anders zijn dan die van de rest en hij bedrijft gewoon politiek zoals anderen dat ook doen.
  Punt 3. Dat van die zelfverzonnen nepcitaten is nieuw voor mij.
  11 februari om 14:12

  Hij: Nou ja: “Gewoon politiek bedrijven” is echt wel wat anders dan bewust de samenleving polariseren, mensen beledigen, gephotoshopte foto’s van “collega’s” op internet te zetten, je minachting voor de politiek kenbaar maken door van onze belastingcenten met een verveeld gezicht dwars in een Tweede Kamer-zetel te liggen (letterlijk!) en een beetje in het rond te twitteren. Mensen die “gewoon politiek bedrijven”, worden ook niet voor de rechtbank gesleept voor hun uitspraken; en hun uitspraken worden door Duitse media ook niet vergeleken met die van Dr. Joseph Goebbels: en je gaat mij toch hopelijk niet wijsmaken dat laatstgenoemde óók “gewoon politiek bedreef”?
  Of hij nepcitaten gebruikt, kan iedereen makkelijk controleren door zijn hele en halve “citaten” even te vergelijken met de Koran.
  Waar het mij echter in eerste, tweede en derde instantie om gaat, is dat deze nep-politicus óók doet alsof de ouderenzorg hem na aan het doortrapte hart ligt door mensen wijs te maken dat het geld dat anders ten goede zou komen aan ouderenzorg, nu alleen maar in de bodemloze put die Griekenland heet, wordt gesmeten. Er gaat inderdaad te veel geld naar de Grieken, daarover kunnen we het allemaal wel eens zijn, maar niet alleen naar hen: ook naar de volkomen overbodige beveiliging van hemzelf; en dat laatste vertelt hij er niet bij!
  11 februari om 14:27

  Ik: Wilders wordt door sommigen, zelfs in de tweede kamer (!), vergeleken met de nazi’s. Dat is beledigender, schandelijker, onzinniger, dommer en polariserender dan alles wat Wilders zelf ooit gezegd heeft.
  De rechter begeeft zich op het pad van de politiek, ze hadden het OM gewoon niet-ontvankelijk kunnen verklaren. Nu hebben ze een uitspraak gedaan waar 53% van de Nederlanders het niet mee eens is. De rechtbank schendt met deze uitspraak de trias politica. De rechters schenden hiermee de grondwet. De rechter polariseert hiermee de samenleving.
  Ik begrijp trouwens niets van de manier waarop men met Wilders omgaat. Als ik voorman van een politieke partij geweest was, dan had ik hem tien jaar geleden al het gras voor de voeten weggemaaid.
  11 februari om 14:54

  Ik: Dat fotoshoppen had hij inderdaad niet moeten doen, vind ik, maar wat ik teleurstellend vind, is dat niemand op zijn argumenten ingaat. Uit deze tweet blijkt dat Wilders vindt, dat het beleid dat Pechtold voorstaat op termijn leidt tot invoering van de sharia. Dat is een legitieme opvatting. Of je het daar nu wel of niet mee eens bent, als Wilders dat vindt, dan moet hij dat zeggen. Pechtold stelt nu dat Wilders misleidt, maar dat is onzin. Uit de begeleidende tekst is het voor iedereen duidelijk dat deze foto niet echt is. Kennelijk denkt Pechtold dat het zwartmaken van Wilders hem meer oplevert, dan het ingaan op diens argument. Daar heeft hij waarschijnlijk gelijk in, maar het is vals en totaal tegengesteld aan de “redelijke” uitgangspunten van D66. En alle mensen in de media praten hem kritiekloos na.
  11 februari om 22:05

  Ik: Je schrijft dat “deze nep-politicus óók doet alsof de ouderenzorg hem na aan het doortrapte hart ligt”. Doen alsof. Welke aanwijzingen heb je daarvoor? Heb je het boek van Agema over de zorg gelezen en staan daar misschien aanwijzingen in over het nep-gehalte? Ik denk dat die aanwijzingen er helemaal niet zijn. De zaken waarover je het niet met Wilders eens bent vergroot je uit en de zaken waarover je het wel met hem eens ben ontken je. Dan stel je dat hij dat niet meent (een niet-inhoudelijk argument). Dat is een redenering een academicus onwaardig. Ik begrijp goed dat je het op de meeste punten met Wilders niet eens bent, maar wat ik niet begrijp is dat jij als academicus zo’n elementaire redenatiefout maakt.
  12 februari om 11:42

  Hij: Jouw standpunt is mij inmiddels wel duidelijk, [mijn naam], dank je. Fijn voor je . Als jij denkt dat onze “ouderen die ons land na de oorlog hebben opgebouwd” het beter krijgen als er geen geld meer naar Griekenland gaat, be my guest. Het wordt alleen tijd dat de man wiens moeder uit het grootste moslimland ter wereld komt eens de waarheid spreekt: als je je écht voor ouderen en ouderenzorg sterk maakt, hou dan eens op met provoceren, zodat het geld dat nu nodig is voor je beveiliging naar de ouderenzorg kan gaan! Net zo hypocriet als Asscher, die nu ineens óók al gaat jammeren over de ouderenzorg!
  12 februari om 13:29

  Ik: Ik bespeur een agressieve toon in deze tot nu toe zakelijke uitwisseling van argumenten. Ik vraag me af waar dat voor nodig is. Net als jij denk ik dat Asscher hypocriet is over de ouderenzorg. In het geval van de PvdA zijn daar wel aanwijzingen voor.
  Mijn standpunten over onze ouderen en over de Grieken had ik nog niet gegeven. Dat is een onterechte conclusie van jou, een academicus onwaardig. Ik weet trouwens de bedragen niet die gemoeid zijn met de ouderenzorg, de Grieken en de beveiliging.
  Wel denk ik dat de man wiens moeder uit het grootste moslimland ter wereld komt (een irrelevant detail) al twaalf jaar lang de waarheid spreekt. Jouw mening dat de beveiliging van Wilders nodig is doordat hij provoceert is buitengewoon naïef. Ik hoop dat je over een paar jaar naar mij toekomt en zegt: [mijn naam], je had toch gelijk.
  12 februari om 14:28

  Hij: Onwaardig dit, onwaardig dat… Stemmen op of verdedigen van een vriend en handlanger van Le Pen, Pegida, Netanyahu en Trump is MENSonwaardig.
  De geblondeerde nep-politicus is zélf begonnen met het linken van geld naar Griekenland aan geld naar de ouderenzorg! En ik link dat geld voor de ouderenzorg aan het geld dat naar de beveiliging gaat van iemand die het domweg niet kan laten om te provoceren.
  In de jaren ’80 heeft de politiek Wilders’ voorganger Hans Janmaat klein gehouden door niet met hem in discussie te gaan. De fout van de huidige generatie politici – m.n. typetjes als Pechtold – is deze idioot een podium te bieden door met hem in discussie te gaan! Hetgeen mutatis mutandis natuurlijk ook voor de rechterlijke macht geldt met dat “minder, minder, minder”-proces.
  12 februari om 16:03

  Ik: Fout! De politiek heeft Wilders groot gemaakt door de problemen veertig jaar lang te negeren en door juist NIET met Janmaat in discussie te gaan.
  Ze zien wel in dat dat niet gewerkt heeft, maar ze zien nog steeds niet in wat ze fout doen.
  12 februari om 16:08

  Ik: Ik voel je nu door jou in mijn persoonlijke integriteit aangetast. En dat voelt heel vervelend. Denk je dat ik in staat ben tot onmenselijk gedrag? Ik zou het niet kunnen. Je kent me nu online bijna twintig jaar en geloof me, als Wilders de man is waarvoor jij hem houdt, dan zou ik nooit de moeite genomen hebben om jouw argumenten onderuit te halen. Je hebt je laten misleiden door vooroordelen en door het beeld dat anderen van hem geschapen hebben. Ik zie Wilders als een vriendelijke man die nog geen vlieg kwaad doet. Hij pleit keer op keer voor geweldloosheid. En neem bijvoorbeeld zijn uitspraken over kinderen krijgen, daar spreekt veel liefde uit.
  13 februari om 18:48

   • Ja, inderdaad. Het moet nog blijken, als ik hem weer in persoon ontmoet, of we nog steeds goede kennissen zijn; het lijkt er op Facebook op dat we dit achter ons gelaten hebben. Hij heeft nadien al wel een keer weer een reactie van mij ge-like-t.
    Het is een permanent dilemma: zal ik wel of niet zeggen wat ik vind? En zo ja, #hoedan? Vooral op het werk vind ik dat vervelend, want daar ben je nu eenmaal niet in een positie om een houding aan te nemen van “ze nemen me maar zoals ik ben”.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.