Niet de moslims, maar hun cultuur.

Er zijn vormen van ongewenst gedrag die uitsluitend bij allochtonen voorkomen. Eerwraak en trouwdwang zijn daar voorbeelden van. Ze hebben met elkaar gemeen dat de plegers hun daden niet als asociaal zien maar juist als gedrag dat in hun cultuur past en door hun omgeving van ze geëist wordt.
Als de minderjarige jongste broer de zus vermoordt die de familie in de ogen van de buren te schande heeft gemaakt dan doet hij dit omdat zijn vader en de oudere broers meer risico lopen dan hij en omdat de hele familie het daarom van hem verwacht. Zijn persoonlijke schuld is meestal minimaal, hij kan niet anders of loopt het gevaar zelf uit de familie te worden buitengesloten, wat in het Midden Oosten een straf is die dicht bij een doodvonnis komt.
Uithuwelijken doen de families uit Oost Turkije en Arabië sinds lang voor het ontstaan van de islam en ze zijn er van overtuigd dat het voor hun kinderen beter is als basis voor een duurzaam huwelijk dan een tijdelijke verliefdheid.
Beide vormen van door ons ongewenst gedrag hebben op de keeper beschouwd niets met de islam te maken. Ze zijn ouder dan die godsdienst en komen ook voor bij christenen. Niet alleen in het Midden Oosten maar bijvoorbeeld ook op Sicilië. Zij zijn cultuurbepaald. Die cultuur hangt tegenwoordig wel nauw samen met de islam maar is niet met deze godsdienst te identificeren. Het is denkbaar dat zich hier in Europa een nieuwe cultuur ontwikkelt onder moslims die de door ons veroordeelde aspecten niet vertoont, maar daarvoor is het nodig dat de moslims die hier wonen integreren en de humanistische aspecten van de Europese cultuur assimileren. Ondanks de optimistische geluiden in die richting die je vroeger nog wel eens hoorde, ziet het er niet meer naar uit dat dit spontaan gaat gebeuren. De schotelantennes, de moskee en de buurtbewoners, zij staan allemaal gericht op het Midden Oosten en halen daar hun inspiratie vandaan.
Bestrijding van een paar opvallende en specifieke aspecten die ons in het bijzonder dwars zitten heeft naar alle waarschijnlijkheid weinig zin. Eerwraak komt voort uit collectieve schaamte en schaamte is een dominant mechanisme in de Midden Oostenbeschaving. Als we iets bestrijden kan het beter de cultuur zijn dan incidentele uitingen ervan, al zal er strafrechtelijk gereageerd moeten worden op eerwraakincidenten en zullen de onwillige bruiden steun moeten blijven krijgen van onze overheid en de Nederlandse samenleving.
Bestrijding van de Midden Oostencultuur brengt een aantal problemen met zich mee. Het wordt al vlug gezien als discriminatie en discriminatie staat haaks op het gelijkheidsbeginsel. Dat beginsel is een van de dominante aspecten van onze eigen beschaving. Wie zich met de bestrijding van de ongewenste aspecten van de cultuur van de Baarsjes zou willen bezig houden vindt het College voor de Mensenrechten op zijn weg. We hebben een individualistische samenleving waar voor begrippen als cultuur en groepsgedrag eigenlijk geen plaats is. Ongewenst gedrag is in de ogen van een Nederlandse moralist individueel gedrag en alle bestrijding ervan is op het individu gericht. Niet de PVV stond twee keer te recht en niet de twee miljoen Nederlanders die Wilders lijken te steunen, maar de meest in het oog lopende vertegenwoordiger van deze groep.
De wetenschappen die ons over de structuur en de werkzaamheid van samenlevingen zouden moeten voorlichten, vooral de sociologie en de culturele antropologie, doen dat niet op een manier die voor buitenstaanders begrijpelijk is. Ze reiken ons geen handvatten voor de problemen waarmee de Europese landen op het ogenblik te kampen hebben. Misschien dat de nieuwe richtingen in de menswetenschappen die onder de naam cognitive science opereren ooit een betere aanpak zullen suggereren, maar voorlopig staat die richting nog in de kinderschoenen. Toch kunnen we niet met de armen over elkaar blijven zitten wachten. Ook al reageren we niet doelgericht en via de daarvoor bestemde overheidsorganen, we reageren als samenleving wel en doen dat niet erg gelukkig.
De samenleving reageert negatief op de vreemde cultuur die zich in haar midden heeft gevestigd. Die afweer betreft niet de individuele vertegenwoordigers van die cultuur of liever gezegd die betreft niet hun persoon. Wanneer men negatief reageert op gesluierde vrouwen heeft dat weinig met hun individuele kwaliteiten te maken, die krijgt men immers niet te zien. Maar de individuen ondervinden wel de afkeer en het gebrek aan respect voor de cultuur die ze vertegenwoordigen. Ze reageren omgekeerd door de dominante cultuur te haten en te minachten en ook dat richt zich tegen de vertegenwoordigers ervan.
Het is dit zich zelf versterkende mechanisme dat de integratie belemmert en dat sterker wordt naarmate die vreemde cultuur zich hier langer bevindt. Hoe we het aan moeten pakken weten we niet. Getuige en aanstichter van het proces Wilders I, de e.t. rechter Schalken, meende dat we het zouden moeten doen door de autochtone component in het conflict strafrechtelijk aan te pakken. De partij en haar grote aanhang reageerde erop door de overheid en de rechterlijke macht van incompetentie en vooringenomenheid te beschuldigen. Dat was in zoverre waar, dat de tegenhangers van Wilders in het kamp van de allochtonen zich achter hun godsdienstprivilege konden verschuilen en Wilders niet. Het is ook waar dat de allochtonen om die reden hier en daar steun kregen van vertegenwoordigers van de christelijke godsdiensten zoals Donner en Hirsch Ballin. Die zagen in de aanval op de islam een verdekte aanval op de eigen achterban en waren bang dat maatregelen tegen de moslimcultuur uiteindelijk alle godsdiensten zouden treffen en niet alleen de islam.
Dat is geen ongegronde vrees. Zolang we geen behoorlijke analyse hebben van de problemen waarmee we te maken hebben en geen goede aanpak, zolang we als het ware Gods water over Gods akker laten lopen, reageert de samenleving blind. Iedereen loopt nu gevaar die zich in de strijd mengt. Dat is één van de redenen om die analyse wel te maken en er voor te zorgen dat we ons de middelen verschaffen om wat aan de integratieproblemen te doen.

Advertenties

Over akasdorp

gepensioneerd advocaat
Dit bericht werd geplaatst in ethiek, maatschappelijk, Midden Oosten. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s